Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zarządy Oddziałów

Skład Zarządu Oddziału Białostockiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469498

a.sikorski@pb.edu.pl

 

Zastępca

Mirosław Świercz

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469375

mswiercz@pb.edu.pl

 

Sekretarz

Andrzej Karpiuk

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469417

andrzej.karpiuk@pb.edu.pl

 

 

Skarbnik

Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469422

j.kusznier@pb.edu.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Białostockiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy (/:

Przewodniczący

Dariusz Sajewicz

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469486

d.sajewicz@pb.edu.pl

 

Członek

Marian Roch Dubowski

dr hab. inż., prof. ndzw. PB

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469361

dubowski@pb.edu.pl

Członek

Bogusław Butryło

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469485

b.butrylo@pb.edu.pl

 

Członek

Anna Białostocka

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469395

a.bialostocka@pb.edu.pl

 

 

 

Delegaci Oddziału Białostockiego   na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469498

a.sikorski@pb.edu.pl

Mirosław Świercz

dr hab..nż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

Tel. (85( 7469375

mswiecz@pb.edu.pl

Jacek Kusznier

dr  inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469422

j.kusznier@pb.edu.pl

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Jan Mućko. dr hab. inż.

prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Tel. 601 831 431

jan.mucko@utp.edu.pl

 

 

(dziekan)

Zastępca

Mscisław Śrutek

dr  inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Msislaw.srutek@utp.edu.pl

 

Sekretarz

Marcin Drechny

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

 

 

Marcin.drechny@utp.edu.pl

 

Skarbnik

Damian Ledziński

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Damian.ledzinski@utp.edu.pl

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Sławomir Bujnowski

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Słowomir.bujnowski@utp.edu.pl

 

Członek

Tomasz Marciniak

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Tomasz.marciniak@utp.edu.pl

 

Członek

Piotr KIedrowski

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Piotr.kiedrowski@utp.edu.pl

 

Członek

Jacek Majewski

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Jacek.majewski@utp.edu.pl

 

 

Delegaci Oddziału Bydgoskiego   na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Jan Mućko. dr hab. inż.

prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

jan.mucko@utp.edu.pl

 

 

Marcin Drechny

dr inż.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

Marcin.drechny@utp.edu.pl

 

 

 

(3)

Skład Zarządu Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Jan Szczygłowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Inst. Elektroenergetyki
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 3250 806

jszczyg@el.pcz.czest.pl

 

Zastępca

Janusz Sowiński

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 32 50 807

jansow@el.pcz.czest.pl

 

Skarbnik

Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 32 50 806

najgebauer@el.pcz.czest.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy

Przewodniczący

Krzysztof Chwastek

dr hab. inż. prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

ul Baczyńskiego 2 m 105

42 – 200 Częstochowa.

tel. (34) 3250 806

krzych@el.pcz.czest.pl

 

 

 

 

Sekretarz

Wojciech Pluta

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

 

Tel. (34) 3250 812

pluta@el.pcz.czest.pl

 

 

 

 

Członek

Sławomir Iskierka

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Informatyki
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

ul. Wodzickiego 84/90 m 21

42 – 200 Częstochowa

tel. (34) 3250 805

iskierka@el.pcz.czest.pl

 

 

 

 

Członek

Krzysztof Szewczyk

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności  Elektromagnetycznej
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

 

 

 

 

tel. (34) 3250 873

szewczyk@el.pcz.czst.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegaci Oddziału Częstochowskiego  na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Jan Szczygłowski

dr hab. inż. prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 32 50 806

jszczyg@el.pcz.czest.pl

 

Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 32 50 807

poptom@el.pcz.czest.pl

 

 

 

(4)

Skład Zarządu Oddziału Gdańskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. 501-678-006

lmreferowski@wp.pl

 

Vice przewodniczący

Jerzy Pluciński

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58)347-2642

jerpluci@pg.edu.pl

 

