Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zarządy oddziałów 2014-2017

Skład Zarządu Oddziału Białostockiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Andrzej Sikorski

Prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Zastępca

Mirosław Świercz

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Sekretarz

Andrzej Karpiuk

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Skarbnik

Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Białostockiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Marian Roch Dubowski

dr hab. inż., prof. ndzw. PB

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Bogusław Butryło

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Anna Białostocka

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Dariusz Sajewicz

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

 

Skład Zarządu Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2014-2016 (niestety – skopiowane z Białostockiego)

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Jan Mućko. dr hab. inż.

prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Zastępca

Mscisław Śrutek

dr  inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Sekretarz

Andrzej Karpiuk

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Skarbnik

Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Bydgoska

Wydział Elektryczny

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Marian Roch Dubowski

dr hab. inż., prof. ndzw. PB

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Bogusław Butryło

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Anna Białostocka

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Członek

Dariusz Sajewicz

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

 

 Skład Zarządu Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Inst. Elektroenergetyki

Zastępca

Tomasz Popławski

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Zastępca

Jerzy Szkutnik

dr hab. inż. prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

Skarbnik

Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Krzysztof Chwastek

dr hab. inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

Sekretarz

Sławomir Iskierka

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Informatyki

Członek

Iva Pavlowa-Marciniak

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

Członek

Paweł Ptak

dr

Politechnika Częstochowska

Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności  Elektromagnetycznej

 

 Skład Zarządu Oddziału Gdańskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Vice przewodniczący

Bogdan Kosmowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Sekretarz

Kazimierz Jakubiuk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Skarbnik

Lech Hasse

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Członek

Janusz Smulko

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Członek

Dariusz Świsulski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Andrzej Grono

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Członek

Krzysztof Karwowski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Członek

Jerzy Pluciński

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

Skład Zarządu Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2014-2016            +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Marian Pasko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
Vice Przewodniczący

Andrzej Świerniak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Sekretarz

Wojciech Burlikowski

dr hab.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny,

Katedra Mechatroniki

 

Skarbnik

Jacek Łęski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział AEI

Inst. Elektroniki, Zakł. Elektroniki Biomedycznej

Zastępca Skarbika

Jadwiga Krych

dr inż.

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej » Katedra Maszyn Elektrycznych

Członek

Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki.

Członek

Marcin Maciążek

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Inst. Elektrotechniki i Informatyki

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Bousław Grzesik

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki
Członek

Krzysztof Dębowski

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny
Członek

Joanna Kolańska-Płuska

dr imż.

Politechnika Opolska, Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Maszyn Elektrycznych.

 

Skład Zarządu Oddziału Kieleckiego w kadencji 2014-2016

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Andrzej Kapłon

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Wiceprzewodniczący

Sylwester Filipiak

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Wiceprzewodniczący

Jan Staszak

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Sekretarz

Mirosław PŁaza

mgr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Skarbnik

Andrzej Stobiecki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 

Komisji Rewizyjna Oddziału Kieleckiego w kadencji 2014-2016 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Marian Marciniak

dr hab.  inż. prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Wiceprzewodniczący

Jerzy Morawski

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Członek

Zbigniew Gawęcki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 

Skład Zarządu Oddziału Krakowskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Barbara Florkowska

prof. dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Zastępca

Adam Jagiełło

prof.dr  hab.inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Trakcji i Sterowanie Ruchem

Sekkretarz

Anna Wasilewicz-Porębska

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Skarbnik

Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia  Górniczo -Hutnicza,
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Katedra Elektroniki
Członek

Stanisław Mitkowski

prof. dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Członek

Cezary Worek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki,
Członek

Zbigniew Waradzyn

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Jakub Furgał

prof. dr hab.inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Członek

Leszek Ptasiński

dr inż.

AGH Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Członek

Witold Mazgaj

dr  hab. inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem

Członek

Tomasz Węgiel

dr inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Diagnostyki Maszyn

 
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego w kadencji 2014-2016  + 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Ryszard Goleman

dr inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Zastępca

Krzysztof Nalewaj

dr inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Członek

Leszek Jaroszyński

dr inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii

Członek

Marek Ścibisz

dr inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki

 

 Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodnicząca

Henryka D. Stryczewska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Członek Honorowy PTETiS

b. przewodniczący OL

Tadeusz Janowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Zastępca

Wojciech Jarzyna

dr hab. inż., prof. PL

Politechnika Lubelska

Katedra Napędów i Maszyn Elektr.

Sekretarz

Paweł Surdacki

dr inż. Inż. Prof. PL

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Skarbnik

Jarosław Sikora

dr hab. inż. prof. PL

 

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii

Członek

Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii

Członek

Paweł Węgierek

dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN

Przewodniczący  Sekcji UP i IA

Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki


Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego w kadencji 2014-2016       +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Wanda
Gryglewicz-Kacerka

doc. dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

Zastępca

Sławomir Hausman

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnika Łódzka, Inst. Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

Sekretarz

Stanisław Hałgas

dr hab. inż. prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych
Skarbnik

Maciej Sibiński.

dr inż.

