PES – 18 – konferencja PL

Postępy w Elektrotechnice Stosowanej

PES-18

Kościelisko, 24.06 ÷ 28.06.2024 r.


 

Komunikaty

Rejestracja

Opłaty

 Dla Autorów

 Program Konferencji

 Komitet Organizacyjny

Komitet Techniczny

 Streszczenia

 Lokalizacja

Osoby ze szczególnymi potrzebami

 Poprzednie edycje konferencji PES

ikona_UK

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowo - technicznej "Postępy w Elektrotechnice Stosowanej" (PES). W 2024 roku odbędzie się już osiemnasta edycja tej konferencji, organizowanej od roku 1997 przez Oddział Warszawski PTETiS.

Miło nam poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku uzyskaliśmy patronat honorowy Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Komitetu Narodowego URSI, a także patronat techniczny największej międzynarodowej organizacji technicznej IEEE

patroni - loga

Od początku istnienia konferencji PES nadrzędnym celem było ciągłe uatrakcyjnianie oferty publikacyjnej, w taki sposób, by maksymalna liczba pozytywnie zrecenzowanych i wygłoszonych prac, mogła zostać opublikowana w znaczących i wartościowych wydawnictwach. W poprzednich edycjach konferencji, niemal wszystkie wygłoszone artykuły zostały skierowane do publikacji. Z uwagi na zmianę priorytetów w zakresie punktacji publikowanych prac naukowych, od roku 2021 postanowiliśmy uatrakcyjnić naszą ofertę. Obecnie finalizowane są ustalenia dotyczące publikacji wyróżnionych prac w następujących czasopismach (o punktacji w zakresie 20 – 140 pkt wg MNiSW):

- Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences;

- Archives of Electrical Engineering;

- International Journal of Electronics and Telecommunications;

- Opto-Electronics Review;

- Przegląd Elektrotechniczny

- Elektronika.

Tradycyjnie zapewniamy 5 dniowy pobyt u wrót Doliny Kościeliskiej, urozmaicony program naukowy i krajoznawczo-kulturalny oraz koleżeńską atmosferę sprzyjającą otwartej wymianie myśli i doświadczeń. Wszystkie przyjęte referaty będą wygłaszane w sesjach prowadzonych przez Panie i Panów Profesorów o uznanym dorobku naukowym, będących członkami Komitetu Naukowego.

Kontynuując nawiązaną w roku 2016 współpracę z IEEE pragniemy stale podnosić atrakcyjność naszej oferty. Pozytywnie zrecenzowane prace mogą być skierowane do publikacji w bazie IEEE X-plore. W związku z ostatnimi regulacjami dotyczącymi awansów naukowych, szczególnie ważny staje się fakt, że Konferencja PES jest od lat indeksowana w międzynarodowej bazie WoS (wyjątkiem są edycje 2020-2021, z uwagi na pandemię). 

Terminarz konferencji PES-18:

  • do 31.03.2024 15.04.2024 - rejestracja oraz załączenie streszczeń referatów,
  • do 14.04.2024 30.04.2024 - II zawiadomienie: wstępna akceptacja zgłoszeń,
  • do 30.05.2024 - nadsyłanie pełnych tekstów referatów,
  • do 30.05.2024 - ostateczny termin wpłat
  • do 19.06.2024 - III zawiadomienie: Program Obrad oraz informacje o konferencji.

Zapraszamy do Kościeliska!

/-/ Komitet Organizacyjny PES-18