Aktualności
Jubileusz 50-lecia utworzenia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
13 października 2015
0

Wstęp

W roku 2015 świętujemy znaczący jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie na Wydziale Elektrycznym w 1965 roku, czyli zaledwie dwa lata po utworzeniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. Uroczyste, wspólne posiedzenie Rady Wydziału i Rady Gospodarczej będzie wyjątkową okazją do przypomnienia historii i licznych sukcesów Wydziału osiągniętych w obszarze kształcenia, badań naukowych
i współpracy z firmami. W trakcie pięćdziesięcioletniej historii mury Wydziału opuściło ponad 10,5 tys. absolwentów, którzy bez trudu znajdują zatrudnienie, zajmują odpowiedzialne stanowiska w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Wielu z nich wybrało karierę naukową i z powodzeniem działają, w tym również na naszym Wydziale. Wysoki poziom kształcenia został potwierdzony przez Polską Komisję Akredytacyjną, która przyznała pozytywną ocenę Wydziałowi jako instytucji. Dołożymy wszelkich starań, by był on nadal postrzegany jako lider
w regionie i znacząca jednostka w Polsce kształcącą na kierunkach elektrotechnika, informatyka, elektronika i telekomunikacja, automatyka
i robotyka oraz energetyka. Obecnie na Wydziale pracuje 121 nauczycieli akademickich, którzy kształcą ponad 2400 studentów. Rada Wydziału posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka. Ponadto prowadzone są studia doktoranckie
w obydwu tych dyscyplinach. Dla uczczenia jubileuszu zaplanowano szereg imprez naukowych, spotkań koleżeńskich i wydarzeń towarzyszących. Będziemy ze wzruszeniem wspominać tych, którzy odeszli, a bez których Wydział nie osiągnąłby swojej wyjątkowej pozycji. Wyrażam głęboką nadzieję, że jubileusz 50-lecia stanie się doskonałą okazją dla absolwentów i byłych pracowników do odnowienia więzi z Wydziałem, a studentom i wszystkim zaproszonym gościom pokaże jego długoletnią tradycję, aktualną pozycję
i planowane kierunki rozwoju. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów, pracowników, absolwentów i przyjaciół Wydziału do wzięcia udziału
w obchodach jubileuszu.

Dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki