Komitet Techniczny

Członkowie Komitetu Technicznego Konferencji PES

Piotr Grzejszczak Przewodniczący
Marcin Wesołowski Sekretarz
Konrad Sobolewski Skarbnik
Włodzimierz Kałat z-ca przewodniczącego
Ryszard Niedbała Członek