Aktualności
Laureatem dorocznej nagrody Oddziału Białostockiego PTETiS został dr inż. Adam Steckiewicz
12 styczeń 2021
0

Członkowie kapituły w 2020 roku nagrodę przyznali za znaczące dokonania naukowe w zakresie badania i numerycznego modelowania przewodzących, planarnych materiałów kompozytowych. Podkreślony został innowacyjny charakter badań w zakresie materiałów kształtujących i ekranujących pole elektryczne oraz rezultaty badań dotyczących anizotropowych płaszczy formujących pole.

Wynikiem prowadzonych badań było uzyskanie przez laureata stopnia doktora nauk technicznych. Ponadto Senat Politechniki Białostockiej, na wniosek obu recenzentów, przy uwzględnieniu pozytywnej opinii Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika, podjął uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej pt. Ocena i kształtowanie właściwości elektrycznych przewodzących struktur periodycznych cienkowarstwowych materiałów laminarnych przy zastosowaniu modeli polowych i obwodowych.

Opiekunem naukowym i promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB.

A_Steckiewicz-nagroda PTETiS (3) (Copy) A_Steckiewicz-nagroda PTETiS (5) (Copy)