Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Prof. Marian Łukaniszyn Przewodniczącym Komitetu Elektrotechniki PAN
5 grudzień 2020
0

Z dumą informujemy, że podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk w nowej kadencji 2020-2023, które odbyło się 6 marca 2020 r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, prof. Marian Łukaniszyn – prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego tego prestiżowego gremium.

Komitet naukowy jest reprezentacją dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych służącą integrowaniu uczonych z całego kraju. Jego zadaniem jest oddziaływanie na rozwój danej dyscypliny naukowej oraz wszechstronna działalność na rzecz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służąca społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej.

W skład komitetu naukowego wchodzą członkowie krajowi Akademii oraz osoby wybrane przez właściwe środowisko naukowe (Prezydium PAN ustaliło, że środowisko wybiera maks. 30 osób). Komitet Elektrotechniki powstał w 1952 r., jako jeden z pierwszych komitetów utworzonej właśnie Polskiej Akademii Nauk.

Wiceprzewodniczącymi Komitetu zostali prof. Andrzej Demenko z Politechniki Poznańskiej i prof. Lech Grzesiak z Politechniki Warszawskiej.

Profesor Marian Łukaniszyn był już trzykrotnie wybierany na członka Komitetu Elektrotechniki PAN. Specjalizuje się w modelowaniu i optymalizacji konstrukcji maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi oraz maszyn reluktancyjnych. W 2003 r. uzyskał tytuł profesora. W latach 1993-1999 był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie Erlangen-Nűrnberg. Jest autorem ponad 200 publikacji, 3 monografii oraz kilku podręczników i skryptów. Wypromował 6 doktorów, był recenzentem około 50 rozpraw doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o tytuł naukowy oraz wielu podręczników, monografii i skryptów. W latach 2008 – 2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Opolskiej, a w kadencji 2016-2020 jest prorektorem ds. nauki. Posiada Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.

Serdecznie gratulujemy!