Aktualności

Aktualności

19th Conference on Optical Fibers and Their Applications XIX Konferencja Światłowody i ich zastosowanie Białowieża 27.01-31.01.2020   Konferencje Światłowody i ich zastosowanie to cykliczne przedsięwzięcie organizowane od wielu lat przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej we współpracy z Oddziałem Białostockim Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Ma ona długoletnią tradycję i zawsze skupia środowisko akademickie, instytuty […]

Aktualności

WELCOME Dear colleagues, On behalf of the organizing committee, it is my pleasure to invite you to attend the 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM2020), which will be held, in the capital of so-called “the Green Lungs of Poland” Bialystok city. The MSM is well-recognized conference with its professional background and its high […]

Aktualności

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Dziekan Wydziału Elektrycznego PB w dniu 21.10.2019 r. w uznaniu zasług za aktywną działalność w zakresie upowszechniania i krzewienia elektrotechniki i elektroniki w Polsce oraz pracę na rzecz Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej został wyróżniony Złotą Odznaką PTETiS. Prof. Mirosław Świercz był inicjatorem powołania Oddziału Białostockiego […]

Aktualności
VIII Kongres Metrologii
26 czerwca 2019

  W dniach 9-13 czerwca 2019 roku w Augustowie odbył się VIII Kongres Metrologii. Konferencję zorganizował Wydział Elektryczny i Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej przy współpracy z Białostockim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresu był prof. dr hab. inż. Janusz Gajda, przewodniczący Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Przewodniczącymi Kongresu byli: […]

Aktualności

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konferencji Naukowo-Technicznej Technologie Efektywności Energetycznej TEFEN’2019 był rozwój infrastruktury komunalnej. 11 kwietnia 2019 r. zorganizowały ją Politechnika Białostocka i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współorganizatorem wydarzenia był Oddział Białostocki PTETiS.

Load more

Kontakt

ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45D
15-351 Białystok