PES – 17 – konferencja PL

Postępy w Elektrotechnice Stosowanej

PES-17

Kościelisko, 26.06 ÷ 30.06.2023 r.


 

Komunikaty

Rejestracja

Opłaty

 Dla Autorów

 Program Konferencji

 Komitet Organizacyjny

Komitet Techniczny

 Streszczenia

 Lokalizacja

Osoby ze szczególnymi potrzebami

 

ikona_UK

 

PES-17

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo - technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" (PES). W 2023 roku odbędzie się już siedemnasta edycja tej konferencji, organizowanej od roku 1997 przez Oddział Warszawski PTETiS.

Niezmiernie miło nam jest poinformować, że nasza konferencja po raz kolejny uzyskała patronat honorowy Polskiego Komitetu Narodowego URSI oraz patronat honorowy Polskiej Akademii Nauk, a także patronat techniczny międzynarodowej organizacji IEEE

patroni - loga

Od początku istnienia konferencji PES nadrzędnym celem było ciągłe uatrakcyjnianie oferty publikacyjnej, w taki sposób, by maksymalna liczba pozytywnie zrecenzowanych i wygłoszonych prac, mogła zostać opublikowana w znaczących i wartościowych wydawnictwach. W poprzednich edycjach konferencji, niemal wszystkie wygłoszone artykuły zostały skierowane do publikacji. Z uwagi na zmianę priorytetów w zakresie punktacji publikowanych prac naukowych, od roku 2021 postanowiliśmy uatrakcyjnić naszą ofertę. Obecnie finalizowane są ustalenia dotyczące publikacji wyróżnionych prac w następujących czasopismach (o punktacji w zakresie 20 – 140 pkt wg MNiSW):

- Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences;

- Archives of Electrical Engineering;

- International Journal of Electronics and Telecommunications;

- Opto-Electronics Review;

- Przegląd Elektrotechniczny.

Tradycyjnie zapewniamy 5 dniowy pobyt u wrót Doliny Kościeliskiej, urozmaicony program naukowy i krajoznawczo-kulturalny oraz koleżeńską atmosferę sprzyjającą otwartej wymianie myśli i doświadczeń. Wszystkie przyjęte referaty będą wygłaszane w sesjach prowadzonych przez Panie i Panów Profesorów o uznanym dorobku naukowym, będących członkami Komitetu Naukowego.

Kontynuując nawiązaną w roku 2016 współpracę z IEEE pragniemy stale podnosić atrakcyjność naszej oferty. Pozytywnie zrecenzowane prace mogą być skierowane do publikacji w bazie IEEE X-plore. W związku z ostatnimi regulacjami dotyczącymi awansów naukowych, szczególnie ważny staje się fakt, że Konferencja PES jest od lat indeksowana w międzynarodowej bazie WoS (wyjątkiem są edycje 2020-2021, z uwagi na pandemię). 

Terminarz konferencji PES-17:

  • do 31.03.2023 - rejestracja oraz załączenie streszczeń referatów,
  • do 14.04.2023 - II zawiadomienie: wstępna akceptacja zgłoszeń,
  • do 14.05.2023 - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  • do 30.05.2023 - ostateczny termin wpłat
  • do 19.06.2023 - III zawiadomienie: Program Obrad oraz informacje o konferencji.

Zapraszamy do Kościeliska!

/-/ Komitet Organizacyjny PES-17