Aktualności
Seminarium 29 czerwca 2015 roku
22 czerwca 2015
0

W dniu 29 czerwca 2015 roku, o godz. 10 w sali A101, w bud. A przy ul. W. Pola 2 odbędzie się seminarium naukowe w ramach którego przedstawione zostaną prezentacje związane z otwarciem przewodów doktorskich: mgr inż.Marcina Derenia („Algorytmy sterowania głowic optoelektronicznych”), mgr inż. Marcina Leśko („Efektywność energetyczna opraw oświetlenia drogowego”) oraz mgr inż. Krzysztofa Barana („Sprzężenia termiczne w panelach LED i ich wpływ na wybrane parametry świetlne”). Współorganizatorami seminarium są: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz PTETiS Oddział w Rzeszowie.