Sekretarz

Kazimierz Jakubiuk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 1835

k.jakubiuk@ely.pg.gda.pl

Skarbnik

Lech Hasse

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 1884

lhasse@eti.pg.gda.pl

Członek

Janusz Smulko

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel.(58) 348 6095

jsmulko@eti.pg.gda.pl

Członek

Dariusz Świsulski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 1397

dswis@ely.pg.gda.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego w kadencji 2017-2019

mię iI nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Andrzej Grono

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58)

Andrzej.grono@wp.pl

 

 

Członek

Andrzej Wilk

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 2534, 1087

andrzej.wilk@pg.edu.pl

 

 

Członek

Bogdan Kosmowski

prof..dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347

bogdan.kosmowski@pg.edu.pl

 

 

 

Delegaci Oddziału Gdańskiego  na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Andrzej Grono

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ul. Narutowicz 11/12, 80 – 233 Gdańsk

 

tel.

Andrzej.grono@wp.pl

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ul. Narutowicz 11/12, 80 – 233 Gdańsk

tel. 501-678-006

lmreferowski@wp.pl

Dariusz Świsulski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ul. Narutowicz 11/12, 80 – 233 Gdańsk

d. ul. Mickiewicza 3/ 21, 84-240 Reda

tel.( 58) 347 13 97

dswis@ely.pg.gda.pl

Lech Hasse

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 18 84

lhasse@eti.pg.gda.pl

Bogdan Kosmowski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 10 84

kosmos@eti.pg.gda.pl

Jerzy Pluciński

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel.(58) 347 26 42

pluc@eti.pg.gda.pl

Mieczysław Ronkowski

dr hab. inż., prof. nadzw. PG

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 20 87

mronk@pg.edu.pl

 

 

 

 

 

(5)

Skład Zarządu Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2017-2019           

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Wojciech Burlikowski

dr hab.inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny,

Katedra Mechatroniki

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

tel. (32) 237 28 03

 

 

Vice Przewodniczący

Andrzej Świerniak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

ul. Akademicka 16, 44 – 100 Gliwice

tel. (32) 237 27 12

Andrzej.Swierniak@polsl.pl

 

 

Skarbnik

Tomasz Pander

dr hab. inż.

Politechnika Slaska

Instytut Elektroniki

Zakład Elektroniki Biomedycznej

ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice

Pokój nr 741

tel.: 48(32) 237-20-19

Tomasz.Pander@polsl.pl

 

 

Zastępca Skarbnika

Joanna Kolańska-Płuska

dr inż.

Politechnika Opolska, Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Maszyn Elektrycznych.

ul. Prószkowska 76 (bud.1) 45-758 Opole

 

tel. (77) 449 80 28

j.kolanska-pluska@po.opole.pl

 

 

 

 

Sekretarz

Marcin Maciążek

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Inst. Elektrotechniki i Informatyki

ul. Akademicka 10 B, 44 – 100 Gliwice

 

tel. (32) 237 12 29

 

 

Członek

Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki.

ul. Prószkowska 76, 45 – 758 Opole

 

tel. (77) 449 80 32

k.macek-kamińska@po.opole.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Krzysztof Dębowski

dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

 

tel. (32) 237 12 58

krzysztof.debowski@polsl.pl

 

 

Jacek Łęski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Inst. Elektroniki

Zakład. Elektroniki Biomedycznej

ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice

tel. (32) 237 20 04

jacekleski@polisl.pl

 

 

 

Bogusław Grzesik

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

ul. B. Krzywoustego 2, 44 – 100 Gliwice

tel. (32) 237 12 30

Boguslaw.Grzesik@polsl.pl

 

 

Sebastian Borucki

prof. dr hab. Inż.

Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Inst. Elektroenergetyki i Energii

Odnawialnej. ul. Prószkowska 76, (bud. 2)

45-758 Opole

 

tel.(77) 449 880 59

s.borucki@po.opole.pl

 

 

 

 

 

Delegaci Oddziału  Gliwicko-Opolskiego na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki.

ul. Luboszycka 7, 45-036 Opole

 

 

tel. (77) 449 80 32

k.macek-kamińska@po.opole.pl

 

 

 

 

 

 

Barbara Grochowicz

dr inż.

