Polskie towarzystwo elektrotechniki teoretycznej i stosowanej
Aktualności

Selected Issues in Power Engineering, Electrical Engineering and Industry 4.0 – Conference 8 December, 2023   Ladies and gentlemen, Colleagues, we wish to invite you to participate and write a paper for our International Conference   This type of conference is held annualy by the institutions dealing with electrical engineering, electronics and mechatronis. Due to […]

Aktualności

W dniu 27.10.2023 odbyła się kolejna konferencja pt. „KONFERENCJA PRZEMYSŁU 4.0 – WEiI Politechniki Rzeszowskiej z firmą FANUM oraz PTETIS”. Konferencja  dotyczyła  prezentacji badań oraz prac rozwojowych  firmy FANUM sp. z o. o. sp. k. dotyczących wdrożonych algorytmów pozwalających na automatyczną kompensację błędów kształtu obrabianego detalu. Prezentowane wyniki badań są efektem prac B+R w projekcie […]

Aktualności

„Kompensacja błędów obróbki w 5-osiowych centrach obróbczych” Rzeszów dnia 13.04.2023 GODZ. 10.30 bud. A Sala A101 Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej   Konferencja w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr umowy: POIR.01.01.01-00-0873/15-00   Konferencja  dotyczy podsumowania zadań firmy Fanum wynikających z projektu w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój […]

Aktualności

Wybrane zagadnienia energoelektroniki w projektach badawczych Referat wygłoszony: Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Listopad 30, 2022, Poland – Rzeszów   dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Instytut Elektroniki   Streszczenie Termin Przemysł 4.0 (ang. Industry 4.0) odnosi się do ogłoszonej czwartej rewolucji przemysłowej i związany jest z przemysłowymi systemami produkcyjnymi CPS (ang. Cyber‑physical […]

Aktualności

    Ladies and gentlemen, Colleagues, we wish to invite you to participate and write a paper for our International Conference „Selected Issues in Power Engineering, Electrical Engineering and Industry 4.0”   Program conference: final_program_2022   This type of conference is held annualy by the institutions dealing with electrical engineering, electronics and mechatronis. Due to […]

Aktualności

Konferencja Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej pod patronatem Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwestra Czopka, która odbędzie się na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniu 22 września 2022. Organizatorzy zapraszają na konferencję INNOWACYJNE METODY LECZENIA I TECHNOLOGIE W MEDYCYNIE. Tematyka konferencji: INNOWACYJNE METODY LECZENIA W MEDYCYNIE IMPLANTY, BIOMATERIAŁY POLIMEROWE TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA STOSOWANE W MEDYCYNIE METODY […]

Aktualności

Zakres tematyczny konferencji obejmował szerokie spektrum zagadnień współczesnej elektrotechniki: nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i metrologiczne z zakresu elektrotechniki; metody oraz narzędzia modelowania i symulacji; przetwarzanie i obróbkę sygnałów; automatykę i sterowanie procesami; oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko; praktyczną realizację układów, podzespołów i ich zastosowań oraz badań  

XVI Międzynarodowa Konferencja WZEE
3 styczeń 2022

XVI Międzynarodowa Konferencja „Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki WZEE’2021″ odbyła się w dniach 13-15 września 2021 r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie obrad omawiano najnowsze osiągnięcia i przyszłe zmiany związane z Przemysłem 4.0, elektromobilnością, odnawialnymi źródłami energii oraz smart elektroniką, indukujące rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Uroczystego otwarcia konferencji WZEE dokonał dziekan Wydziału […]

Aktualności

XVI międzynarodowa Konferencja „Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki’ odbyła się w dniach 13-15.09.2021 r. w Rzeszowie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Została zrealizowana w ramach programu pn. „Doskonała Nauka” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr DNK/SP/467128/2020. Współorganizatorami konferencji prowadzonej w sposób hybrydowy było Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej […]

Aktualności

Wstęp W roku 2015 świętujemy znaczący jubileusz 50-lecia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Pierwsi studenci rozpoczęli kształcenie na Wydziale Elektrycznym w 1965 roku, czyli zaledwie dwa lata po utworzeniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie. Uroczyste, wspólne posiedzenie Rady Wydziału i Rady Gospodarczej będzie wyjątkową okazją do przypomnienia historii i licznych sukcesów […]