Zarząd oddziału

Zarząd oddziału w kadencji 2014-2016

 Imię, NazwiskoFunkcjaAdres służbowyTelefon, email
prof. dr hab. inż. Lesław GołębiowskiPrzewodniczącyPolitechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1431
golebiye@prz.edu.pl
dr hab. inż. Damian Mazurv-c przewodniczącyPolitechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Elektrotechniki Teoretycznej al. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 864 1298
mazur@prz.edu.pl
dr inż. Witold Posiewałasekretarz Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 17 70
wposiew@prz.rzeszow.pl
dr inż. Jadwiga Płoszyńskaskarbnik Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych
al. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1360
jadplo@prz.edu.pl
dr inż. Barbara Kopećczłonek Zarządu Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki al. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1773
bkopec@prz.edu.pl
dr hab. Stanisław Pawłowskiczłonek Zarządu Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki al. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 13 05
spawlo@prz.edu.pl
dr inż. Mariusz Trojnarczłonek Zarządu Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 12 94
trojnar@prz.rzeszów.pl

Komisja rewizyjna w kadencji 2014-2016

 Imię, NazwiskoFunkcjaAdres służbowyTelefon, email
dr hab. inż. Roman Dmytryshynprzewodniczący Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych
al. Powstańców Warszawy 12, 35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 12 94
roman@prz.edu.pl
dr inż. Mariusz Gamrackiczłonek Politechnika Rzeszowska im. I Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Elektrotechniki Teoretycznej al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 12 98
mgamrac@prz.rzeszow.pl
dr inż. Wiesława Malskaczłonek Uniwersytet Rzeszowski im. I. Łukasiewicza
Instytut Techniki
Zakład Elektrotechniki i Informatyki
al. Powstańców Warszawy 12,
35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 864 1974
wmalska@prz.edu.pl
dr inż. Robert Ziembaczłonek Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 13 30
ziemba@prz.rzeszow.pl

Członkowie w kadencji 2014-2016

 Imię, NazwiskoAdres służbowyTelefon, email
dr inż. Jacek Bartman
dr inż. Tomasz Binkowski
dr inż. Marek Bolanowski
dr inż. Mariusz Borkowski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek
dr inż. Grzegorz Drałus
dr inż. Paweł Dymora
prof. dr hab. inż. Wasyl Czaban
dr inż. Marek Gołębiowski
dr Zbigniew Gomółka
dr hab. inż. Marek Gotfryd
dr hab. inż. Lesław Karpiński
prof. dr hab. inż. Andrzej Kolek
dr hab. inż. Mariusz Korkosz
dr hab. inż. Adam Kowalczyk
dr inż. Andrzej Kubaszek
dr inż. Kazimierz Kuryło
dr hab. inż. Tadeusz Kwater
dr inż. Małgorzata Łatka
prof. dr hab. inż. Jarosław Marushchak
dr hab. inż. Grzegorz Masłowski
dr inż. Mirosław Mazurek
dr inż. Mariusz Mączka
dr inż. Jerzy Nazarko
dr inż. Andrzej Paszkiewicz
dr Robert Pękala
dr inż. Izabela Rusin
dr hab. inż. Ryszard Rut
dr inż. Janina Rząsa
dr inż. Wiesław Sabat
mgr inż. Ryszard Schab
dr inż. Zofia Wróbel
dr inż. Stanisław Wyderka
dr inż. Kazimiera Rzepka