Polskie towarzystwo elektrotechniki teoretycznej i stosowanej
Aktualności

Wspomnienie o doc. dr. inż. Krzysztofie Amborskim 4 lipca 2022 roku odszedł w wieku ponad 80-ciu lat kol. Krzysztof Amborski. Był długoletnim, aktywnym członkiem Oddziału Warszawskiego PTETiS. Zajmował się była szeroko rozumiana automatyka. Podjął prace na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Katedrze Podstaw Elektroniki i Automatyki. Po przekształceniu Katedr w Instytuty pracował w Zakładzie Automatyki na […]

Aktualności

Szanowni Państwo, właśnie rozpoczęliśmy przygotowania do konferencji PES-14. Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Kościelisku k. Zakopanego w dniach 17 – 21 czerwca 2019 r. Wszystkie informacje będą umieszczane na stronie ptetis.pl/warszawa w zakładce Konferencje. Serdecznie zapraszamy   Komitet Organizacyjny PES-14

Aktualności
Spotkanie Wigilijno-Noworoczne
13 grudzień 2018

Szanowni Członkowie Oddziału Warszawskiego PTETiS, Szanowni Sympatycy i Przyjaciele, W imieniu Zarządu Oddziału zapraszamy na  Spotkanie Wigilijno-Noworoczne, które odbędzie się 13 grudnia o godz. 16 w sali SK04 (Sala Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej). W programie między innymi: – podsumowanie działalności Towarzystwa w roku 2018; – referat naukowy wygłoszony przez dr inż. Artura Moradewicza z Instytutu […]

Aktualności
Konferencja PES-13
24 kwiecień 2018

Szanowni Państwo, Autorzy zgłoszeń na tegoroczną konferencję PES-13! Informujemy, że aktualnie trwa proces nadsyłania pełnych tekstów referatów, które zostały zgłoszone na konferencję PES-13. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie referaty zgłoszone na konferencję muszą być umieszczone w elektronicznym systemie EasyChair. Zachęcamy także Państwa, aby na bieżąco (nawet jeszcze przed przygotowaniem i umieszczeniem w systemie pełnych tekstów referatów) […]

Aktualności

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że Walne Zgromadzenie Członków Oddziału (WZCO), połączone z wyborami Władz Oddziału na lata 2017 – 2020 odbędzie się dnia 30.05.2017,  o godzinie 15:45, w Sali Rady Wydziału Elektrycznego (SK-04) Politechniki Warszawskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Warszwskiego.