Władze Oddziału Warszawskiego

Zarząd Oddziału Warszawskiego

 IMIĘ, NAZWISKOFUNKCJAADRES SŁUŻBOWYTELEFON, E-MAIL
prof. dr hab. inż. Stanisław WincenciakPrzewodniczącyPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 76 14
stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
dr hab. inż. Włodzimierz Kałat
pracownik emerytowany
Z-ca przewodniczącegoPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 75 52
wlodzimierz.kalat@ien.pw.edu.pl
dr inż. Marcin WesołowskiSekretarzPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 75 66
marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl
dr inż. Waldemar ChmielakSkarbnikInstytut Energetyki
Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych
ul. Mory 8
01-330 Warszawa
tel. (22) 34 51 333
waldemar.chmielak@ien.com.pl
dr inż. Piotr GrzejszczakCzłonekPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 71 39
piotr.grzejszczak@ee.pw.edu.pl
dr inż. Artur J. MoradewiczCzłonekInstytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. (22) 112 52 71
a.moradewicz@iel.waw.pl
dr inż. Marek PrzybylskiCzłonekInstytut Tele- i Radiotechniczny
Zakład Technologii Magnetycznych
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. (22) 590 73 62
marek.przybylski@itr.org.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego

 IMIĘ, NAZWISKOFUNKCJAADRES SŁUŻBOWYTELEFON, E-MAIL
dr hab. inż. Andrzej Pochanke, prof. PWPrzewodniczącyPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 77 09
andrzej.pochanke@ien.pw.edu.pl
dr inż. Michał JanaszekCzłonekInstytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. (22) 112 52 72
m.janaszek@iel.waw.pl
dr inż. Ryszard NiedbałaCzłonekPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 75 66
ryszard.niedbala@ee.pw.edu.pl
dr inż. Ryszard Zając
pracownik emerytowany
CzłonekPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 54 32
ryszard.zajac@ee.pw.edu.pl

Sekretariat Oddziału Warszawskiego

         Politechnika Warszawska
Gmach Główny p. 446
pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 74 23 (aut. sekretarka)
e-mail: ptetis@ee.pw.edu.pl