Komisja Młodych Pracowników Nauki PTETIS

Komisję Młodych Pracowników Nauki w Oddziale Białostockim PTETiS tworzą:

  • dr inż. Agnieszka Choroszucho
  • dr inż. Krzysztof Rogowski
  • dr hab. inż. Jacek Kusznier