Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Zarządy oddziałów 2014-2017

Skład Zarządu Oddziału Białostockiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Andrzej Sikorski

Prof. dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469498

a.sikorski@pb.edu.pl

 

Zastępca

Mirosław Świercz

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469375

mswiercz@pb.edu.pl

 

Sekretarz

Andrzej Karpiuk

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469417

andrzej.karpiuk@pb.edu.pl

 

 

Skarbnik

Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469422

j.kusznier@pb.edu.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Białostockiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Marian Roch Dubowski

dr hab. inż., prof. ndzw. PB

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469361

dubowski@pb.edu.pl

Członek

Bogusław Butryło

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469485

b.butrylo@pb.edu.pl

 

Członek

Anna Białostocka

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469395

a.bialostocka@pb.edu.pl

 

Członek

Dariusz Sajewicz

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469486

d.sajewicz@pb.edu.pl

 

 

Skład Zarządu Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2014-2016 (niestety – skopiowane z Białostockiego)

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Jan Mućko. dr hab. inż.

prof. nadzw. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. ks. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

jan.mucko@utp.pl

 

 

 

Zastępca

Mscisław Śrutek

dr  inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Bydgoszcz

Sekretarz

Andrzej Karpiuk

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Bydgoszcz

 

 

 

Skarbnik

Jacek Kusznier

dr inż.

Politechnika Bydgoska

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Bydgoszcz

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Bydgoskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Marian Roch Dubowski

dr hab. inż., prof. ndzw. PB

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469361

dubowski@pb.edu.pl

Członek

Bogusław Butryło

dr hab. inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469485

b.butrylo@pb.edu.pl

 

Członek

Anna Białostocka

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469395

a.bialostocka@pb.edu.pl

 

Członek

Dariusz Sajewicz

dr inż.

Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok

Tel. (85) 7469486

d.sajewicz@pb.edu.pl

 

 

 Skład Zarządu Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Andrzej Sikorski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Inst. Elektroenergetyki
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 3 50  806

tel. (34) 3250 806

jszcyzg@el.pcz.czest.pl

 

Zastępca

Tomasz Popławski

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 32 50 807

poptom@el.pcz.czest.pl

 

Zastępca

Jerzy Szkutnik

dr hab. inż. prof. PCz.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

tel. (34) 32 50 808

szkutnik@el.pcz.czest.pl

 

Skarbnik

Mariusz Najgebauer

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

tel. (34) 32 50 806

najgebauer@el.pcz.czest.pl

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Częstochowskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Krzysztof Chwastek

dr hab. inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

ul Baczyńskiego 2 m 105

42 – 200 Częstochowa.

tel. (34) 3250 806

krzych@el.pcz.czest.pl

 

 

 

 

Sekretarz

Sławomir Iskierka

dr hab. inż., prof. PCz

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Informatyki
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

ul. Wodzickiego 84/90 m 21

42 – 200 Częstochowa

tel. (34) 3250 805

iskierka@el.pcz.czest.pl

 

 

 

 

Członek

Iva Pavlowa-Marciniak

dr inż.

Politechnika Częstochowska

Wydział Elektryczny, Instytut Elektroenergetyki

Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

ul. Okulickiego 61A m 16

42 – 200 Częstochowa

tel. (34) 3250 898

iva@el.pcz.czest.pl

 

 

 

 

Członek

Paweł Ptak

dr

Politechnika Częstochowska

Instytut Telekomunikacji i Kompatybilności  Elektromagnetycznej
Al. Armii Krajowej 17, 42-200 Częstochowa

 

ul. Fertnera 6 m 27

42 – 209 Częstochowa

tel. (34) 3250 890

ptak@el.pcz.czest.pl

 

 

 

 

 

 

 Skład Zarządu Oddziału Gdańskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Ludwik Referowski

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. 501-678-006

lmreferowski@wp.pl

 

Vice przewodniczący

Bogdan Kosmowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58)347-1084

kosmos@eti.pg.gda.pl

Sekretarz

Kazimierz Jakubiuk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 1835

k.jakubiuk@ely.pg.gda.pl

Skarbnik

Lech Hasse

dr inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 1884

lhasse@eti.pg.gda.pl

Członek

Janusz Smulko

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel.(58) 348 6095

jsmulko@eti.pg.gda.pl

Członek

Dariusz Świsulski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 1397

dswis@ely.pg.gda.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gdańskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Andrzej Grono

prof. dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel.

