Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Prezydium Zarządu głównego

Kadencja 2017 – 2019

Przewodniczący

Lp. Imię i nazwisko Adres służbowy tel.służbowy,kom. fax, e-mail
1. Krzysztof Kluszczyński

prof. dr hab. inż.

Politechnika Krakowska

 

 

krzysztof.kluszczynski@pk.edu.pl

 

Prezydium Zarządu Głównego

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy tel.służbowy, kom. fax, e-mail
2. Witold Machowski

dr hab. inż.

Z-ca przewodniczącego

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydz. Informatyki i Telekomunikacji

Katedra Elektroniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. (12) 617 2758

machowsk@agh.edu

3. Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Z-ca przewodniczącego

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75,

00-662 Warszawa

tel. (22) 2347614
stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
4. Marcin Wesołowski

dr inż.

Sekretarz

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl

 

5. Damian Mazur

dr hab. inż.

Z-ca Sekretarza

 Politechnika Rzeszowska tel. (17) 865 12 93

mazur@prz.edu.pl

6. Ryszard Niedbała

dr inż.

Skarbnik

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

ryszard.niedbala@ien.pw.edu.pl

 

7. Barbara Ślusarek

prof. dr hab. inż.

Z-ca Skarbnika

Instytut Tele-i Radiotechniczny

ul. Ratuszowa 11, 03 450 Warszawa

tel.(22) 619 2241 w. 265

barbara.slusarek@itr.org.pl

 

 

Pozostali  członkowie  Zarządu

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy tel.służbowy, kom. fax, e-mail
8. Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika Poznańska

Oddział Poznański PTETiS p. 651

ul. Piotrowo 3A, 138 Poznań

tel. (61)  665 2126

fax.(61)  665 2389

andrzej.demenko@put.poznan.pl.

 

9. Włodzimierz

Kałat

dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7552

tel. d. (22) 833 7187

włodzimierz.kalat@ien.pw.edu.pl

 

 

10. Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

tel. (85) 746 9422

j.kusznier@pb.edu.pl

 

11. Marian

Łukaniszyn

prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska

Inst. Układów Elektromechanicznych

I Elektroniki Przemysłowej

ul. Prószkowska 76 (bud 1)

45 – 758 Opole

tel. (77) 4498007

tel. (77) 449876

m.lukaniszyn@po.opole.pl

 

 12. Dariusz

Świsulski

prof. dr hab. inż

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk

tel. (58) 347 1397

fax. (0-58) 347 1726

dswis@ely.pg.gda.pl

 

 

Przewodniczący  Oddziałów

Lp. Oddział/rok założenia

Przewodniczacy

Siedziba/adres tel.służbowy, kom. fax, e-mail Kontakty z innymi osobami

 Zarządu Oddziału

1. Białostocki (2005)

Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

tel. (85) 7469498

tel. (85) 746 9360

fax (85) 746 9400

a.sikorski@pb.edu.pl

 

 

 

2. Bydgoszcz (2015)

Jan Mućko

dr hab. inż., prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

 jan.mucko@utp.pl  

 

3. Częstochowski (2001)

Jan Szczygłowski

dr hab. inż., prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Inst. Elektroenergetyki F 117
Al. Armii Krajowej 17,

42-200 Częstochowa

tel. (34) 3250 806

tel. (34) 325 0822

fax (34) 325 0823

jszcyg@el.pcz.czest.pl

 

4. Gdański (1961)

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. 501-678-006

lmreferowski@wp.pl

 

Zofia Wilk

tel. (58) 347 2534

fax (58) 341 0880

kelime@elypg.gda.pl

 

5. Gliwicki (1961)

Gliwicko-Opolski (2004)

Wojciech Burlikowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

tel. (32) 237 28 03

 

 

 

6. Kielecki (1980)

Andrzej Kapłon

dr hab. inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4218

a.kaplon@tu.kielce.pl

7. Krakowski (1961)

Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydz. Informatyki i Telekomunikacji

Katedra Elektroniki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. (12) 617 2758

machowsk@agh.edu

 

8. Lubelski (2000)

Henryka D. Stryczewska

prof. dr. Hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a,

20-618 Lublin

tel. (81) 5384 289
h.stryczewska@pollub.pl
9. Łódzki (1961)

 

Sławomir Hausman

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika Łódzka

Instytut Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

Wólczyńska 211/215

slawomir.hausman@p.lodz.pl
10. Poznański (1961)

Paweł Idziak

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

 

 

pawe.idziak@put.poznan.pl

 

 

11. Rzeszowski (2000)

Lesław Gołębiowski

dr hab. inż. Prof. PRz.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1431

golebiye@prz.edu.pl

 

 

12. Szczeciński (1969)

Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4967

ryszard.sikora@zut.edu.pl

Leon.tarasiejski@ps.pl

 

13. Warszawski (1961)

Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75,

00-662 Warszawa

tel. (22) 2347614
stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
14. Wrocławski (1961)

Czesław Kowalski

dr hab. inż., prof. nadzw. PWr.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19,

50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 28 84

czeslaw.t.kowalski@owr.edu.pl

 

15. Zielonogórski (1980)

 

Ryszard Rybski

dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50,

65-246 Zielona Góra

 

r.rybski@ime.uz.zgora.pl

 

 

Główna Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko

funkcja

Adres służbowy Tel. służbowy, kom., fax, e-mail.
1. Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Przewodniczący

Politechnika Lubelska
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin
a.wac-wlodarczyk@pollub.pl
2. Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

Wiceprzewodnicząca

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
ul. Prószkowska 76, 45 – 758 Opole
k.macek-kamińska@po.opole.pl
3. Jarosław Rolek

dr inż.

Sekretarz

Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki, Automatyki
1000-lecia Państwa Polskiego 7, 35-314 Kielce
 

jrolek@tu.kielce.pl

4. Jadwiga Bek

dr inż.

Członek

Politechnika Łódzka
Instytut Systemów Inżynierii Informatycznej
ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań
jadwiga.bek@p.lodz.pl
5. Mirosław Świercz

dr hab. inż.

Członek

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
mswiercz@pb.edu.pl