Politechnika Łódzka

Katedra  Przyrządów Półprzewodnikowych i

Optoelektronicznych

Członek

Jacek Kabziński

dr hab. inż. Prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

Członek

Ryszard  Pawlak

dr hab. inż.prof. PŁ.

Politechnia Łódzka, Instytut Systemów

Inżynierii Elektrycznej, Zakład Inżynierii

Materiałowej i Systemów Pomiarowych

Członek

Piotr Wożniak

dr inż.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego w kadencji 2014-2016           +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Krzysztof Januszkiewicz

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka , Instytut Automatyki
Członek

Zygmunt Kuśmierek

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

Członek

Edward Jezierski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki

Zakład Sterowania Robotów

Członek

Jadwiga Bek

dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

 

Skład Zarządu Oddziału Poznańskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Lech Nowak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Zastępca

Konrad Domke

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Sekretarz

Stefan Brock

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Skarbnik

Paweł Idziak

dr inż. hab.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Sławomir Maćkowiak

dr inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Krzysztof Siodła

dr hab. inż., prof. PP.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Zbigniew Nadolny

dr hab. inż.  prof. PP

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

Członek

Wojciech Bandurski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Członek

Wojciech Szeląg

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Romuald Łuczkowski

dr inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

 

Skład Zarządu Oddziału Rzeszowskiego PTETiS w kadencji 2014-2016       +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Lesław Gołębiowski

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
v-c  Przewodniczący

Damian Mazur

dr hab. inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Elektrotechniki Teoretycznej
Skarbnik

Jadwiga Płoszyńska

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych

Członek

Barbara Kopeć

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki
Sekretarz

Witold Posiewała

dr inż.,

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Członek

Mariusz Trojnar

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Członek

Stanisław Pawłowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki

 

Komisja Rewizyjna  Oddziału Rzeszowskiego PTETiS kadencja 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Roman Dmytryshyn

dr hab. inż.,

Politechnika Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

Członek

Wiesława Malska

dr inż.

Uniwersytet Rzeszowski  im. I. Łukasiewicza

Instytut Techniki

Zakład  Elektrotechniki i Informatyki

Członek

Robert Ziemba

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Energoelektroniki i Elektroenergetyki

 

Członek

Mariusz Gamracki

dr inż.

 

Politechnika  Rzeszowska  im. I Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Zakład Elektrotechniki Teoretycznej

 

Skład Zarządu Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

Zastępca

Ryszard Pałka

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Sekretarz

Michał Zeńczak

dr hab. inż., prof. nadzw.ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Skarbnik

Marcin Wardach

dr inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Stanisław Gratkowski

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra  Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

Członek

Tomasz Zarębski

dr  inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

Członek

Romuald Nowakowski

dr inż.

Emeryt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

Członek

Leon Tarasiejski

dr inż.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Automatyki Przemysłowej
i Robotyk

 

 Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego w kadencji 2014-2016                     +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych

Zastępca

Włodzimierz Kałat

dr hab.inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Sekretarz

Marcin Wesołowski

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Skarbnik

Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych

Członek

Krzysztof Amborski

doc. dr inż.

Politechnika Warszawska
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Gmach Elektrotechniki
Członek

Andrzej Pochanke

prof.dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Maszyn Elektrycznych

Członek

Andrzej Moradewicz

dr inż.

Instytut Elektrotechniki

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Wiesław Myrcha

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Członek

Jerzy Zając

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

Członek

Michał Janaszek

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki

Członek

Jerzy Mukosiej

doc. dr inż.

Instytut Elektrotechniki

 

Skład Zarządu Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2014-2016            +       

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Czesław Kowalski

dr hab. inż., prof.nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Zastępca

Krzysztof Makowski

dr hab. inż., prof.nadw. PWr

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Sekretarz

Daniel Dusza

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Skarbnik

Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodnicząca

Hanna Karkowska

doc. dr inż.

Członek

Janusz Halawa

dr hab. inż., prof. nadzw.

Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki.
Członek

Krzysztof Pieńkowski

dr hab.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Członek

Grzegorz Kosobudzki

dr inż., prof. nadzw.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

 

Skład Zarządu Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy
Przewodniczący

Grzegorz Benysek

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Zastępca

Ryszard Rybski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Sekretarz

Radosław Kłosiński

dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Skarbnik

Radosław Kasperek

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Członek

Józef Korbicz

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

Członek

Robert Smoleński

dr hab.inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy
Przewodniczący

Zbigniew Fedyczak

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Zastępca

Adam Kempski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

Członek

Leszek Furmankiewicz

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

Członek

Grzegorz Kobyłecki

dr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Instytut Politechniczny