Andrzej.grono@wp.pl

 

Członek

Krzysztof Karwowski

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 1158

kkarwow@ely.pg.gda.pl

 

Członek

Jerzy Pluciński

dr hab. inż.

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

tel. (58) 347 2642

pluc@eti.pg.gda.pl

 

Skład Zarządu Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2014-2016            +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Marian Pasko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

ul. Gen. De Gaulle”a ½ , 41-800 Zabrze

tel. (32) 237 12 29

tel. d. (32) 271 7081

Marian.Pasko@polsl.pl

 

Vice Przewodniczący

Andrzej Świerniak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

ul. Akademicka 16, 44 – 100 Gliwice

tel. (32) 237 27 12

Andrzej.Swierniak@polsl.pl

 

 

Sekretarz

Wojciech Burlikowski

dr hab.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny,

Katedra Mechatroniki

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

tel. (32) 237 28 03

 

 

Skarbnik

Jacek Łęski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział AEI

Inst. Elektroniki, Zakł. Elektroniki Biomedycznej

ul. Akademicka 16, 44 – 100 Gliwice

tel. (32) 237 20 22

jacek.leski@polsk.pl

 

 

Zastępca Skarbika

Jadwiga Krych

dr inż.

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki » Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej » Katedra Maszyn Elektrycznych
ul. Prószkowska 76 (budynek 1), 45-758 Opole

tel. ( 77) 449 80 06

j.krych@po.opole.pl

 

 

 

Członek

Krystyna Macek-Kamińska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Opolska

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki.

ul. Prószkowska 76, 45 – 758 Opole

 

tel. (77) 449 80 32

k.macek-kamińska@po.opole.pl

 

Członek

Marcin Maciążek

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

Inst. Elektrotechniki i Informatyki

ul. Akademicka 10 B, 44 – 100 Gliwice

 

tel. (32) 237 12 29

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gliwicko-Opolskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Bousław Grzesik

prof. dr hab. inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki

ul. B. Krzywoustego 2, 44 – 100 Gliwice

tel. (32) 237 12 30

Boguslaw.Grzesik@polsl.pl

 

 

Członek

Krzysztof Dębowski

dr inż.

Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny

ul. Akademicka 10, 44 – 100 Gliwice

 

 

tel. (32) 237 12 58

krzysztof.debowski@polsl.pl

 

 

Członek

Joanna Kolańska-Płuska

dr imż.

Politechnika Opolska, Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Inst. Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, Katedra Maszyn Elektrycznych.

ul. Prószkowska 76 (bud.1) 45-758 Opole

tel. (77) 449 80 28

j.kolanska-pluska@po.opole.pl

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Kieleckiego w kadencji 2014-2016

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Andrzej Kapłon

dr hab. inż., prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4218

a.kaplon@tu.kielce.pl

http://www.tu.kielce.pl/~ptetis

Wiceprzewodniczący

Sylwester Filipiak

dr hab. inż.

 

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4297

filipiah@tu.kielce.pl

 

 

 

Wiceprzewodniczący

Jan Staszak

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4682

meljs@tu.kielce.pl

Sekretarz

Mirosław PŁaza

mgr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4167

m.plaza@tu.kielce.pl

Skarbnik

Andrzej Stobiecki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4297

a.stobiecki@tu.kielce.pl

 

Komisji Rewizyjna Oddziału Kieleckiego w kadencji 2014-2016 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Marian Marciniak

dr hab.  inż. prof. PŚk

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41  342 4147

 

 

Wiceprzewodniczący

Jerzy Morawski

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 3424184

j.morawski@tu.kielce.pl

 

 

Członek

Zbigniew Gawęcki

dr inż.