 

 

Politechnika Opolska

ul. Luboszycka 7, 45 – 036 Opole

 

 

tel. (77) 449 80 28

b.grochowicz@po.opole.pl

 

 

Marian Łukaniszyn

prof. dr hab. inż.

 

 

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej » Katedra Maszyn Elektrycznych
ul. Luboszycka 7, 45 – 036 Opole 
tel.:77-4498007;

tel.:77-4498676

m.lukaniszyn@po.opole.p

 

Krzysztof Kluszczyński

prof. dr hab. inż.

 

 

 

Politechniika Śląska, Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

 

 

tel. (32) 237 28 03

kom. 500 123 456

krzysztof.kluszczynski@polsl.pl

 

 

Marian Pasko

prof. dr hab.

 

 

 

Politechniika Śląska, Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

 

 

tel. (32) 237

Marian.Pasko@polsl.pl

 

 

 

Wojciech Burlikowski

dr hab. inż.

 

 

Politechniika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Mechatroniki

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

 

tel. (32) 237 28 03

 

 

 

Marcin Szczygieł

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Katedra Mechatroniki

ul. Akademicka 10, 44-100 Gliwice

tel. (32) 237 27 08

marcin.szcygiel@polsl.pl

 

 

 

(6)

Skład Zarządu Oddziału Kieleckiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Andrzej Kapłon

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4205

a.kaplon@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/~ptetis

Wiceprzewodniczący

Jarosław Rolek

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel.(41  34 24 249

jrolek@tu.kielce.pl

,

 

Wiceprzewodniczący

Sylwester Filipiak

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4297

filipiah@tu.kielce.pl

 

 

 

Członek

Krzysztof Ludwinek

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4682

k.ludwinek@tu.kielce.pl

 

 

 

Sekretarz

Mirosław PŁaza

mgr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4167

m.plaza@tu.kielce.pl

Skarbnik

Andrzej Stobiecki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4297

a.stobiecki@tu.kielce.pl

 

Komisji Rewizyjna Oddziału Kieleckiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Jerzy Augustyn

dr hab. Inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel.(41  34 2 4226

j.augustyn@tu.kielce.pl

 

 

Wiceprzewodniczący

Jerzy Morawski

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4184

j.morawski@tu.kielce.pl

 

 

Członek

Maciej Włodarczyk

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 3424 229

m.wlodarczyk@tu.kielce.pl

 

 

Członek

Jan Staszak

dr hab. inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

 

tel. (41) 3424 682

j.staszak@tu.kielce.pl

 

 

 

 

 

 

Delegaci Oddziału Kieleckiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS  

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Roman Nadolski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41  34 24 225

r.nadolski@tu.kielce.pl

 

Andrzej Kapłon

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel.(41  34 24 205,

a.kaplon@tu.kielce.pl

Jerzy Augustyn

dr hab. Inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel.(41  34 24 226

j.augustyn@tu.kielce.pl

 

 

Jarosław Rolek

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel.(41  34 24 249

jrolek@tu.kielce.pl

,

 

 

 

(7)

Skład Zarządu Oddziału Krakowskiego w kadencji 2017-2019  

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia  Górniczo -Hutnicza,
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Katedra ElektronikiAl. Mickiewicza 30, 30-59 Kraków
tel. (12) 617 2758

kom. 604 844 242

machowsk@agh.edu.pl

Zastępca

Barbara Florkowska

prof. dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Al. Mickiewicza 30, 30-59 Kraków
tel. (12) 617 3761

kom. 606 115 905

beflor@agh.edu.pl

 

Zastępca

Jakub Furgał

prof. dr hab.inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

furgal@agh.edu.pl

 

Sekkretarz

Anna Wasilewicz-Porębska

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.(12) 617 2819

kom. 601 789 921

porebska@agh.edu.pl

Członek

Zbigniew Waradzyn

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, Al. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków

tel. (12) 617 3919

kom. 697815738

waradzyn@agh.edu.pl

Członek

Tomasz Węgiel

dr hab. inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Diagnostyki Maszyn

ul. Warszawska  24,  31-155 Kraków

tel. (12) 628 2699

pewegiel@cyf-kr.edu.pl

 

