Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Aktualności
XXVI CYKL SEMINARYJNY ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE’ 2016
3 listopad 2015
0

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zaprasza do udziału w XXVI cyklu seminaryjnym Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice’ 2016

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i sposobów wykorzystania komputerów w nauce, technice i dydaktyce. Seminarium różni się od typowych konferencji, ponieważ przy jednym spotkaniu wygłaszane są dwa referaty. Dzięki temu słuchacze przychodzący na dany odczyt są zainteresowani tematyką prezentowaną w referatach, a czasu na spokojną dyskusję jest znacznie więcej.

Spotkania seminaryjne będą się odbywać we wtorki w okresie od marca do czerwca i od października do grudnia 2016 roku, dzięki czemu autorzy referatów mogą zaproponować najbardziej dogodny termin. Referaty będą wygłaszane na terenie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w budynku imienia Profesora Kazimierza Kopeckiego, w sali Nr 27.

Dokładny harmonogram odczytów będzie ogłoszony w marcu 2016 roku. Wygłoszone referaty po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzentów i akceptacji Komitetu Naukowego zostaną opublikowane w kolejnym numerze. Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (ISSN 2353-12905-5766).

Autorom dwóch najlepszych referatów, wytypowanych przez Komitet Naukowy, zostanie przyznany dyplom i nagroda pieniężna podczas inauguracji kolejnego cyklu seminaryjnego na początku roku 2017.

Zgłoszenie udziału w seminarium

Streszczenie referatu o objętości pół strony formatu A4 napisane czcionką Times New Roman 12 pkt z pojedynczym odstępem między wierszami (około 450 słów) przy zachowaniu 2,5 centymetrowego górnego, dolnego, lewego i prawego marginesu winno być przesłane e-mailem do organizatorów do dnia 14 lutego 2016 na następujące dwa adresy:g.gda.pl

lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@eia.pg.gda.pl

 

Streszczenie powinno zwierać:

TYTUŁ REFERATU, Imię i NAZWISKO autora (autorów)

Miejsce pracy, e-mail, Propozycję terminu wygłoszenia referatu.

Koszty udziału w seminarium:

Ewentualne koszty przejazdów do Gdańska, noclegu i wyżywienia uczestnicy seminariów pokrywają we własnym zakresie.

Autorzy referatów pokrywają koszty związane z wydaniem materiałów seminaryjnych, które wynoszą za każdy referat:

dla członków PTETiS    – 150 PLN (opłata ulgowa)

dla pozostałych osób     – 250 PLN

 

W przypadku, gdy objętość referatu przekracza 4 strony, autorzy referatu pokrywają także koszty wydania dodatkowych stron w wysokości 100 PLN za każdą dodatkową stronę nieparzystą. Istnieje również możliwość zamieszczenie kolorowych rysunków w tekście po wniesieniu dodatkowej  opłaty 120 PLN za stronę z rysunkami.

Opłaty za udział w seminarium należy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – Oddział Gdańsk

Konto Nr 71 1020 1811 0000 0502 0078 5816

Terminarz

do 14.02.2016 – nadsyłanie kart zgłoszeniowych oraz streszczeń referatów

do 20.03.2016 – informacje o akceptacji, wraz programem seminarium oraz wzorcem tekstu

do 30.09.2016 – nadsyłanie pełnego tekstu referatu w postaci pliku doc i pdf wraz z oświadzeniem o autorstwie za pośrednictwem poczty elektronicznej

Informacja o seminarium jest dostępna na stronie internetowej Oddziału http://eia.pg.gda.pl/ptetis

oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego 501-678-006.

Można ją również otrzymać korzystając a adresu mailowego: lmreferowski@wp.pl oraz ptetis@ely.pg.gda.pl