Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Prezydium Zarządu głównego

Zarząd Główny PTETiS w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Witold Machowski, prof. AGH
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Marcin Wesołowski
 • Sekretarz dr hab. inż. Jacek Kusznier
 • Zastępca Sekretarza dr hab. inż. Mariusz Najgebauer, prof. PCz
 • Skarbnik dr inż. Piotr Grzejszczak
 • Zastępca Skarbnika dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz

Członkowie

 • dr hab. inż. Tomasz Boczar
 • dr hab. inż. Stefan Brock, prof. PP
 • dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PBŚ
 • dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 • dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • dr hab. inż. Paweł Surdacki, prof. PL
 • dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz

Członkami Zarządu Głównego są również Przewodniczący Oddziałów

 

Główna Komisja Rewizyjna PTETiS Kadencja 2021-2023

 • Przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
 • Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
 • Sekretarz dr inż. Jarosław Rolek

Członkowie

 • dr inż. Barbara Grochowicz
 • dr hab. inż. Mirosław Świercz prof. PB

Zarząd Oddziału Białostockiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Mirosław Świercz prof. PB
 • Sekretarz dr inż. Andrzej Karpiuk
 • Skarbnik dr hab. inż. Jacek Kusznier
 • z-ca skarbnika dr inż. Krzysztof Rogowski
 • dr inż. Urszula Błaszczak
 • dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski prof. PB

Komisja Rewizyjna Oddziału Białostockiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr inż. Dariusz Sajewicz
 • dr inż. Adam Kuźma
 • dr hab. inż. Piotr Miluski prof. PB
 • dr inż. Roman Trochimczuk

Zarząd Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Jan Mućko prof. PBŚ
 • Zastępca Przewodniczącego dr inż. Mścisław Śrutek
 • Sekretarz dr inż. Marcin Drechny prof. PBŚ
 • Skarbnik dr inż. Damian Ledziński

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr inż. Piotr Kiedrowski
 • dr inż. Sławomir Bujnowski
 • dr inż. Tomasz Marciniak, prof. PBŚ
 • dr inż. Jacek Majewski

Zarząd Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż Mariusz Najgebauer, prof. PCz
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz
 • Skarbnik dr inż. Ewa Łada-Tondyra

Komisja Rewizyjna Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, prof. PCz
 • Sekretarz dr hab. inż. Wojciech Pluta, prof. PCz
 • dr hab. inż. Tomasz Popławski
 • dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz

Zarząd Oddziału Gdańskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Dariusz Świsulski prof. PG
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Jerzy Pluciński prof. PG
 • Sekretarz prof. dr hab. inż. Kazimierz Jakubiuk
 • Skarbnik dr inż. Lech Hasse
 • dr hab. inż. Janusz Smulko
 • dr inż. Anna Golijanek Jędrzejczyk

Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Andrzej Wilk prof. PG
 • dr hab. inż. Bogdan Kosmowski
 • dr hab. inż. Marek Olesz
 • dr hab. inż. Ryszard Roskosz

Zarząd Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Wojciech Burlikowski prof. PŚ
 • Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Adam Czornik
 • Sekretarz dr inż. Krzysztof Sztymelski
 • Skarbnik dr hab. inż. Renata Frączek
 • Zastępca Sekretarza dr inż. Joanna Kolańska-Płuska
 • Zastępca Skarbnika dr hab. inż. Tomasz Pander prof. PŚ
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski prof. PO

Komisja Rewizyjna Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący prof. dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Ryszard Beniak prof. PO
 • dr inż. Marek Kciuk
 • dr inż. Jadwiga Krych

 

Zarząd Oddziału Kieleckiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk
 • Zastępca Przewodniczącego dr inż. Jarosław Rolek
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk
 • Sekretarz dr inż. Mirosław Płaza
 • Skarbnik dr inż. Andrzej Stobiecki
 • dr inż. Agata Kaźmierczyk

Komisja Rewizyjna Oddziału Kieleckiego w kadencji 2021-2023

 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk.
 • dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jan Staszak

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Witold Machowski prof. AGH
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK
 • Sekretarz dr inż. Maciej Kuniewski
 • Skarbnik dr inż. Jacek Stępień
 • dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH
 • dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK
 • dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr inż. Tomasz Drabek
 • dr inż. Mikołaj Skowron
 • dr inż. Zbigniew Szular
 • dr inż. Zbigniew Waradzyn

 

 

