Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zarządy Oddziałów

Skład Zarządu Oddziału Białostockiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Zastępca

Mirosław Świercz

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Sekretarz

Andrzej Karpiuk

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Skarbnik

Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Białostockiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Dariusz Sajewicz

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Marian Roch Dubowski

dr hab. inż., prof. ndzw. PB

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Bogusław Butryło

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Anna Białostocka

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

 

 

Delegaci Oddziału Białostockiego   na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Mirosław Świercz

dr hab..nż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Jacek Kusznier

dr  inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Jan Mućko. dr hab. inż.

prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zastępca

Mscisław Śrutek

dr  inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Sekretarz

Marcin Drechny

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Skarbnik

Damian Ledziński

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Sławomir Bujnowski

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Członek

Tomasz Marciniak

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Członek

Piotr KIedrowski

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Członek

Jacek Majewski

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Delegaci Oddziału Bydgoskiego   na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Jan Mućko. dr hab. inż.

prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Marcin Drechny

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

(3)

Skład Zarządu Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Jan Szczygłowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Inst. Elektroenergetyki

Zastępca

Janusz Sowiński

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Skarbnik

Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy

Przewodniczący

Krzysztof Chwastek

dr hab. inż. prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

 

 

Sekretarz

Wojciech Pluta

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

Członek

Sławomir Iskierka

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Informatyki

Członek

Krzysztof Szewczyk

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności  Elektromagnetycznej

 

 

Delegaci Oddziału Częstochowskiego  na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Jan Szczygłowski

dr hab. inż. prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

 

 

(4)

Skład Zarządu Oddziału Gdańskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Vice przewodniczący

Jerzy Pluciński

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Sekretarz

Kazimierz Jakubiuk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Skarbnik

Lech Hasse

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Członek

Janusz Smulko

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Członek

Dariusz Świsulski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego w kadencji 2017-2019

mię iI nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Andrzej Grono

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Członek

Andrzej Wilk

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Członek

Bogdan Kosmowski

prof..dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

Delegaci Oddziału Gdańskiego  na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Andrzej Grono

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Dariusz Świsulski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 

Lech Hasse

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Bogdan Kosmowski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Jerzy Pluciński

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Mieczysław Ronkowski

dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

 

 

(5)

Skład Zarządu Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2017-2019           

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Wojciech Burlikowski

dr hab.inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny,

Katedra Mechatroniki

 

Vice Przewodniczący

Andrzej Świerniak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Skarbnik

Tomasz Pander

dr hab. inż.

Politechnika Slaska

Instytut Elektroniki

Zakład Elektroniki Biomedycznej

Zastępca Skarbnika

Joanna Kolańska-Płuska

dr inż.

Politechnika Opolska, Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Maszyn Elektrycznych  

 

Sekretarz

Marcin Maciążek

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Inst. Elektrotechniki i Informatyki

 

 

 

 

Członek

Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki.

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Krzysztof Dębowski

dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
Jacek Łęski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Inst. Elektroniki

Zakład. Elektroniki Biomedycznej

Bogusław Grzesik

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Sebastian Borucki

prof. dr hab. Inż.

Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Inst. Elektroenergetyki i Energii

Odnawialnej

 

 

 

Delegaci Oddziału  Gliwicko-Opolskiego na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki.

Barbara Grochowicz

dr inż.

 

 

Politechnika Opolska

 

 

Marian Łukaniszyn

prof. dr hab. inż.

 

 

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej » Katedra Maszyn Elektrycznych
Krzysztof Kluszczyński

prof. dr hab. inż.

 

 

 

Politechniika Śląska, Wydział Elektryczny

 

Marian Pasko

prof. dr hab.

 

 

 

Politechniika Śląska, Wydział Elektryczny

 

Wojciech Burlikowski

dr hab. inż.

 

 

Politechniika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Mechatroniki 
Marcin Szczygieł

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Katedra Mechatroniki

 

 

(6)

Skład Zarządu Oddziału Kieleckiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Andrzej Kapłon

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Wiceprzewodniczący

Jarosław Rolek

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Wiceprzewodniczący

Sylwester Filipiak

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Członek

Krzysztof Ludwinek

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Sekretarz

Mirosław PŁaza

mgr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Skarbnik

Andrzej Stobiecki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 

Komisji Rewizyjna Oddziału Kieleckiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Jerzy Augustyn

dr hab. Inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Wiceprzewodniczący

Jerzy Morawski

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 

Członek

Maciej Włodarczyk

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Członek

Jan Staszak

dr hab. inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 

 

 

 

Delegaci Oddziału Kieleckiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS  

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Roman Nadolski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Andrzej Kapłon

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Jerzy Augustyn

dr hab. Inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Jarosław Rolek

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 

 

(7)

Skład Zarządu Oddziału Krakowskiego w kadencji 2017-2019  

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia  Górniczo -Hutnicza,
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki
Zastępca

Barbara Florkowska

prof. dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Zastępca

Jakub Furgał

prof. dr hab.inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Sekkretarz

Anna Wasilewicz-Porębska

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Członek

Zbigniew Waradzyn

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych
Członek

Tomasz Węgiel

dr hab. inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Diagnostyki Maszyn

Członek

Cezary Worek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Tomasz Drabek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

Członek

Maciej Kuniewski

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

Członek

Leszek Ptasiński

dr inż..

