Rejestracja uczestników konferencji PES-18

W celu zweryfikowania poprawności procesu rejestracji prosimy o sprawdzenie czy otrzymali Państwo e-mail z potwierdzeniem (w razie konieczności proszę sprawdzić także SPAM). W przypadku braku potwierdzenia prosimy o kontakt z organizatorami na ptetis@pw.edu.pl.

Tytuł naukowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Miejsce pracy:

Nazwa (wymagane)

Adres (wymagane)

Tel/Fax (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr NIP (wymagane)

Adres do korespondencji (gdy inny niż do pracy)

Deklaruję uczestnictwo w formie: PLN* (wymagane)

Rezerwacja pobytu w dniach: (wymagane)
Od: do:

Wybieram pokój jednoosobowy:  Dopłata 550 zł

 Osoby towarzyszące (+1300 zł/os. płatne na miejscu:

Oświadczam, że przekażę kwotę: PLN* (wymagane)

*Wysokość opłaty:
2000 zł - członkowie PTETiS (do 10.05.2024)
2100 zł - pozostali (do 10.05.2024)
2200 zł - wszyscy (po 10.05.2024),
1100 zł - uczestnictwo wirtualne.

Oświadczam, że moje uczestnictwo w konferencji PES-18 finansowane jest: (wymagane)
 w całości ze środków publicznych
 w co najmniej 70% ze środków publicznych
 z innych środków

 Dołączam artykuł

PDF

DOC

Bardzo prosimy o wybór preferowanego czasopisma (możliwość wyboru wielokrotnego):
** wymagany dodatkowy zewnętrzny proces recenzji oraz dopłata do publikacji po akceptacji artykułu

Czy zamierzasz uczestniczyć stacjonarnie w konferencji PES-18 (2024)?

Oświadczenie RODO

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym konferencji PES-18 organizowanej przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (OW PTETiS) dla potrzeb organizacji uczestnictwa w konferencji PES-18 oraz procesu recenzowania i publikacji. Jednocześnie oświadczam, że został-am/-em poinformowan-a/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.