Pamięć o członkach PTETIS

 

Wspomnienie o doc. dr. inż. Krzysztofie Amborskim

4 lipca 2022 roku, po zdradliwej chorobie, odszedł w wieku 80+ kol. Krzysztof Amborski. Był długoletnim, aktywnym członkiem Oddziału Warszawskiego PTETiS.

Podstawową dziedziną, którą zajmował się była szeroko rozumiana automatyka. Podjął prace na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Katedrze Podstaw Elektroniki i Automatyki. Po przekształceniu Katedr w Instytuty pracował w Zakładzie Automatyki na stanowisku naukowo dydaktycznym aż do przejścia na zasłużoną emeryturę. W dydaktyce w zakresie specjalności „Sterowanie” wykazywał wielką odpowiedzialność i zaangażowanie. Talent dydaktyczny został doceniony przez uczelnie zagraniczne, w których jako „visiting profesor” spędził  5 lat w Niemczech i 1 rok w USA. Pracę dydaktyczną wspierał pisaniem skryptów i podręczników.

Jego prace badawcze poza ciekawymi tematami teoretycznymi były wzbogacone licznymi projektami praktycznymi. Dokumentację tej aktywności stanowią liczne artykuły i referaty na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Podsumowaniem Jego badań i doświadczeń jest monografia „Podstawy metod optymalizacji”.

Ciekawość świata, jak i otwartość na kontakty międzyludzkie prowadziły Go do niezliczonych podróży po wszystkich kontynentach. Były one inspirowane udziałem w seminariach i konferencjach oraz silnym własnym duchem podróżnika-odkrywcy w pełni zasługującego na miano globtrotera.

Jego aktywność sportowa i turystyczna, poczynając od żeglarstwa jachtowego, hippiki, narciarstwa zjazdowego, górskich i wysokogórskich wycieczek pieszych, kajakarstwa, biegania aż po narty biegowe nie sugerowały Jego załamania zdrowotnego.

Nie ustała Jego aktywność  i zaangażowanie w organizacjach elektryków i automatyków, to jest w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich i Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Odszedł Kolega i Przyjaciel  nadal w pełni realizujący się zawodowo, społecznie i sportowo, poświęcając  sporo Swojego czasu żonie, synom i siedmiorgu wnucząt.

Cześć Jego Pamięci.