Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Głosowania jawne Zarządu Głównego

Głosowanie dotyczące zmian w organizacji WZCO oraz ZD w roku 2020

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Czy jesteś za przyjęciem nowego terminarza organizacji WZCO (do 31.10.2020 r)?
 WSTRZYMUJĘ SIĘ TAK NIE

Czy jesteś za przyjęciem możliwości organizacji WZCO oraz wyborów w Oddziałach
w trybie on-line ?
 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

Czy jesteś za przyjęciem terminu Zjazdu Delegatów w dniu 15 grudnia 2020 w Warszawie?
 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

Czy jesteś za przyjęciem Uchwały o zmniejszonej liczbie Delegatów?
 TAK NIE WSTRZYMUJĘ SIĘ

Czy

Klauzula RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo
Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w celu realizacji niniejszego głosowania
w trybie on-line.

PTETiS oświadcza, że dane osobowe nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów,
poza wspomnianym głosowaniem i po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte.

Czy akceptujesz powyższą kaluzulę? (wymagane)