Członek

Cezary Worek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki, Al. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków

tel. (12) 617 2983

kom.601 912 938

worek@agh.edu.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Tomasz Drabek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

tel. (12) 617 2866

drabek@agh.edu.pl

 

Członek

Maciej Kuniewski

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. (12) 617 4416

maciek@agh.edu.pl

 

 

Członek

Leszek Ptasiński

dr inż..

Członek

Andrzej Stobiecki

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. (12) 617 2862

Astob.@agh.edu.pl

 

 

 

 

Delegaci Oddziału Krakowskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Przewodniczący

Tomasz Drabek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Wydz. Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki

i Inżynierii Biomedycznej.

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

tel. (12) 617 2866

drabek@agh.edu.pl

 

Jakub Furgał

prof. dr hab.inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

furgal@agh.edu.pl

 

Witold Machowski

dr hab.inż.

AGH, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki

Al. Mickiewicz 30, 30-059 Kraków

 

30-117 Kraków, ul. Salwatorska 37/7

kom. 604 844 242

machowsk@agh.edu.pl

 

 

 

 

 

 

(8)

Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodnicząca

Henryka D. Stryczewska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 289
h.stryczewska@pollub.pl
Członek Honorowy PTETiS

b. przewodniczący OL

Tadeusz Janowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. 601-309-296

t.janowski@pollub.pl

Zastępca

Wojciech Jarzyna

dr hab. inż., prof. PL

Politechnika Lubelska

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 341

w.jarzyna@pollub.pl

Sekretarz

Paweł Surdacki

dr inż. Inż. Prof. PL

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 292

p.surdacki@pollub.pl

Skarbnik

Jarosław Sikora

dr hab. inż. prof. PL

 

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 304
jaroslaw.sikora@pollub.pl
Członek

Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut  Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 289
a.wac-wlodarczyk@pollub.pl
Członek

Paweł Węgierek

dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 347

p.wegierek@pollub.pl

Przewodniczący  Sekcji UP i IA

Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki

ul. Głębocka 28, 20 – 612 Lublin

tel. (81) 5319 688 (89)

marek.kunabroniowski@gmail.com.

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Ryszard Goleman

dr hab. inż. prof. PL

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 6384 296
r.goleman@pollub.pl
Zastępca

Krzysztof Nalewaj

dr inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 295

k.nalewaj@pollub.pl

 

Członek

Leszek Jaroszyński

dr inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii.
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 6384 296

l.jaroszyński@pollub.pl

 

 

Członek

Marek Ścibisz

dr inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki

ul. Głębocka 28, 20 – 612 Lublin

tel.(81) 5319 694

marek.scibisz@op.lublin.pl

 

 

 

 

 

Delegaci Oddziału Lubelskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Tadeusz Janowski

prof. dr hab. inż.

20-532 Lublin
ul. Gościnna 60
kom. 601-309-296

t.janowski@pollub.pl

Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

20 – 640 Lublin

ul. Paryska 4/5

601 – 362 – 405

tel. (81) 5384 289
a.wac-wlodarczyk@pollub.pl

Wojciech Jarzyna

dr hab. inż., prof. PL

20-830 Lublin
ul. Biskupińska 102
tel. (81) 5384 341

kom. 502-569-172

w.jarzyna@pollub.pl

Paweł Surdacki

dr hab. inż. prof. PL

20-802 Lublin
ul. Bajkowa 3/35
tel. (81) 5384 292

kom. 506-231-462

p.surdacki@pollub.pl

Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. inż.

20-867 Lublin

ul. Sudecka 43

kom. 605-744-400

marek.kunabroniowski@gmail.com

 

 

 

 

(9)

Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego w kadencji 2017-2019      

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Sławomir Hausman

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnika Łódzka, Inst. Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

ul. Wólczńska 211/215, 90 – 924 łódź (budynek B 9)

 

tel. (42) 631 26 36

slawomir.hausman@p.lodz.pl

 

Zastępca

Ryszard  Pawlak

dr hab. inż.prof. PŁ.

