Dostępność dla Osób z szczególnymi potrzebami

Komunikat w sprawie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Komitet Organizacyjny działając na podstawie Ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) powołał Zespół w składzie: Piotr Grzejszczak, Włodzimierz Kałat, Waldemar Chmielak, odpowiedzialny za aspekty związane z dostępnością. 

W ośrodku zostanie zapewniona dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami w tym: 

  • zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w obiekcie 
  • zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny 
  • zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego 
  • zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z organizatorem w formie określonej w tym wniosku. 

Uczestników, którzy potrzebują wsparcia w kwestii dostępności prosimy o zgłoszenie potrzeb pod adres mailowy: piotr.grzejszczak@pw.edu.pl.