Członek

Andrzej Stobiecki

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

 

 

Delegaci Oddziału Krakowskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Przewodniczący

Tomasz Drabek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

Jakub Furgał

prof. dr hab.inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Witold Machowski

dr hab.inż.

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki

 

 

 

(8)

Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodnicząca

Henryka D. Stryczewska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

Członek Honorowy PTETiS

b. przewodniczący OL

Tadeusz Janowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

Zastępca

Wojciech Jarzyna

dr hab. inż., prof. PL

Politechnika Lubelska

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

Sekretarz

Paweł Surdacki

dr inż. Inż. Prof. PL

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Skarbnik

Jarosław Sikora

dr hab. inż. prof. PL

 

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii

Członek

Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Członek

Paweł Węgierek

dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN

Przewodniczący  Sekcji UP i IA

Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Ryszard Goleman

dr hab. inż. prof. PL

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Zastępca

Krzysztof Nalewaj

dr inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Członek

Leszek Jaroszyński

dr inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii.

Członek

Marek Ścibisz

dr inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki

 

  

Delegaci Oddziału Lubelskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko
Tadeusz Janowski

prof. dr hab. inż.

Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Wojciech Jarzyna

dr hab. inż., prof. PL

Paweł Surdacki

dr hab. inż. prof. PL

Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. inż.

 

 

 

(9)

Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego w kadencji 2017-2019      

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Sławomir Hausman

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnika Łódzka, Inst. Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

 

Zastępca

Ryszard  Pawlak

dr hab. inż.prof. PŁ.

Politechnia Łódzka, Instytut Systemów

Inżynierii Elektrycznej, Zakład Inżynierii

Materiałowej i Systemów Pomiarowych.

Sekretarz

Stanisław Hałgas

dr hab. inż. prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.
Skarbnik

Maciej Sibiński.

dr inż.

Politechnika Łódzka

Katedra  Przyrządów Półprzewodnikowych i

Optoelektronicznych

Członek

Wanda
Gryglewicz-Kacerka

doc. dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

Członek

Jacek Kabziński

dr hab. inż. Prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

Członek

Piotr Wożniak

dr inż.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego w kadencji 2017-2019          

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Krzysztof Januszkiewicz

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka , Instytut Automatyki

 

Członek

Zygmunt Kuśmierek

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Członek

Edward Jezierski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki

Zakład Sterowania Robotów

Członek

Jadwiga Bek

dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

 

 

Delegaci Oddziału Łódzkiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS       

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Sławomir Hausman

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnika Łódzka, Inst. Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

Stanisław Hałgas

dr hab. inż. prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.
Jadwiga Bek

dr inż.

 

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.

Ryszard Pawlak

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnia Łódzka, Instytut Systemów

Inżynierii Elektrycznej, Zakład Inżynierii

Materiałowej i Systemów Pomiarowych.

Wanda
Gryglewicz-Kacerkadoc. dr inż.
Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

 

 

Rezerwa

 

Maria Walczak

dr inż.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.
 

Maciej Sibiński.

dr inż.

Politechnika Łódzka

Katedra  Przyrządów Półprzewodnikowych i

Optoelektronicznych

Jacek Kabziński

dr hab. inż. Prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

 

 

(10)

Skład Zarządu Oddziału Poznańskiego w kadencji 2017-2019   

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Paweł Idziak

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Z-ca przewodniczącego

Krzysztof Siodła

dr hab. inż., prof. nadzw..

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

Sekretarz

Stefan Brock

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Skarbnik

Krzysztof Wandachowicz

dr hab. inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Lech Nowak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Sławomir Maćkowiak

dr inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego w kadencji 2017-2019
Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Zbigniew Nadolny

dr hab. inż.  prof. PP

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyk

Członek

Wojciech Bandurski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Członek

Wojciech Szeląg

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Romuald Łuczkowski

dr inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

 

 

 

 

 

Delegaci Oddziału w Poznaniu  na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS
Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Lech Nowak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Paweł Idziak

dr inż. hab.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Sławomir Maćkowiak

dr inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Krzysztof Zawirski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

 

 

(11)

Skład Zarządu Oddziału Rzeszowskiego PTETiS w kadencji 2017-2019      

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Lesław Gołębiowski

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

v-c  Przewodniczący

Damian Mazur

dr hab. inż., prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

Skarbnik

Jadwiga Płoszyńska

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

Członek

Grzegorz Maslowski

dr hab. inż., prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Sekretarz

Wiesława Malska

dr inż.