Politechnia Łódzka, Instytut Systemów

Inżynierii Elektrycznej, Zakład Inżynierii

Materiałowej i Systemów Pomiarowych.

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódż

tel. (42) 631 25 19

tel. (42) 631 25 27

rypawlak@matel.p.lodz.pl

 

Sekretarz

Stanisław Hałgas

dr hab. inż. prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.

ul. Politechniki 11, 90 – 924 Łódź

tel. (42) 631 25 22

stanislaw.haugas@p.lodz.pl

Skarbnik

Maciej Sibiński.

dr inż.

Politechnika Łódzka

Katedra  Przyrządów Półprzewodnikowych i

Optoelektronicznych

ul.Wólczańska 211/215, 90 – 924 Łódż

 

tel. (42) 631 28 64

maciej.sibinski@p.lodz.pl

 

Członek

Wanda
Gryglewicz-Kacerka

doc. dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

tel. 601230683

wkacerka@gmail.com

wanda.gryglewicz-kacerka@p.lodz.pl

Członek

Jacek Kabziński

dr hab. inż. Prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź

 

 

tel. (42) 631 25 53

jacek.kabzinski@p.lodz.pl

 

 

 

Członek

Piotr Wożniak

dr inż.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź

 

 

tel. (42) 631 25 53

piotr.wozniak@p.lodz.pl

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego w kadencji 2017-2019          

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Krzysztof Januszkiewicz

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka , Instytut Automatyki

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

 

tel. (42) 631 22 28

ktjanusz@p.lodz.pl

 

 

Członek

Zygmunt Kuśmierek

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

zygmkusm@p.lodz.pl
Członek

Edward Jezierski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki

Zakład Sterowania Robotów

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

tel. (42) 631  25 40

edward.jezierski@p.lodz.pl

Członek

Jadwiga Bek

dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

tel. (42) 631 25 22

jadwiga.bek@p.lodz.pl

 

 

 

Delegaci Oddziału Łódzkiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS       

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Sławomir Hausman

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnika Łódzka, Inst. Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

ul. Wólczńska 211/215, 90 – 924 łódź (budynek B 9)

 

tel. (42) 631 26 36

slawomir.hausman@p.lodz.pl

 

Stanisław Hałgas

dr hab. inż. prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.

ul. Politechniki 11, 90 – 924 Łódź

tel. (42) 631 25 22

stanislaw.haugas@p.lodz.pl

Jadwiga Bek

dr inż.

 

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

tel. (42) 631 25 22

jadwiga.bek@p.lodz.pl

 

Ryszard Pawlak

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnia Łódzka, Instytut Systemów

Inżynierii Elektrycznej, Zakład Inżynierii

Materiałowej i Systemów Pomiarowych.

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódż

tel. (42) 631 25 19

tel. (42) 631 25 27

rypawlak@matel.p.lodz.pl

 

Wanda
Gryglewicz-Kacerkadoc. dr inż.
Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

kom. 601-230-683

wkacerka@gmail.com

Wanda.gryglewicz-kacerka@p.lodz.pl

 

 

 

Rezerwa

 

Maria Walczak

dr inż.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.

ul. Politechniki 11, 90 – 924 Łódź

Tel. (42) 631 2522

maria.walczak@p.lodz.pl

 

 

Maciej Sibiński.

dr inż.

Politechnika Łódzka

Katedra  Przyrządów Półprzewodnikowych i

Optoelektronicznych

ul.Wólczańska 211/215, 90 – 924 Łódż

 

tel. (42) 631 28 64

maciej.sibinski@p.lodz.pl

 

Jacek Kabziński

dr hab. inż. Prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź

 

 

tel. (42) 631 25 53

jacek.kabzinski@p.lodz.pl

 

 

 

 

 

(10)

Skład Zarządu Oddziału Poznańskiego w kadencji 2017-2019   

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Paweł Idziak

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2636

pawel.idziak@put.poznan.pl

Z-ca przewodniczącego

Krzysztof Siodła

dr hab. inż., prof. nadzw..