 Zarząd Oddziału Lubelskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodnicząca prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Paweł Węgierek prof. PL
 • Sekretarz dr hab. inż. Paweł Surdacki prof. PL
 • Skarbnik prof. dr hab. inż. Jarosław Sikora
 • dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
 • dr hab. inż. Grzegorz Komarzyniec prof. PL
 • dr inż. Michał Charlak

Komisja Rewizyjna Oddziału Lubelskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr inż. Ryszard Goleman
 • Zastępca Przewodniczącego dr inż. Krzysztof Nalewaj
 • dr inż. Leszek Jaroszyński
 • dr inż. Eligiusz Pawłowski

 

Zarząd Oddziału Łódzkiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący prof. dr hab. inż. Ryszard Pawlak
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Jacek Kabziński prof. uczelni
 • Sekretarz dr hab. inż. Irena Wasiak prof. uczelni
 • Skarbnik dr hab. inż. Maciej Sibiński prof. uczelni
 • dr hab. inż. Stanisław Hałgas, prof. uczelni

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Sławomir Hausman, prof. uczelni
 • Zastępca Przewodniczącego dr inż. Maria Walczak
 • dr hab. inż. Ewa Raj, prof. uczelni
 • dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka

 

 

 Zarząd Oddziału Poznańskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Paweł Idziak
 • Sekretarz dr hab. inż. Stefan Brock, prof. PP
 • Skarbnik dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz
 • dr hab. inż. Lech Nowak
 • dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP
 • dr hab. inż. Dorota Stachowiak
 • dr hab. inż. Grzegorz Wilczyński

Komisja Rewizyjna Oddziału Poznańskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
 • dr hab. inż. Zbigniew Nadolny
 • dr hab. inż. Krzysztof Zawirski
 • dr hab. inż. Hubert Morańda, prof. PP

 

Zarząd Oddziału Rzeszowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Damian Mazur prof. PRz.
 • Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Lesław Gołębiowski
 • Skarbnik dr hab. inż. Jadwiga Płoszyńska
 • dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz
 • dr hab. inż. Piotr Jankowki- Mihułowicz prof. PRz
 • dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
 • dr inż. Wiesława Malska

Komisja Rewizyjna Oddziału Rzeszowskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr inż. Robert Ziemba
 • dr inż. Bogdan Kwiatowski
 • dr inż. Wiesław Sabat
 • dr inż. Mariusz Trojnar prof. PRz

 

Zarząd Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący prof. zw. dr inż. Ryszard Sikora
 • Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • Sekretarz dr hab. inż. Michał Zeńczak prof. ZUT
 • Skarbnik dr hab. inż. Marcin Wardach, prof. ZUT

Komisja Rewizyjna Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr inż. Tomasz Zarębski
 • dr hab. inż. Tomasz Chady
 • dr hab. inż. Stanisław Gratkowski
 • mgr inż. Paweł Prajzendanc

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Marcin Wesołowski
 • Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak
 • Sekretarz dr inż. Piotr Grzejszczak
 • Skarbnik dr inż. Konrad Sobolewski
 • dr hab. inż. Włodzimierz Kałat
 • dr inż. Waldemar Chmielak
 • dr hab. inz. Jerzy Wojciechowski

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Andrzej Pochanke
 • dr inż. Ryszard Niedbała
 • dr inż. Ewa Serafin
 • dr inż. Marek Przybylski

Zarząd Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Marek Ciurys, prof. PWr.
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Mateusz Dybkowski, prof. PWr.
 • Sekretarz dr inż. Daniel Dusza
 • Skarbnik dr hab. inż. Marcin Wolkiewicz, prof. PWr

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Krzysztof Pieńkowski, prof. PWr
 • dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska
 • dr inż. Paweł Ewert
 • dr hab. inż. Grzegorz Tarchała, prof. PWr

 

Zarząd Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Robert Smoleński, prof. UZ
 • Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Ryszard Rybski
 • Sekretarz dr Beata Zięba
 • Skarbnik dr inż. Radosław Kasperek
 • dr hab. inż. Sergiusz Sienkowski, prof. UZ
 • dr inż. Piotr Leżyński

Komisja Rewizyjna Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2021-2023

 • Przewodniczący dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak, prof. UZ
 • Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Adam Kempski, prof. UZ
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz
 • dr inż. Grzegorz Kobyłecki

 

 

Kadencja 2017 – 2020

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Adres służbowy e-mail
1. Krzysztof Kluszczyński

prof. dr hab. inż.

