Zarząd oddziału

Zarząd Oddziału Rzeszowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Damian Mazur prof. PRz.
 • Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski
 • Skarbnik dr hab. inż. Jadwiga Płoszyńska
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 • dr hab. inż. Piotr Jankowki- Mihułowicz prof. PRz
 • dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
 • Sekretarz – dr inż. Wiesława Malska

Komisja Rewizyjna Oddziału Rzeszowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr inż. Robert Ziemba
 • dr inż. Bogdan Kwiatowski
 • dr inż. Wiesław Sabat
 • dr inż. Mariusz Trojnar prof. PRz

Zarząd oddziału w kadencji 2017-2020

zarzad_IMG20200227103733

 Imię, NazwiskoFunkcjaTelefon, email
prof. dr hab. inż. Lesław GołębiowskiPrzewodniczącytel. (17) 865 1431
golebiye@prz.edu.pl
dr hab. inż. Damian Mazurv-c Przewodniczącytel. (17) 743 2469
mazur@prz.edu.pl
dr inż. Wiesława Malska
Sekretarz tel. (17) 864 1974
wmalska@prz.edu.pl
dr inż. Jadwiga Płoszyńska
Skarbnik tel. (17) 865 1360
jadplo@prz.edu.pl
dr hab. inż., prof. PRz.
Grzegorz Maslowski
Członek tel. (17) 865 1253
masłowski@prz.edu.pl
dr inż. Witold Posiewała
Członek tel.(17) 865 1770
wposiew@prz.edu.pl
prof. dr hab. inż. Adam Kowalczyk
Członektel. (17) 865 1231
kmisd@prz.edu.pl

Komisja rewizyjna w kadencji 2017-2020

 Imię, NazwiskoFunkcjaTelefon, email
dr inż. Robert ZiembaPrzewodniczący tel. (17) 865 13 30
ziemba@prz.rzeszow.pl
dr inż. Wiesław Sabat
Członek tel. (17) 865 1239
wsabat@prz.edu.pl
dr inż. Mariusz Trojnar
Członek tel. (17) 1294
trojnar@prz.edu.pl
dr inż. Małgorzata Łatka
Członek tel. (17) 865 19 75
mlatka@prz.edu.pl