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2272, -2271, -2279

krzysztof.siodla@put.poznan.pl

Sekretarz

Stefan Brock

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2627

StefanBrock@put.poznan.pl

 

Skarbnik

Krzysztof Wandachowicz

dr hab. inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2397

k.602 655 505

krzysztof.wandachowicz@put.poznan.pl

Członek

Lech Nowak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2380

lech.nowak@put.poznan.pl

Członek

Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665-2126

andrzej.demenko@put.poznan.pl

Członek

Sławomir Maćkowiak

dr inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2380

slawomir.mackowiak@put.poznan.pl

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego w kadencji 2017-2019
Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Zbigniew Nadolny

dr hab. inż.  prof. PP

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2298, 2272

zbigniew.nadolny@put.poznan.pl

 

Członek

Wojciech Bandurski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

tel. (61) 665-3848

wojciech.bandurski@put.poznan.pl

Członek

Wojciech Szeląg

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2116

wojciech.szelag@put.poznan.pl

Członek

Romuald Łuczkowski

dr inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665-2794

romuald.luczkowski@put.poznan.pl

 

 

 

 

 

 

Delegaci Oddziału w Poznaniu  na XXX  Zjazd Delegatów PTETiS
Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Lech Nowak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665-2380

lech.nowak@put.poznan.pl

 

 

Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2126

andrzej.demenko@put.poznan.pl

Paweł Idziak

dr inż. hab.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2636

pawel.idziak@put.poznan.pl

Sławomir Maćkowiak

dr inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2380

smack@multimedia.edu.pl

smack@et.put.poznan.pl

 

Krzysztof Zawirski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2386

krzysztof.zawirski@put.poznan.pl

 

 

(11)

Skład Zarządu Oddziału Rzeszowskiego PTETiS w kadencji 2017-2019      

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Lesław Gołębiowski

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 2, Bud.B35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1431

golebiye@prz.edu.pl

 

 

v-c  Przewodniczący

Damian Mazur

dr hab. inż., prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 2, Bud. B35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 743 2469

mazur@prz.edu.pl

 

 

 

Skarbnik

Jadwiga Płoszyńska

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 235 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1360

jadplo@prz.edu.pl

Członek

Grzegorz Maslowski

dr hab. inż., prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 235 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1253

masłowski@prz.edu.pl

 

Sekretarz

Wiesława Malska

dr inż.

Uniwersytet Rzeszowski  im. I. Łukasiewicza

Instytut Techniki

Zakład  Elektrotechniki i Informatyki

al. Powstańców Warszawy 12,

35 – 959 Rzeszów

tel. (17) 864 1974

wmalska@prz.edu.pl

Członek

Witold Posiewała

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 2,35 – 959 Rzeszów
tel.(17) 865 1770

wposiew@prz.edu.pl

 

Członek

Adam Kowalczyk

prof. dr hab. inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznychul. W. Pola 2, Bud. A35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1231

kmisd@prz.edu.pl

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna  Oddziału Rzeszowskiego PTETiS kadencja 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy (

Przewodniczący

Robert Ziemba

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 2, Bud.B35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 13 30

ziemba@prz.rzeszow.pl

 

Czlonek

Wiesław Sabat

dr inż.

Politechnika Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

ul W. Pola 2

35 – 959 Rzeszów

tel. (17) 865 1239

wsabat@prz.edu.pl

 

 

 

Czlonek

Mariusz Trojnar

dr inż.