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

Al. 1000-lecia PP 7, 25-314 Kielce

tel. (41) 342 4683

zgaw@tu.kielce.pl

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Krakowskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Barbara Florkowska

prof. dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki
Al. Mickiewicza 30, 30-59 Kraków
tel. (12) 617 3761

kom. 606 115 905

beflor@agh.edu.pl

 

Zastępca

Adam Jagiełło

prof.dr  hab.inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Trakcji i Sterowanie Ruchem

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel. (12) 416 1271

kom. 605 569 284

pejagiel@cyf-kr.edu.pl

Sekkretarz

Anna Wasilewicz-Porębska

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.(12) 617 2819

kom. 601 789 921

porebska@agh.edu.pl

Skarbnik

Witold Machowski

dr hab. inż.

Akademia  Górniczo -Hutnicza,
Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Katedra ElektronikiAl. Mickiewicza 30, 30-59 Kraków
tel. (12) 617 2758

kom. 604 844 242

machowsk@agh.edu.pl

Członek

Stanisław Mitkowski

prof. dr hab. inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki,

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel. (12) 617 2889

kom. 501 358 070

smitkows@agh.edu.pl

Członek

Cezary Worek

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Elektroniki, Al. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków

tel. (12) 617 2983

kom.601 912 938

worek@agh.edu.pl

Członek

Zbigniew Waradzyn

dr inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, Al. Mickiewicza 30,

30-059 Kraków

tel. (12) 617 3919

kom. 697815738

waradzyn@agh.edu.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Krakowskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Jakub Furgał

prof. dr hab.inż.

Akademia Górniczo-Hutnicza,

Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

tel.(12) 617 3761

kom. 500 678 514

furgal@agh.edu.pl

 

Członek

Leszek Ptasiński

dr inż.

AGH Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki

Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

 

Os. Tysiąclecia 30/6 , 31-609 Kraków

tel. (12) 648 2089
Członek

Witold Mazgaj

dr  hab. inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Trakcji i Sterowania Ruchem

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel. (12) 628 2699

pemazgaj@cyf-kr.edu.pl

 

Członek

Tomasz Węgiel

dr inż.

Politechnika Krakowska

Katedra Diagnostyki Maszyn

ul. Warszawska  24,  31-155 Kraków

tel. (12) 628 2699

pewegiel@cyf-kr.edu.pl

 

 
Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Lubelskiego w kadencji 2014-2016  + 

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Ryszard Goleman

dr inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 6384 296
r.goleman@pollub.pl
Zastępca

Krzysztof Nalewaj

dr inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 295

k.nalewaj@pollub.pl

 

Członek

Leszek Jaroszyński

dr inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii.
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 6384 296

l.jaroszyński@pollub.pl

 

 

Członek

Marek Ścibisz

dr inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki

ul. Głębocka 28, 20 – 612 Lublin

tel.(81) 5319 694

marek.scibisz@op.lublin.pl

 

 

 Skład Zarządu Oddziału Lubelskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodnicząca

Henryka D. Stryczewska

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 289
h.stryczewska@pollub.pl
Członek Honorowy PTETiS

b. przewodniczący OL

Tadeusz Janowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. 601-309-296

t.janowski@pollub.pl

Zastępca

Wojciech Jarzyna

dr hab. inż., prof. PL

Politechnika Lubelska

Katedra Napędów i Maszyn Elektr.
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 341

w.jarzyna@pollub.pl

Sekretarz

Paweł Surdacki

dr inż. Inż. Prof. PL

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 292

p.surdacki@pollub.pl

Skarbnik

Jarosław Sikora

dr hab. inż. prof. PL

 

Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 304
jaroslaw.sikora@pollub.pl
Członek

Andrzej Wac-Włodarczyk

prof. dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 289
a.wac-wlodarczyk@pollub.pl
Członek

Paweł Węgierek

dr hab. inż.

Politechnika Lubelska

Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN
ul. Nadbystrzycka 38a, 20-618 Lublin

tel. (81) 5384 347

p.wegierek@pollub.pl

Przewodniczący  Sekcji UP i IA

Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet  Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Podstaw Techniki

ul. Głębocka 28, 20 – 612 Lublin

tel. (81) 5319 688 (89)

marek.kunabroniowski@gmail.com.

