Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Prezydium Zarządu głównego

Kadencja 2014 – 2016

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Adres służbowy Adres domowy tel.służbowy, domowy, kom. fax, e-mail Uwagi dodatkowe
1. Krzysztof Kluszczyński

prof. dr hab..inż.

Politechnika Śląska

Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10a, 44-100 Gliwice

ul. G. Morcinka 25 m 2

40-124 Katowice

tel.(32) 237 2803, 237 2709f

fax. (32) 237 1258

tel. d. (32) 58 4623

krzysztof.kluszczynski@polsl.pl

 

 

Prezydium Zarządu Głównego

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy Adres domowy tel.służbowy, domowy, kom. fax, e-mail Uwagi dodatkowe
2. Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

Z-ca przewodniczącego

Politechnika Poznańska

Oddział Poznański PTETiS p. 651

ul. Piotrowo 3A, 138 Poznań

ul. Szyperska 13A/29

61-754 Poznań

tel. (61)  665 2126

fax.(61)  665 2389

tel. d. (61) 871 2549

andrzej.demenko@put.poznan.pl.

 

 

3. Włodzimierz Kałat

dr hab. inż.

Z-ca przewodniczącego

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

ul. Klaudyny 18 m. 24

01-684 Warszawa

tel. (22) 234 7552

tel. d. (22) 833 7187

kom. 506 655 436

włodzimierz.kalat@ien.pw.edu.pl

członek Zarządu Oddziału Warszawskiego
4. Marcin Wesołowski

dr inż.

Sekretarz

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl

 

 
5. Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Z-ca Sekretarza

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok

ul. Sienkiewicza 92 m. 22

15-005 Białystok

tel. (85( 746 9498

fax (85) 746 9400

a.sikorski@pb.edu.pl

przewodniczący Zarządu Oddziału Białostockiego
6. Ryszard Niedbała

dr inż.

Skarbnik

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl

 

 
7. Barbara Ślusarek

prof. dr hab. inż.

Z-ca Skarbnika

Instytut Tele-i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11, 03 450 Warszawa

  tel.(22) 619 2241 w. 265

barbara.slusarek@itr.org.pl

 

 

 

Pozostali  członkowie  Zarządu

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy Adres domowy tel.służbowy, domowy, kom. fax, e-mail Uwagi dodatkowe
8. Wojciech Jarzyna

dr hab. inż.prof. PL

 

Politechnika Lubelska

Wydz. Elektrotechniki o Informatyki

ul. Nadbystrzycka 38 A, 20-618 Lublin

ul. Bikupińska 102

20-830 Lublin

tel. (81) 5384 341

tel. k. 502 569 172

w.jarzyna@pollub.pl

 

 
9. Marian Łukaniszyn

prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska

Inst. Układów Elektromechanicznych

I Elektroniki Przemysłowej

ul. Prószkowska 76 (bud 1)

45 – 758 Opole

  tel. (77) 4498007

tel. (77) 449876

m.lukaniszyn@po.opole.pl

 

 

 
10. Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydz. Informatyki i Telekomunikacji

Katedra Elektroniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

  tel. (12) 617 2758

tel. k. 604 844 242

machowsk@agh.edu

 

 
11. Dariusz Świsulski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

ul. Mickiewicz 3/21, 84-240 Reda tel. (58) 347 1397

tel. d. (58) 678 5397

fax. (0-58) 347 1726

tel. k. 691 766 257

dswis@ely.pg.gda.pl

 

 

 

Przewodniczący  Oddziałów

Lp. Oddział/rok założenia

Przewodniczacy

Siedziba/adres Adres domowy tel.służbowy, domowy, kom. fax, e-mail Kontakty z innymi osobami

 Zarządu Oddziału

1. Białostocki (2005)

Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

ul. Sienkiewicza 92 m. 22 tel. (85) 7469498

tel. (85) 746 9360

fax (85( 746 9400

a.sikorski@pb.edu.pl

 

z-ca przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz (85) 746 9383

bus miko@pb.edu.pl

sekretarz dr inż. Andrzej Karpiuk (85) 746 9417

akar@pb.edu.pl

skarbnik dr inż. Jacek Kusznier (85) 746 9422

j.kusznier@pb.edu.pl

 

2. Bydgoszcz (2015)

Jan Mućko

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

jan.mucko@utp.pl

 

3. Częstochowski (2001)

Jan Szczygłowski

dr hab. inż., prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Inst. Elektroenergetyki F 117
Al. Armii Krajowej 17,

42-200 Częstochowa

tel. (34) 3250 806

tel. (34) 325 0822

fax (34) 325 0823

jszcyg@el.pcz.czest.pl

 

4. Gdański (1961)

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. 501-678-006

tel. d. (58) 718 5540

lmreferowski@wp.pl

 

Zofia Wilk

tel. (58) 347 2534

fax (58) 341 0880

kelime@elypg.gda.pl

 

5. Gliwicki (1961)

Gliwicko-Opolski (2004)

Marian Pasko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

ul. Gen. De Gaulle”a ½ ,

41-800 Zabrze

ul. Gen. de Gaule`a ½

41-800 Zabrze

tel. (32) 237 12 29

tel. d. (32) 271 7081

marian.pasko@polsl.pl

 

Renata Frączek

tel. (32) 237 1849

Renia@polsl.gliwice.pl

 

6. Kielecki (1980)

Andrzej Kapłon

dr hab. inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4218

a.kaplon@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/~ptetis

dr Janina Fleszer

tel. (41) 342 4130

fax (41) 344 7758

7. Krakowski (1961)

Barbara Florkowska

prof. dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Al. Mickiewicza 30, 30-59 Kraków
ul. Na Błonie 15 m. 52

30-147 Kraków

tel. (12) 617 3761

fax (12) 634 5721

kom. 606 115 905

beflor@agh.edu.pl

 

prof. Adam Jagiełło

tel. (12) 416 1271

pejagiel@cyf-kr.edu.pl

dr Witold Machowski

tel. (12) 267 6907

machowski@agh.edu.pl

 

8. Lubelski (2000)

Henryka D. Stryczewska

prof. dr. Hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a,

20-618 Lublin

tel. (81) 5384 289
h.stryczewska@pollub.pl
9. Łódzki (1961)

Wanda

Gryglewicz-Kacerka

doc. dr inż.

 

Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

ul. Klonowa 13 m. 57

91-036 łódź

tel. 601230683

wkacerka@gmail.com

wanda.gryglewicz-kacerka@p.lodz.pl

10. Poznański (1961)

Lech Nowak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Oddział Poznański PTETiS p. 651

ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań

Oś. Stare Zegrzxe 44/9

61-249 Poznań

tel. (61) 665 2380

kom. 601 873 844

tel. d.(61) 817 3132

fax (61) 665 2332

lech.nowak@put.poznan.pl

Krystyna Horemska

tel. (61) 665 2580

krystyna.horemska@put.poznan.pl

 

11. Rzeszowski (2000)

Lesław Gołębiowski

dr hab. inż. Prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1431

golebiye@prz.edu.pl

 

 

12. Szczeciński (1969)

Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4967

ryszard.sikora@zut.edu.pl

Leon.tarasiejski@ps.pl

 

13. Warszawski (1961)

Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75,

00-662 Warszawa

tel. (22) 2347614
stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
14. Wrocławski (1961)

Czesław Kowalski

dr hab. inż., prof. nadzw. PWr.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19,

50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 28 84

czeslaw.t.kowalski@owr.edu.pl

 

15. Zielonogórski (1980)

Grzegorz Benysek

dr hab. inż., prof. ZU.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

ul. Podgórna 50,

65-246 Zielona Góra

  tel. (68) 328 2417

g.benysek@iee.uz.zgora.pl

 

 

 

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy Adres domowy Tel. służbowy, domowy, kom., fax, e-mail. Uwagi

 dodatkowe

1. Jadwiga Bek

dr inż.

Przewodnicząca

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

  tel. (42) 631 25 22

jadwiga.bek@p.lodz.pl

 

 
2. Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

Sekretarz

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki.

ul. Prószkowska 76, 45 – 758 Opole

 

  tel. (77) 449 80 32

k.macek-kamińska@po.opole.pl

 

 
3. Roman Nadolski

prof. dr hab. inż.

Członek

Politechnika Świętokrzyska

Katedra Maszyn Elektrycznych

Al. Tysiąclecia P.P. 7, 25-314 Kielce

ul. Malachitowa 21

25-705 Kielce

tel. (41) 342 225

fax. (41( 342 4207

tel. d. (41) 346 1403

tel. k. 501 787 061

mem@tu.kielce.pl

 

 
4. Mirosław Świercz

prof. dr hab. inż.

Członek

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

  tel. (85) 7469375

mswiercz@pb.edu.pl

 
5. Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Członek

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

20 – 640 Lublin

ul. Paryska 4/5

tel. (81) 5384 289

kom.601 362 405
a.wac-wlodarczyk@pollub.pl