 

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra lektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 2,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 1294

trojnar@prz.edu.pl

 

Członek

Małgorzata Łatka

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydz. Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
ul. W. Pola 2, Bud. B., 35-959 Rzeszów

 

 

tel. (17) 865 19 75

mlatka@prz.edu.pl

 

 

 

Delegaci Oddziału Rzeszowskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS  

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Małgorzata Łatka

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydz. Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Energoelektroniki i Elektroenergetyki
ul. W. Pola 2, Bud. B., 35-959 Rzeszów

 

 

tel. (17) 865 19 75

mlatka@prz.edu.pl

 

 

Stanisław Pawłowski

dr hab., prof. PRz

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydz. Elektrotechniki i InformatykiZakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowychul. W. Pola 2, Bud. B., 35-959 Rzeszów
tel. (17) 865 1305

spawlo@prz.edu.pl

 

Damian Mazur

dr hab.inż., prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykiul. W  Pola 2, Bud. B35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 743 2469

mazur@prz.edu.pl

 

 

 

(12)

Skład Zarządu Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4967

ryszard.sikora@zut.edu.pl

Zastępca

Ryszard Pałka

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4870

ryszard.palka@zut.edu.pl

Sekretarz

Michał Zeńczak

dr hab. inż., prof. nadzw.ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4634

michal.zenczak@zut.edu.pl

Skarbnik

Marcin Wardach

dr inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4239

marcin.wardach@zut.edu.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy (/:

Przewodniczący

Stanisław Gratkowski

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra  Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4320

stanislaw.gratkowski@zut.edu.pl

Członek

Tomasz Zarębski

dr  inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4831

tomasz.zarebski@zut.edu.pl

Członek

Romuald Nowakowski

dr inż.

emeryt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

 tel. (91) 449 4634
Członek

Leon Tarasiejski

dr inż.

emeryt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Automatyki Przemysłowej
i Robotyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 5317

leon.tarasiejski@zut.edu.pl

 

 

Delegaci Oddziału Szczecińskiego  na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji/domowy
Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

 

ul. Widokowa 6

71 – 784 Szczecin

tel. (91) 449 4967

ryszard.sikora@zut.edu.pl

 Michał Zeńczak

dr hab. inż., prof. nadzw.ZUT

 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

 

ul. Sokołowskiego 11A/5

70-891 Szczecin

 

tel. (91) 449 4634

michal.zenczak@zut.edu.pl

 

 

 

 

 

(13)

Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego w kadencji 2017-2019                    

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7614
stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
Zastępca

Włodzimierz Kałat

dr hab.inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7552

wlodzimierz.kalat@ee.pw.edu.pl

Sekretarz

Marcin Wesołowski

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl

Skarbnik

Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7892

waldemar.chmielak@ee.pw.edu.pl

Członek

Piotr Grzejszczak

dr inż.

Politechnika Warszawska
Instytut Sterowania i Elektroniki PrzemysłowejGmach Elektrotechnikiul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (22) 234 7139

piotr.grzejszczak@ee.pw.edu.pl

 

Członek

Marek Przybylski

dr inż.

Instytut Tele-i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11,

03-450 Warszawa

 

 

tel. (22) 590 7362

marek.przybylski@itr.org.pl

 

 

 

Członek

Andrzej Moradewicz

dr inż.

Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28

04 – 703 Warszawa

 

 

 

tel. (22) 812 24 00

a.moradewicz@ien.waw.pl

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy (/ :
Przewodniczący

Andrzej Pochanke

dr hab. inż., prof. PW

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

 

 

 

tel. (22) 234-7709

andrzej. pochanke@ee.pw.edu.pl

 

 

 

Członek

Ryszard  Zając

dr inż.

ul Stryjeńskich 13 b, m 1

02-791 Warszawa

Politechnika Warszawska

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

ul. Koszykowa 75, 00 – 662 Warszawa

 

 

tel. (22) 234 56 12

k.. 604 456 830

zajac@iee.pw.edu.pl

ryszaj@wp.pl

 

Członek

Michał Janaszek

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki

ul. Koszykowa 75, 00 – 662 Warszawa

 

Tel. D. (22) 112-52-72

k. 608 379 819

m.janaszek@iel.waw.pl

 

 

Członek

Ryszard Niedbała

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

 

tel. (22) 234 7566

k. 507 432 991

Ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl

 

 

 

Delegaci Oddziału Warszawskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji (/:
Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7892

waldemar.chmielak@ee.pw.edu.pl

Włodzmierz Kałat

dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7552

wlodzimierz.kalat@ee.pw.edu.pl

Ryszard Niedbała

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

ryszard.niedbala@ien.pw.pl

 

Barbara Ślusarek

prof. dr hab. inż.