 

 


Skład Zarządu Oddziału Łódzkiego w kadencji 2014-2016       +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Wanda
Gryglewicz-Kacerka

doc. dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Informatyki

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

tel. 601230683

wkacerka@gmail.com

wanda.gryglewicz-kacerka@p.lodz.pl

Zastępca

Sławomir Hausman

dr hab. inż., prof. PŁ

Politechnika Łódzka, Inst. Elektroniki

Zakład Telekomunikacji

ul. Wólczńska 211/215, 90 – 924 łódź (budynek B 9)

 

tel. (42) 631 26 36

slawomir.hausman@p.lodz.pl

 

Sekretarz

Stanisław Hałgas

dr hab. inż. prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka, Inst. Systemów Inżynierii Elektrycznej, Zakład Układów i Systemów Nieliniowych.

ul. Politechniki 11, 90 – 924 Łódź

tel. (42) 631 25 22

stanislaw.haugas@p.lodz.pl

Skarbnik

Maciej Sibiński.

dr inż.

Politechnika Łódzka

Katedra  Przyrządów Półprzewodnikowych i

Optoelektronicznych

ul.Wólczańska 211/215, 90 – 924 Łódż

 

tel. (42) 631 28 64

maciej.sibinski@p.lodz.pl

 

Członek

Jacek Kabziński

dr hab. inż. Prof. PŁ.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź

 

 

tel. (42) 631 25 53

jacek.kabzinski@p.lodz.pl

 

 

 

Członek

Ryszard  Pawlak

dr hab. inż.prof. PŁ.

Politechnia Łódzka, Instytut Systemów

Inżynierii Elektrycznej, Zakład Inżynierii

Materiałowej i Systemów Pomiarowych.

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódż

tel. (42) 631 25 19

tel. (42) 631 25 27

rypawlak@matel.p.lodz.pl

 

Członek

Piotr Wożniak

dr inż.

Politechnika  Łódzka Instytut  Automatyki

Zakład Teorii Sterowania

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź

 

 

tel. (42) 631 25 53

piotr.wozniak@p.lodz.pl

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego w kadencji 2014-2016           +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Krzysztof Januszkiewicz

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka , Instytut Automatyki

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

 

tel. (42) 631 22 28

ktjanusz@p.lodz.pl

 

 

Członek

Zygmunt Kuśmierek

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

zygmkusm@p.lodz.pl
Członek

Edward Jezierski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Automatyki

Zakład Sterowania Robotów

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

tel. (42) 631  25 40

edward.jezierski@p.lodz.pl

Członek

Jadwiga Bek

dr inż.

Politechnika Łódzka

Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej

ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź

tel. (42) 631 25 22

jadwiga.bek@p.lodz.pl

 

 

Skład Zarządu Oddziału Poznańskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Lech Nowak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2380

lech.nowak@put.poznan.pl

Zastępca

Konrad Domke

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2397

konrad.domke@put.poznan.pl

Sekretarz

Stefan Brock

dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2627

StefanBrock@put.poznan.pl

 

 

Skarbnik

Paweł Idziak

dr inż. hab.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2636

pawel.idziak@put.poznan.pl

Członek

Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665-2126

andrzej.demenko@put.poznan.pl

Członek

Sławomir Maćkowiak

dr inż.

 

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2380

 

Członek

Krzysztof Siodła

dr hab. inż., prof. PP.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2272, -2271, -2279

krzysztof.siodla@put.poznan.pl

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Poznańskiego w kadencji 2014-2016    +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Zbigniew Nadolny

dr hab. inż.  prof. PP

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2298, 2272

 

zbigniew.nadolny@put.poznan.pl

 

Członek

Wojciech Bandurski

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Polanka 3, 60-965 Poznań

tel. (61) 665-3848

wojciech.bandurski@put.poznan.pl

Członek

Wojciech Szeląg

prof. dr hab. inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665 2116

wojciech.szelag@put.poznan.pl

Członek

Romuald Łuczkowski

dr inż.

Politechnika Poznańska

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel. (61) 665-2794

romuald.luczkowski@put.poznan.pl

 

 

Skład Zarządu Oddziału Rzeszowskiego PTETiS w kadencji 2014-2016       +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Lesław Gołębiowski

prof. dr hab. inż.

