Władze Oddziału Warszawskiego

Zarząd Oddziału Warszawskiego (kadencja 2021-2023)

 IMIĘ, NAZWISKOFUNKCJAADRES SŁUŻBOWYTELEFON, E-MAIL
dr hab. inż. Marcin Wesołowski PrzewodniczącyPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 75 66
marcin.wesolowski@pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Stanisław WincenciakZ-ca przewodniczącegoPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 76 14
stanislaw.wincenciak@pw.edu.pl
dr inż. Piotr GrzejszczakSekretarzPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 71 39
piotr.grzejszczak@pw.edu.pl
dr inż. Konrad SobolewskiSkarbnikPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. +48 (22) 234-78-56
konrad.sobolewski@pw.edu.pl
dr hab. inż. Włodzimierz Kałat
pracownik emerytowany
CzłonekPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 75 52
wlodzimierz.kalat@pw.edu.pl
dr hab. inż. Jerzy WojciechowskiCzłonekUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
ul. Malczewskiego 29,
26-600 Radom
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa
tel. (48) 361-77-40
j.wojciechowski@uthrad.pl
dr inż. Waldemar Chmielak
CzłonekElektrometal-energetyka S.A.
ul. Działkowa 67
02-234 Warszawa
tel. 661 782 421
Waldemar.Chmielak@elektrometal-energetyka.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego

 IMIĘ, NAZWISKOFUNKCJAADRES SŁUŻBOWYTELEFON, E-MAIL
dr hab. inż. Andrzej Pochanke, prof. PW
pracownik emerytowany
PrzewodniczącyPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 77 09
andrzejpochanke@gmail.com
dr inż. Marek PrzybylskiCzłonekSieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. (22) 619 22 41
marek.przybylski@itr.lukasiewicz.gov.pl
dr inż. Ryszard Niedbała
pracownik emerytowany
CzłonekPolitechnika Warszawska
Wydział Elektryczny
Instytut Elektroenergetyki
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa
tel. (22) 234 75 66
rynied@interia.pl
dr inż. Ewa SerafinCzłonekUniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
ul. Malczewskiego 29,
26-600 Radom
tel. (48) 361-77-52
e.serafin@uthrad.pl

Sekretariat Oddziału Warszawskiego

         Politechnika Warszawska
Gmach Główny p. 446
pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
tel. (22) 234 74 23 (aut. sekretarka)
e-mail: ptetis@ee.pw.edu.pl