Uniwersytet Rzeszowski  im. I. Łukasiewicza

Instytut Techniki

Zakład  Elektrotechniki i Informatyki

Członek

Witold Posiewała

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Członek

Adam Kowalczyk

prof. dr hab. inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych

 

 

 

Komisja Rewizyjna  Oddziału Rzeszowskiego PTETiS kadencja 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy

Przewodniczący

Robert Ziemba

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

Czlonek

Wiesław Sabat

dr inż.

Politechnika Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Czlonek

Mariusz Trojnar

dr inż.

 

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Członek

Małgorzata Łatka

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydz. Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

 

Delegaci Oddziału Rzeszowskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS  

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Małgorzata Łatka

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydz. Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki

Stanisław Pawłowski

dr hab., prof. PRz

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydz. Elektrotechniki i Informatyki Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
Damian Mazur

dr hab.inż., prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

 

(12)

Skład Zarządu Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

Zastępca

Ryszard Pałka

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Sekretarz

Michał Zeńczak

dr hab. inż., prof. nadzw.ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Skarbnik

Marcin Wardach

dr inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy

Przewodniczący

Stanisław Gratkowski

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra  Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Członek

Tomasz Zarębski

dr  inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Członek

Romuald Nowakowski

dr inż.

emeryt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

Członek

Leon Tarasiejski

dr inż.

emeryt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Automatyki Przemysłowej
i Robotyki

 

 

Delegaci Oddziału Szczecińskiego  na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji/domowy
Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

 Michał Zeńczak

dr hab. inż., prof. nadzw.ZUT

 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

 

 

 

 

 

(13)

Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego w kadencji 2017-2019                    

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Zastępca

Włodzimierz Kałat

dr hab.inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Sekretarz

Marcin Wesołowski

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Skarbnik

Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych

Członek

Piotr Grzejszczak

dr inż.

Politechnika Warszawska
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Gmach Elektrotechniki
Członek

Marek Przybylski

dr inż.

Instytut Tele-i Radiotechniczny
Członek

Andrzej Moradewicz

dr inż.

Instytut Elektrotechniki

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Andrzej Pochanke

dr hab. inż., prof. PW

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Członek

Ryszard  Zając

dr inż.

ul Stryjeńskich 13 b, m 1

02-791 Warszawa

Politechnika Warszawska

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Michał Janaszek

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki

Członek

Ryszard Niedbała

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

 

Delegaci Oddziału Warszawskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Włodzmierz Kałat

dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Ryszard Niedbała

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Barbara Ślusarek

prof. dr hab. inż.

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Marcin Wesołowski

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Jerzy Wojciechowski

dr inż.

 

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydz. Transportu i Elektrotechniki

 

 

 

 

 

(14)  

Skład Zarządu Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2017-2019                     

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Czesław Kowalski

prof. dr hab. inż.,

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Zastępca

Krzysztof Makowski

dr hab. inż., prof.nadw. PWr

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Sekretarz

Daniel Dusza

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Skarbnik

Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Członek

Mateusz Dybkowski

dr hab. inż. prof. PWr.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodnicząca

Hanna Karkowska

doc. dr inż.

Członek

Paweł Ewert

dr hab. .

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Członek

Krzysztof Pieńkowski

prof.dr hab.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Członek

Grzegorz Kosobudzki

dr inż.,

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

 

  

 

Delegaci Oddziału Wrocławskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Członek

Mateusz Dybkowski

dr hab. inż. prof. PWr.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Czesław T. Kowalski

prof. dr hab. Inż

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

 

  

(15)

Skład Zarządu Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Ryszard Rybski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Zastępca

Grzegorz Benysek

prof.dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Sekretarz

Mariusz Krajewski

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Skarbnik

Radosław Kasperek

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Członek

Józef Korbicz

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Członek

Jacek Rusiński

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Zbigniew Fedyczak

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Zastępca

Adam Kempski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Członek

Leszek Furmankiewicz

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

Członek

Grzegorz Kobyłecki

dr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Instytut Politechniczny

 

 

Delegaci Oddziału w Zielonej Górze  na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Grzegorz Benysek

prof.dr hab. inż..

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Ryszard Rybski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki