Aktualności

Aktualności

Stowarzyszenie Elektryków Polskich wyróżniło pracowników Wydziału Elektrycznego PB medalem im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w uznaniu pracy włożonej w organizację V Sympozjum Historii Elektryki. Zapraszam do zapoznania się z materiałami konferencji na stronie https://she2020.pb.edu.pl/ Medale zostały wręczone na uroczystości 18-01-2021 r.   Na fotografii widzimy wyróżnionych członków Komitetu Organizacyjnego V SHE: dr inż. Grzegorz Hołdyński – […]

Aktualności

Członkowie kapituły w 2020 roku nagrodę przyznali za znaczące dokonania naukowe w zakresie badania i numerycznego modelowania przewodzących, planarnych materiałów kompozytowych. Podkreślony został innowacyjny charakter badań w zakresie materiałów kształtujących i ekranujących pole elektryczne oraz rezultaty badań dotyczących anizotropowych płaszczy formujących pole. Wynikiem prowadzonych badań było uzyskanie przez laureata stopnia doktora nauk technicznych. Ponadto Senat Politechniki Białostockiej, […]

Aktualności

W Świąteczno-Jubileuszowego Seminarium PTETiS w dniu 18.12.2020 r. wzięło udział łącznie 100 uczestników. Spotkanie było okazją do uczczenia jubileuszy 20-lecia Oddziałów Lubelskiego i Rzeszowskiego oraz jubileuszu 15-lecia Oddziału Białostockiego. Spotkanie w formie zdalnej w czasie ograniczeń związanych z obecną sytuacją epidemiczną było też okazją do złożenia życzeń w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia. Seminarium rozpoczęło się […]

Aktualności

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk w nowej kadencji 2020-2023, które odbyło się 6 marca 2020 r. – prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego tego prestiżowego gremium. Serdecznie gratulujemy! http://ptetis.pl/blog/aktualnosci/prof-marian-lukaniszyn-przewodniczacym-komitetu-elektrotechniki-pan/

Aktualności

V Sympozjum Historii Elektryki odbyło się w terminie od 9 do 10 listopada 2020 roku. Jest to cykliczna konferencja, której poprzednie edycje odbywały się w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie. W tym roku gospodarzem konferencji był Białystok. Organizacja wydarzenia była doskonałą okazją do upamiętnienia jubileuszy: 70-lecia Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Elektrycznego PB, 110-lecia Energetyki Białostockiej oraz 15-lecia […]

Load more

Kontakt

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D
15-351 Białystok