Politechnika Krakowska

 

 

krzysztof.kluszczynski@pk.edu.pl

 

Prezydium Zarządu Głównego

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy e-mail
2. Witold Machowski

dr hab. inż.

Z-ca przewodniczącego

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydz. Informatyki i Telekomunikacji

Katedra Elektroniki

machowsk@agh.edu
3. Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Z-ca przewodniczącego

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
Systemów Informacyjno-Pomiarowych

stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
4. Marcin Wesołowski

dr inż.

Sekretarz

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

 

marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl

 

5. Damian Mazur

dr hab. inż.

Z-ca Sekretarza

 Politechnika Rzeszowska mazur@prz.edu.pl
6. Ryszard Niedbała

dr inż.

Skarbnik

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl

 

7. Barbara Ślusarek

prof. dr hab. inż.

Z-ca Skarbnika

Instytut Tele-i Radiotechniczny barbara.slusarek@itr.org.pl

 

 

Pozostali  członkowie  Zarządu

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy e-mail
8. Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika Poznańska

Oddział Poznański PTETiS 

andrzej.demenko@put.poznan.pl.

 

9. Włodzimierz

Kałat

dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

włodzimierz.kalat@ien.pw.edu.pl

 

 

10. Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny j.kusznier@pb.edu.pl

 

11. Marian

Łukaniszyn

prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska

Inst. Układów Elektromechanicznych

I Elektroniki Przemysłowej

 

m.lukaniszyn@po.opole.pl

 

 12. Dariusz

Świsulski

prof. dr hab. inż

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

dswis@ely.pg.gda.pl

 

 

Przewodniczący  Oddziałów

Lp. Oddział/rok założenia

Przewodniczacy

Siedziba/adres tel.służbowy, kom. fax, e-mail Kontakty z innymi osobami

 Zarządu Oddziału

1. Białostocki (2005)

Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

a.sikorski@pb.edu.pl

 

 

 

2. Bydgoszcz (2015)

Jan Mućko

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 jan.mucko@utp.pl  

 

3. Częstochowski (2001)

Jan Szczygłowski

dr hab. inż., prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

 

jszcyg@el.pcz.czest.pl

 

4. Gdański (1961)

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

lmreferowski@wp.pl

 

 

kelime@elypg.gda.pl

 

5. Gliwicki (1961)

Gliwicko-Opolski (2004)

Wojciech Burlikowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

 

 

 

6. Kielecki (1980)

Andrzej Kapłon

dr hab. inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

a.kaplon@tu.kielce.pl
7. Krakowski (1961)

Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydz. Informatyki i Telekomunikacji

Katedra Elektroniki

machowsk@agh.edu

 

8. Lubelski (2000)

Henryka D. Stryczewska

prof. dr. Hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

h.stryczewska@pollub.pl
9. Łódzki (1961)

 

Sławomir Hausman

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika Łódzka

Instytut Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

slawomir.hausman@p.lodz.pl
10. Poznański (1961)

Paweł Idziak

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

 

 

pawe.idziak@put.poznan.pl

 

 

11. Rzeszowski (2000)

Lesław Gołębiowski

dr hab. inż. Prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
golebiye@prz.edu.pl

 

 

12. Szczeciński (1969)

Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

ryszard.sikora@zut.edu.pl Leon.tarasiejski@ps.pl

 

13. Warszawski (1961)

Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
14. Wrocławski (1961)

Czesław Kowalski

dr hab. inż., prof. nadzw. PWr.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

czeslaw.t.kowalski@owr.edu.pl

 

15. Zielonogórski (1980)

 

Ryszard Rybski

dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

 

r.rybski@ime.uz.zgora.pl

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy e-mail.
1. Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Przewodniczący

Politechnika Lubelska
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
a.wac-wlodarczyk@pollub.pl
2. Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

Wiceprzewodnicząca

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
k.macek-kamińska@po.opole.pl
3. Jarosław Rolek

dr inż.

Sekretarz

Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki, Automatyki  

jrolek@tu.kielce.pl

4. Jadwiga Bek

dr inż.

Członek

Politechnika Łódzka
Instytut Systemów Inżynierii Informatycznej
jadwiga.bek@p.lodz.pl
5. Mirosław Świercz

dr hab. inż.

Członek

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
mswiercz@pb.edu.pl