Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Komisja Młodych Pracowników Nauki

Komisja Młodych Pracowników Nauki PTETiS powołana została w roku 2014. Działalność komisji przewidziana została jako swoiste poszerzenie możliwości i
kompetencji Zarządu Głównego. Zadania podejmowane przez Komisję wynikają przede wszystkim z bieżących potrzeb Towarzystwa.

 

Komisja Młodych Pracowników Nauki Z.G. PTETIS Jednym z priorytetowych zadań jest pozyskanie nowych młodych członków PTETiS ze stopniem dr n. tech. Komisja Młodzieżowa proponuje zwiększenie aktywności w zakresie organizacji konkursów naukowych podczas konferencji PTETiS, jak też nowe konkursy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Nagrodami w tych konkursach naukowych będzie publikowanie wyróżnionych prac na stronie internetowej PTETiS, w Rocznikach PTETiS oraz w czasopismach naukowych współpracujących z naszym Towarzystwem. Podjęto rozmowy z przedstawicielem IEL, aby konkurs na najlepsze prace naukowe mógł być organizowany wspólnie. Towarzystwo powinno poszerzyć działania ukierunkowane na współpracę z firmami przemysłowymi oraz instytutami naukowo-badawczymi

 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres służbowy Tel. służbowy, domowy, kom., fax, e-mail. Uwagi

dodatkowe

1. Damian Mazur

dr hab. inż.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Tel. (17) 865 12 93

mazur@prz.edu.pl

2. Barbara Grochowicz

dr inż.

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

Tel. (77) 449 80 28

b.grochowicz@po.opole.pl

k. 692 440 643

3. Marcin Szczygieł

dr inż.

Politechnika Śląska, Katedra Mechatroniki

ul. Akademicka 10 a, 44-100 Gliwice

Tel. (32) 237 28 03

marcin.szczygiel@polsl.pl

k. 502 422 975

4. Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska, Inst. Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Tel. (22) 234 53 84

waldemar.chmielak@ien.pw.edu.pl

k. 502 222 545

5. Robert Smoleński

dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski, Inst. Metrologii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielana Góra

Tel. (68) 328 2377

r.smolenski@iee.uz.zgora.pl

6. Mariusz Korkosz

dr hab. inż.

Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

Tel. (17) 865 1389

mkosz@prz.edu.pl

k. 696 054 550

7. Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

Tel. (34) 325 0806

najgebauer@el.pcz.czest.pl

k. 602 769 149

8. Marek Przybylski

dr inż.

ITR – Warszawa

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Tel. (22) 590 7362

marek.przybylski@itr.org.pl

k. 506 258 528

9. Ryszard Pawlak

dr hab. inż.

Politechnika Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektr., Zakład Inżynierii Materiałowej i Systemów Pomiarowych

ul. Stefanowskiego 18/22.

Tel. (42) 631 25 19

Tel. (42)  631 25 27

pawlak@matel.p.lodz.pl

k. 602 707 001

10. Tomasz Węgiel

dr hab. inż.

Politechnika Krakowska, Katedra Diagnostyki Maszyn

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Tel. (12) 628 2621

pewegiel@cyfronet.pl

k. 503 052 750

11. Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydz. Informatyki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Tel. (12) 617 2758

machowski@agh.edu.pl

k. 604 844 242

12. Wojciech Jarzyna

dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

Tel. (81) 5384 339

w.jarzyna@pollub.pl

k. 502 569 172

13 dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL
Politechnika Lubelska, Inst. Elektrotechniki I Elektrotechnologii

ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

Tel. (81) 5384 292

p.surdacki@pollub.pl

k. 506 231 462

14. Rafał Wojciechowski

dr inż.

Politechnika Poznańska

Inst. Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Tel. (61) 665 2396

rafal.wojciechowski@put.poznan.pl

k. 500 491 405

15. Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 746 9422

j.kusznier@pb.edu.pl

16. Zbigniew Gawęcki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska Wydz. Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

Tel. (41) 342 4683

zgaw@tu.kielce.pl

k. 504 980 175

17. Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydz. Elektryczny

Inst. Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław

Tel. (71) 320 4143

marek.ciurys@pwr.edu.pl

k. 881 255 943