Współpraca z przemysłem

Współpraca z przemysłem

Zakres działania:
Problematykę zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach i zarządzania innowacyjnymi przedsiębiorstwami. Począwszy od zagadnień związanych z tworzeniem innowacji, prowadzeniem B+R, poprzez zarządzanie procesem innowacyjnym i ich komercjalizację, aż po budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o innowacje i innowacyjną filozofię działania. W tematykę  wpisują się również takie zagadnienia jak: finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw ze środków publicznych oraz ze środków od inwestorów prywatnych, ocena potencjału komercyjnego innowacji i nowych rozwiązań technologicznych, ochrona własności intelektualnej oraz strategie działania innowacyjnych przedsiębiorstw.
Rozwój informatycznych systemów zarządzania dla elektronicznej gospodarki, zastosowania informatyki w obszarze energetyki odnawialnej i niskoemisyjnej. Tematyka koncentruje się w obszarze rozwoju ICT, systemów zarządzania i przekształceń w organizacjach spowodowanych rozwojem technologicznym i technologii informatycznych. Szczególnym obszarem są zastosowania ICT w obszarze energetyki oraz przekształcenia i rozwój nowych modeli biznesu dla usług w przedsiębiorstwach energetycznych. Preferowane szczegółowe zagadnienia, takie jak: powstawanie nowych usług i modele biznesowe w obszarze e-commerce, nowoczesnej energetyki, transportu energetycznego, usprawnienia procesowe w organizacjach
(w tym przedsiębiorstwach energetycznych), wdrażanie i rozwój informatycznych systemów zarządzania w organizacjach.
Usługi IT i systemy informatyczne zarządzania kierowane jest do zainteresowanych problematyką wpływu rozwiązań IT na zarządzanie organizacją. Zakres rozważań i tematów badawczych obejmuje między innymi zagadnienia: – IT w budowaniu wartości przedsiębiorstwa, – dopasowanie IT dla potrzeb biznesu, – ład IT w organizacji, – standardy i dobre praktyki w zarządzaniu IT, – poprawa efektywności IT, – zarządzanie usługami informatycznymi (podejście procesowe), – implementacja, wykorzystanie i integracja aplikacji, – zarządzanie danymi.
Tradycyjne i zwinne zarządzanie projektami ICT w organizacjach z różnych sektorów obejmuje zagadnienia: – specyfika projektów z zakresu Information and Communication Technology, – model procesowy zarządzania projektami – potrzeby i możliwości metodycznego wsparcia dla zarządzania projektami, – tradycyjne zarządzanie projektami według metodyk: Project Management Body of Knowledge, PRINCE2, Project Cycle management, – zwinne metodyki zarządzania projektami: Scrum, Extreme Programming, Adaptive Driver Development, Lean Development, RUP-Rational Unified Process, – zarządzanie w środowisku wieloprojektowym, – dojrzałość projektowa organizacji według modeli: CMMI, Kerznera, P1M3, P3M3,OPM3, – ewaluacja projektów, – zarządzanie ryzykiem, jakością, komunikacją w projekcie, – organizacja projektowa i biura projektów.
Systemy informatyczne zarządzania – zastosowanie nowoczesnych technologii informatyczno-telekomunikacyjnych do budowy przewagi konkurencyjnej w biznesie Tematyka koncentruje się w obszarze tworzenia i wykorzystania ICT do wspomagania zarządzania organizacją. Obejmuje ona zarówno zagadnienia związane z zastosowaniami technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, jak i problematyką analizy i organizacji danych oraz informacji dla potrzeb wspomagania procesów zarządzania.
Przedmiotem prowadzonych prac były kwestie badania zarówno nowych jak i istniejących rozwiązań ICT oraz ich wpływu działanie przedsiębiorstwa, wspomaganie procesów decyzyjnych, zwłaszcza w warunkach ryzyka, eksploracja danych, wyszukiwanie, organizacja i przetwarzanie informacji niestrukturalnych w sieci internet.

Współpraca z firmami: ML SYSTEM z Rzeszowa, ADMILL, Air Res Aviation, B&M Optic, CADWorks, DO-MET, Drew-Such, Ekolot, FANINA, FME Food Machinery Europe, Forgex Polska, Hamilton, Hispano-Suiza, HYBRES, K&K Selekt , Meta – Zel, Metalform, MTU Aero Engines, Norbert Polska, Plastwag, Przedsiębiorstwo naprawy taboru PKS, PZL Mielec, REMOG Polska, Serwotech, TEKNIA RZESZÓW, Tworzywa Sztuczne PZL Mielec, Ultratech, Union Parts, UTC CCS Manufacturing, Mc BRIDA, Wietpol, WS Kooperacja PZL Mielec, WSK PZL Rzeszów, Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o., Zakład Metalowo-Instalacyjny, Zakład Metalowy „WB” Wiesław Bożek, Zakład Metalurgiczny, WSK Rzeszów, Zakład Narzędziowy PZL Dębica, Zakłady Metalowe ERKO, ZELNAR, PCEN.