 

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Podstaw Elektrotechniki i Informatyki
al. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1431

golebiye@prz.edu.pl

 

 

v-c  Przewodniczący

Damian Mazur

dr hab. inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Elektrotechniki Teoretycznejal. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 864 1298

mazur@prz.edu.pl

 

 

 

Skarbnik

Jadwiga Płoszyńska

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska

Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Katedra Elektrodynamiki i Układów Elektromaszynowych

al. Powstańców Warszawy 12,

35 – 959 Rzeszów

tel. (17) 865 1360

jadplo@prz.edu.pl

Członek

Barbara Kopeć

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Energoelektroniki i Elektroenergetykial. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 1773

bkopec@prz.edu.pl

Sekretarz

Witold Posiewała

dr inż.,

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykial. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 17 70

wposiew@prz.rzeszów.pl

 

Członek

Mariusz Trojnar

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatykial. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (865 12 94

trojnar@prz.rzeszów.pl

 

 

 

Członek

Stanisław Pawłowski

prof. dr hab. inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i InformatykiKatedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyal. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 13 05

spawlo@prz.edu.pl

 

 

Komisja Rewizyjna  Oddziału Rzeszowskiego PTETiS kadencja 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Roman Dmytryshyn

dr hab. inż.,

Politechnika Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza

Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Zakład Metrologii i Systemów Pomiarowych

al. Powstańców Warszawy 12,

35 – 959 Rzeszów

tel. (17) 865 12 94

roman@prz.edu.pl

 

 

Członek

Wiesława Malska

dr inż.

Uniwersytet Rzeszowski  im. I. Łukasiewicza

Instytut Techniki

Zakład  Elektrotechniki i Informatyki

al. Powstańców Warszawy 12,

35 – 959 Rzeszów

tel. (17) 864 1974

wmalska@prz.edu.pl

 

Członek

Robert Ziemba

dr inż.

Politechnika  Rzeszowska  im. I. Łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Energoelektroniki i Elektroenergetykial. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 13 30

ziemba@prz.rzeszow.pl

 

 

Członek

Mariusz Gamracki

dr inż.

 

Politechnika  Rzeszowska  im. I łukasiewicza
Wydział Elektrotechniki i InformatykiZakład Elektrotechniki Teoretycznejal. Powstańców Warszawy 12,35 – 959 Rzeszów
tel. (17) 865 12 98

mgamrac@prz.rzeszów.pl

 

 

Skład Zarządu Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Ryszard Sikora

prof. zw. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4967

ryszard.sikora@zut.edu.pl

Zastępca

Ryszard Pałka

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4870

ryszard.palka@zut.edu.pl

Sekretarz

Michał Zeńczak

dr hab. inż., prof. nadzw.ZUT

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4634

michal.zenczak@zut.edu.pl

Skarbnik

Marcin Wardach

dr inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4239

marcin.wardach@zut.edu.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Szczecińskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Stanisław Gratkowski

prof. dr hab. inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra  Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4320

stanislaw.gratkowski@zut.edu.pl

Członek

Tomasz Zarębski

dr  inż.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 4831

tomasz.zarebski@zut.edu.pl

Członek

Romuald Nowakowski

dr inż.

Emeryt

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej
i Informatyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

 tel. (91) 449 4634
Członek

Leon Tarasiejski

dr inż.

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny

Katedra Automatyki Przemysłowej
i Robotyki

ul. Sikorskiego 37, 70-313 Szczecin

tel. (91) 449 5317

leon.tarasiejski@zut.edu.pl

 

 Skład Zarządu Oddziału Warszawskiego w kadencji 2014-2016                     +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Stanisław Wincenciak

prof. dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki Teoretycznej
i Systemów Informacyjno-Pomiarowych
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7614
stanislaw.wincenciak@ee.pw.edu.pl
Zastępca

Włodzimierz Kałat

dr hab.inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7552

wlodzimierz.kalat@ee.pw.edu.pl

Sekretarz

Marcin Wesołowski

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7566

marcin.wesolowski@ien.pw.edu.pl

Skarbnik

Waldemar Chmielak

dr inż.

Politechnika Warszawska

Katedra Wysokich Napięć i Aparatów Elektrycznych

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7892

waldemar.chmielak@ee.pw.edu.pl

Członek

Krzysztof Amborski

doc. dr inż.

