Aktualności

Aktualności

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością zapraszamy zainteresowane osoby do uczestnictwa w Jubileuszu 90-lecia Dostojnego Jubilata, Profesora Tadeusza Kaczorka. Uroczystość odbędzie się w terminie 5-7 maja 2022 roku, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. W programie przewidziane jest m.in. seminarium naukowe, w ramach którego prezentowane będą referaty dedykowane Jubilatowi. W załączeniu znajdują się dwa pliki: Informacje szczegółowe […]

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Ewa Świercz, prof. PB, została powołana w skład zespołu ekspertów Sekcji Mikrofal i Radiolokacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk na lata 2020-2023. Tematyka badań naukowych Pani Profesor obejmuje: rozpoznawanie właściwości czasowo-częstotliwościowych sygnałów niestacjonarnych, tomograficzne zobrazowanie radarowe obiektów w ruchu indukującym złożone modulacje częstotliwościowe, algorytmy zobrazowania radarowego o wysokiej […]

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB został członkiem stowarzyszonym Sekcji Teorii Pola i Obwodów Elektrycznych Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Pan Dziekan jest członkiem Oddziału Białostockiego PTETiS, a jego zainteresowania naukowe obejmują: rozpraszanie i pochłanianie fal elektromagnetycznych w strukturach materiałowych złożonych o właściwościach dyspersyjnych, analizę właściwości elektrycznych materiałów […]

Aktualności

Stowarzyszenie Elektryków Polskich wyróżniło pracowników Wydziału Elektrycznego PB medalem im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w uznaniu pracy włożonej w organizację V Sympozjum Historii Elektryki. Zapraszam do zapoznania się z materiałami konferencji na stronie https://she2020.pb.edu.pl/ Medale zostały wręczone na uroczystości 18-01-2021 r.   Na fotografii widzimy wyróżnionych członków Komitetu Organizacyjnego V SHE: dr inż. Grzegorz Hołdyński – […]

Aktualności

Członkowie kapituły w 2020 roku nagrodę przyznali za znaczące dokonania naukowe w zakresie badania i numerycznego modelowania przewodzących, planarnych materiałów kompozytowych. Podkreślony został innowacyjny charakter badań w zakresie materiałów kształtujących i ekranujących pole elektryczne oraz rezultaty badań dotyczących anizotropowych płaszczy formujących pole. Wynikiem prowadzonych badań było uzyskanie przez laureata stopnia doktora nauk technicznych. Ponadto Senat Politechniki Białostockiej, […]

Load more

Kontakt

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D
15-351 Białystok