Konkursy

Konkurs o Nagrodę Oddziału Białostockiego PTETIS 

Zgodnie z uchwałą zebrania członków Oddziału Białostockiego PTETIS, otwarty został konkurs o nagrodę za wyróżniające się osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu elektrotechniki oraz elektroniki. Nagroda Oddziału Białostockiego PTETIS ma stanowić wyróżnienie i być formą uhonorowania osiągnięć osób realizujących prace z zakresu elektrotechniki i elektroniki, których działalność jest powiązana z regionem północno-wschodnim Polski.

  • Nagroda ma charakter indywidualny. Osoba zgłaszana do nagrody nie mogła mieć ukończonych 38 lat do dnia 31 grudnia roku za który jest przyznawana nagroda.
  • Wniosek z rekomendacją o przyznanie nagrody mogą składać członkowie Oddziału Białostockiego PTETIS (wzór wniosku). Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (np. publikacje w czasopismach naukowo-technicznych, patenty). Informacje o osiągnięciach można też przesłać w formie elektronicznej na adres b.butrylo@pb.edu.pl
  • Wnioski z rekomendacją należy składać do dnia 30 kwietnia kolejnego roku.
  • Dokumentację należy dostarczyć w kopercie do pokoju WE-202 (sekretariat Katedry Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii) lub przesłać na adres:

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
Wiejska 45D
15-351 Białystok
z dopiskiem NAGRODA PTETIS.

Przydatne dokumenty: