Opłaty

 

 

Z uwagi na wzrost kosztów zakwaterowania i wyżywienia jesteśmy zmuszeni do zmian opłat. Aktualne koszty uczestnictwa w konferencję PES – 17 w roku 2023 zestawiono w poniższej tablicy.

1750 zł – członkowie PTETiS, którzy opłacili składki członkowskie przed 10.05.2023
1850 zł – pozostałe osoby
1950 zł – wszyscy po     10.05.2023
+450 zł pokój 1-osobowy
1100 zł – osoba towarzysząca

 

Płatności należy dokonywać na konto bankowe w banku BNP Paribas45 2030 0045 1110 0000 0410 5790

Informujemy, że faktury VAT, będą wystawiane dopiero po dokonaniu wpłaty (nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed konferencją).
Osoby, które potrzebują do płatności faktury PRO-FORMA, prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym.