Dla Autorów

Szanowni Państwo,

Terminarz konferencji PES-17:

Planowana oferta wydawnicza konferencji PES – 17 obejmuje:

– Opto-Electronics Review (100 pkt);
baza IEEExplore (pod warunkiem otrzymania co najmniej 15 deklaracji wyboru tej pozycji od uczestników do 4 kwietnia 2023)
Podobnie jak ostatnio, w 2023 planowane jest nawiązanie współpracy z wydawnictwem MDPI oraz włączenie do naszej oferty wydawniczej takich pozycji jak Electronics (100 pkt) oraz Energies (140 pkt).

Ze względu na bogatą ofertę wydawniczą tegorocznej, XVII konferencji Postępy w Elektrotechnice Stosowanej (PES-17), prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wymaganiami redakcyjnymi preferowanego czasopisma i rzetelne przygotowanie artykułów.

Przypominamy, że niezależnie od preferencji wydawniczych, wszystkie artykuły zgłoszone na konferencję muszą być umieszczone w elektronicznym systemie obsługi konferencji Easychair, pod adresem:
https://easychair.org/conferences/?conf=paee2023

Osoby które nie mają konta w tym systemie proszone są o uprzednią rejestrację.

Poniżej znajdują się ogólne wymagania, które muszą być spełnione aby referat mógł być zakwalifikowany na PES-17:

– artykuł napisany w języku polskim lub angielskim z prośbą o pilnowanie dobrego technicznego języka
– sugerowana liczba stron: 4; maksymalna: 8 (poszczególne wydawnictwa mogą mieć inne wymagania);
– każdy artykuł będzie musiał mieć dwie pozytywne recenzje „double blind”;
– każdy artykuł będzie sprawdzony w systemie antyplagiatowym;
– nie należy stosować nazbyt dużej liczby pozycji literaturowych oraz pozycji niepowiązanych (niektóre czasopisma zwracają na to szczególną uwagę);
– należy bezwzględnie przestrzegać terminów podanych na stronie oraz w wersji papierowej ulotki PES-17.

Dla artykułów przygotowywanych w języku polskim preferowany jest wzór (MS Word, Latex) obowiązujący w Przeglądzie Elektrotechnicznym, natomiast dla artykułów przygotowywanych z myślą o anglojęzycznych czasopismach, prosimy o zastosowanie wzoru wymaganego przez IEEE, czyli:

Microsoft Word

LaTeX Archive Contents (PDF, 63 KB) 

Powyższe informacje mają charakter wstępny i będą na bieżąco aktualizowane.

Uwaga:

Komitet Organizacyjny PES-17 nie gwarantuje publikacji artykułu przez preferowane przez Państwa wydawnictwo, jeżeli nie będą spełnione wymagania określone przez poszczególne czasopisma i opinie recenzentów.