Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Złote odznaki

Nr Osoba/instytucja Wnioskujący
Oddział lub ZG
Rok nadania
1. prof. Jacek Przygodzki Warszawski 2000
2. Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚw ZG 2000
3. prof. Stanisław Skoczowski Szczeciński 2001
4. dr Magdalena Umińska-Bortliczek Gliwicki 2001
5. prof. Jerzy Hickiewicz Gliwicki 2001
6. Wydz. Elektrotechniki i Elektroniki PŁ ZG 2001
7. Wydz. Elektrotechniki i Automatyki PGd ZG 2001
8. Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PGd ZG 2001
9. Wydz. Elektryczny Politechniki Warszawskiej ZG 2001
10. Wydz. Elektryczny Politechniki Częstochowskiej ZG 2002
11. IEN /Mory/ ZG 2002
12. IEL /Międzylesie/ ZG 2002
13. Prof. Jan Chojcan – rezygnacja z tego numeru Gliwicki 2002
14. prof. Ludwik Spiralski Gdański 2002
15. prof. Krzysztof Januszkiewicz Łódzki 2002
16. prof. Stanisław Mitkowski Krakowski 2002
17. prof. Andrzej Demenko Poznański 2002
18. prof. Andrzej Bytnar Warszawski 2002
19. dr Włodzimierz Kałat Warszawski 2002
20. prof. Tadeusz Łobos Wrocławski 2002
21. prof. Lech Różański Poznański 2002
22. prof. Jan Chojcan Gliwicki 2002
23. dr Ryszard Niedbała Warszawski 2003
24. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Pol. Śląskiej ZG 2004
25. Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej ZG 2004
26. Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej ZG 2004
27. Politechnika Gdańska – uczelnia ZG, Gdańsk 2005
28. prof. Henryk Supronowicz ZG, WZD 2005
29. prof. Roman Nadolski ZG, WZD 2005
30. prof. Roman Barlik ZG, WZD 2005
31. dr hab. Kazimierz Buczek (dwukrotnie, 2005 i 2007) ZG, WZD 2007
32. prof. Lech Frąckowiak ZG, WZD 2005
33. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej ZG 2006
34. prof. Marek Domański ZG 2007
35. Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej ZG 2007
36. Wydział Elektroniki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej ZG 2007
37. prof. Antoni Niederliński ZG 2007
38. prof. Hubert Trzaska (otrzymał wstrzymane wcześniej z nr 20) ZG 2007
39. prof. dr hab. inż. Tadeusz Janowski ZG 2008
40. prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis ZG, elektron. 2008
41. prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak ZG, elektron. 2008
42. prof. dr hab. inż. Zdzisław Nawrocki Wrocławski 2008
43. prof. dr hab. inż. Ignacy Dudzikowski ZG 2009
44. dr hab. Jan Szczygłowski ZG 2009
45. prof. dr hab. inż. Lech Nowak ZG 2009
46. Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej ZG 2009
47. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janke ZG 2009
48. dr hab. inż. Dariusz Świsulski ZG 2010
49. SEP ZG 2011
50. Przegląd Elektrotechniczny ZG 2011
51. Archiv of EE ZG 2011
52. Wiadomości Elektrotechniczne ZG 2011
53. PAK ZG 2011
54. Śląskie Wiadomości Elektrotechniczne ZG 2011
55. PAK ZG 2011
56. prof. dr hab. Barbara Florkowska ZG 2011
57. prof. dr hab. Józef Korbicz ZG 2011
58. prof. dr hab. Marian Miłek ZG 2011
59. prof. dr hab. Maciej Ogorzałek ZG 2011
60. prof. dr hab. Marian Pasko ZG 2011
61. prof. dr hab. Andrzej Sikorski ZG 2011
62. prof. dr hab. Michał Zeńczak ZG 2011
63. WEiIPolLub ZG 2011
64. WEiTUZ ZG 2011
65. prof. dr hab. Jerzy Bajorek ZG 2011
66. prof. dr hab. Adam Jagiełło ZG 2011
67. dr inż. Witold Machowski ZG 2011
68. prof. dr hab. Waldemar Wójcik ZG 2011
69. WEAiEAGH ZG 2011
70. WIEKPK ZG 2011
71. WEZUT ZG 2011
72. doc. dr inż. Wanda Gryglewicz-Kacerka ZG 2012
73. dr inż. Jadwiga Bek ZG 2012
74. prof. dr hab. Lech Gołębiowski ZG 2014
75. prof. dr hab. Teresa Orłowska-Kowalska O/Wrocławski 2014
76. prof. dr hab. Jerzy Mukosiej O/Warszawski 2014
77. prof. dr inż. Zbigniew Goryca filia/Radom 2014
78. Stowarzyszenie Elektryków Polskich ZG 2014