Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Komisja Młodych Pracowników Nauki

Komisja Młodych Pracowników Nauki PTETiS powołana została w roku 2014. Działalność komisji przewidziana została jako swoiste poszerzenie możliwości i
kompetencji Zarządu Głównego. Zadania podejmowane przez Komisję wynikają przede wszystkim z bieżących potrzeb Towarzystwa.

 

Komisja Młodych Pracowników Nauki Z.G. PTETIS Jednym z priorytetowych zadań jest pozyskanie nowych młodych członków PTETiS ze stopniem dr n. tech. Komisja Młodzieżowa proponuje zwiększenie aktywności w zakresie organizacji konkursów naukowych podczas konferencji PTETiS, jak też nowe konkursy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Nagrodami w tych konkursach naukowych będzie publikowanie wyróżnionych prac na stronie internetowej PTETiS, w Rocznikach PTETiS oraz w czasopismach naukowych współpracujących z naszym Towarzystwem. Podjęto rozmowy z przedstawicielem IEL, aby konkurs na najlepsze prace naukowe mógł być organizowany wspólnie. Towarzystwo powinno poszerzyć działania ukierunkowane na współpracę z firmami przemysłowymi oraz instytutami naukowo-badawczymi

 

 

Lp. Imię i nazwisko Adres służbowy e-mail. Uwagi

dodatkowe

1. Damian Mazur

dr hab. inż.

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

mazur@prz.edu.pl
2. Barbara Grochowicz

dr inż.

Politechnika Opolska

ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole

b.grochowicz@po.opole.pl

 

3. Marcin Szczygieł

dr inż.

Politechnika Śląska, Katedra Mechatroniki

ul. Akademicka 10 a, 44-100 Gliwice

marcin.szczygiel@polsl.pl
4. Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska, Inst. Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

waldemar.chmielak@ien.pw.edu.pl
5. Robert Smoleński

dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski, Inst. Metrologii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielana Góra

r.smolenski@iee.uz.zgora.pl
6. Mariusz Korkosz

dr hab. inż.

Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

ul. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

mkosz@prz.edu.pl
7. Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny

Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

najgebauer@el.pcz.czest.pl
8. Marek Przybylski

dr inż.

ITR – Warszawa

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

marek.przybylski@itr.org.pl
9. Ryszard Pawlak

dr hab. inż.

Politechnika Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektr., Zakład Inżynierii Materiałowej i Systemów Pomiarowych

ul. Stefanowskiego 18/22.

pawlak@matel.p.lodz.pl
10. Tomasz Węgiel

dr hab. inż.

Politechnika Krakowska, Katedra Diagnostyki Maszyn

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

pewegiel@cyfronet.pl

 

11. Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydz. Informatyki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

machowski@agh.edu.pl
12. Wojciech Jarzyna

dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

w.jarzyna@pollub.pl
13 dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL
Politechnika Lubelska, Inst. Elektrotechniki I Elektrotechnologii

ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

p.surdacki@pollub.pl
14. Rafał Wojciechowski

dr inż.

Politechnika Poznańska

Inst. Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

rafal.wojciechowski@put.poznan.pl
15. Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

j.kusznier@pb.edu.pl
16. Zbigniew Gawęcki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska Wydz. Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

zgaw@tu.kielce.pl
17. Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydz. Elektryczny

Inst. Maszyn Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50-372 Wrocław

marek.ciurys@pwr.edu.pl