Instytut Tele- i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11, 03- 450 Warszawa

tel. (22) 619 22 41 w.265

Barbara.slusarek@itr.org.pl

 

Marcin Wesołowski

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl

Jerzy Wojciechowski

dr inż.

 

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny

Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydz. Transportu i Elektrotechniki

ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom

 

tel. (48) 361-77-65

j.wojciechowski@uthrad.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14)  

Skład Zarządu Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2017-2019                     

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Czesław Kowalski

prof. dr hab. inż.,

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 28 84

czeslaw.t.kowalski@pwr.edu.pl

 

 

Zastępca

Krzysztof Makowski

dr hab. inż., prof.nadw. PWr

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 28 84

krzysztof.makowski@pwr.edu.pl

 

Sekretarz

Daniel Dusza

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 26 30

daniel.dusza@pwr.edu.pl

 

 

Skarbnik

Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 34 76

marek.ciurys@pwr.edu.pl

 

 

Członek

Mateusz Dybkowski

dr hab. inż. prof. PWr.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel.(71) 320 32 46

mateusz.dybkowski@pwr.edu.pl

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodnicząca

Hanna Karkowska

doc. dr inż.

Członek

Paweł Ewert

dr hab. .

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 42 91

pawel.ewert@pwr.edu.pl

 

Członek

Krzysztof Pieńkowski

prof.dr hab.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 33 52

krzysztof.pienkowski@pwr.edu.pl

 

Członek

Grzegorz Kosobudzki

dr inż.,

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. &!0 320 26 33

grzegorz.kosobudzki@pwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegaci Oddziału Wrocławskiego na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji
Członek

Mateusz Dybkowski

dr hab. inż. prof. PWr.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel.(71) 320 32 46

mateusz.dybkowski@pwr.edu.pl

 

 

Czesław T. Kowalski

prof. dr hab. Inż

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 28 84

czeslaw.t.kowalski@pwr.edu.pl

 

 

Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 34 76

marek.ciurys@pwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

(15)

Skład Zarządu Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2017-2019 

Imię i nazwisko Adres służbowy

Przewodniczący

Ryszard Rybski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2219 R.Rybski@ime.uz.zgora.pl
Zastępca

Grzegorz Benysek

prof.dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

  tel. (68) 328 2417

G.Benysek@iee.uz.zgora.pl

Sekretarz

Mariusz Krajewski

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. 68) 328

M.Krajewski@imei.uz.zgora.pl

 

Skarbnik

Radosław Kasperek

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2258

R.Kasperek@pwsz.sulechow.pl

Członek

Józef Korbicz

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2422

J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl

Członek

Jacek Rusiński

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328

J.Rusinaki@iee.uz.zgora.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2017-2019

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy (/:
Przewodniczący

Zbigniew Fedyczak

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2528

Z.Fedyczak@iee.uz.zgora.pl

Zastępca

Adam Kempski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2342

A.Kempski@iee.uz.zgora.pl

Członek

Leszek Furmankiewicz

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2234

L.Furmankiewicz@ime.uz.zgora.pl

Członek

Grzegorz Kobyłecki

dr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Instytut Politechniczny

ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów

tel. (68) 352 8343

G.Kobylecki@pwsz.sulechow.pl

 

 

Delegaci Oddziału w Zielonej Górze  na XXX Zjazd Delegatów PTETiS 

Imię i nazwisko Adres do korespondencji (/ :
Grzegorz Benysek

prof.dr hab. inż..

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328  2538

G.Benysek@iee.uz.zgora.pl

Ryszard Rybski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2222 R.Rybski@ime.uz.zgora.pl