Politechnika Warszawska
Instytut Sterowania i Elektroniki PrzemysłowejGmach Elektrotechnikiul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (22) 234 7075

krzysztof.amborski@ee.pw.edu.pl

Członek

Andrzej Pochanke

prof.dr hab. inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Maszyn Elektrycznych

ul. Koszykowa 75 , 00-662 Warszawa

tel. (22) 234 7709

andrzej.pochanke@ee.pw.edu.pl

Członek

Andrzej Moradewicz

dr inż.

Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28

04 – 703 Warszawa

tel. (22) 812 24 00

a.moradewicz@ien.waw.pl

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Warszawskiego w kadencji 2014-2016 +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Wiesław Myrcha

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

tel. (22) 234-7426

tel. k. 601-317-376

wiesław.myrcha@ien.pw.edu.pl

Członek

Jerzy Zając

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej

ul. Koszykowa 75, 00 – 662 Warszawa

 

 

tel. (22) 234 56 12

zajac@isep.pw.edu.pl

 

 

 

Członek

Michał Janaszek

dr inż.

Politechnika Warszawska

Instytut Elektrotechniki

ul. Koszykowa 75, 00 – 662 Warszawa

 

Członek

Jerzy Mukosiej

doc. dr inż.

Instytut Elektrotechniki

ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

tel. (22) 812 0246

tel. d. 825 5719

mukosiej@iel.waw.pl

 

Skład Zarządu Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2014-2016            +       

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Czesław Kowalski

dr hab. inż., prof.nadzw. PWr

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 28 84

czeslaw.t.kowalski@owr.edu.pl

 

 

Zastępca

Krzysztof Makowski

dr hab. inż., prof.nadw. PWr

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 28 84

krzysztof.makowski@pwr.edu.pl

 

Sekretarz

Daniel Dusza

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 26 30

daniel.dusza@pwr.edu.pl

 

 

Skarbnik

Marek Ciurys

dr inż.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 34 76

marek.ciurys@pwr.edu.pl

 

 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Wrocławskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodnicząca

Hanna Karkowska

doc. dr inż.

Członek

Janusz Halawa

dr hab. inż., prof. nadzw.

Politechnika Wrocławska, Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki.

ul. Januszewskiego 11/17, 50 – 370 Wrocław

tel. (71) 320 24 30

Janusz.halawa@pwr.edu.pl

 

 

Członek

Krzysztof Pieńkowski

dr hab.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. (71) 320 33 52

krzysztof.pienkowski@pwr.edu.pl

 

Członek

Grzegorz Kosobudzki

dr inż., prof. nadzw.

Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny

Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

ul. Smoluchowskiego 19, 50 – 372  Wrocław

tel. &!0 320 26 33

grzegorz.kosobudzki@pwr.edu.pl

 

 

 

Skład Zarządu Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy   / 
Przewodniczący

Grzegorz Benysek

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

  tel. (68) 328 2417

G.Benysek@iee.uz.zgora.pl

Zastępca

Ryszard Rybski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2219 R.Rybski@ime.uz.zgora.pl
Sekretarz

Radosław Kłosiński

dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel.(68) 328 2220

R.Klosinski@ime.uz.zgora.pl

 

Skarbnik

Radosław Kasperek

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2258

R.Kasperek@pwsz.sulechow.pl

Członek

Józef Korbicz

prof. dr hab. inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2422

J.Korbicz@issi.uz.zgora.pl

Członek

Robert Smoleński

dr hab.inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2377 R.Smolenski@iee.uz.zgora.pl

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Zielonogórskiego w kadencji 2014-2016  +

Imię i nazwisko Adres służbowy/domowy   / 
Przewodniczący

Zbigniew Fedyczak

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2528

Z.Fedyczak@iee.uz.zgora.pl

Zastępca

Adam Kempski

dr hab. inż., prof. ZU

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Inżynierii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2342

A.Kempski@iee.uz.zgora.pl

Członek

Leszek Furmankiewicz

dr inż.

Uniwersytet Zielonogórski

Instytut Metrologii Elektrycznej

ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra

tel. (68) 328 2234

L.Furmankiewicz@ime.uz.zgora.pl

Członek

Grzegorz Kobyłecki

dr inż.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Instytut Politechniczny

ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów

tel. (68) 352 8343

G.Kobylecki@pwsz.sulechow.pl