Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Prezydium

Zarząd Główny PTETIS

 IMIĘ, NAZWISKOFUNKCJAADRES SŁUŻBOWYTELEFON, EMAIL
pobraneprof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński

PrzewodniczącyPolitechnika Śląska
Wydział Elektryczny
ul. Akademicka 10a
44-100 Gliwice
tel. 32-237-28-03
tel. 32-237-27-09
fax 32-237-12-58
prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

Z-ca przewodniczącegoPolitechnika Poznańska
Oddział Poznański PTETiS p. 651
ul. Piotrowo 3A
61-138 Poznań
tel. 61-665-21-26
fax 61-665-23-81
dr hab. inż., prof. Włodzimierz KałatZ-ca przewodniczącegoPolitechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel./fax 22-234-75-52
dr inż. Marcin Wesołowski

SekretarzPolitechnika Warszawska
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. 22-234-75-66
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG

Z-ca sekretarzaPolitechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12
80-952 Gdańsk
tel. 58-347-13-97
fax 58-347-17-26
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski

Z-ca skarbnikaPolitechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D
15-351 Białystok
tel. 85-746-93-60
fax 85-746-94-00