Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Pamięć o członkach PTETIS

 

Foto 3 prof ZagajewskiProf. TADEUSZ ZAGAJEWSKI (1912-2010)

Tadeusz Zagajewski urodził się 16 grudnia 1912 roku we Lwowie jako syn Karola, doktora filozofii – germanisty, tłumacza z języka niemieckiego i holenderskiego, profesora gimnazjalnego, wizytatora szkół,  lektora UJK we Lwowie i Marii ze Zborowskich. W 1930 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. W 1935 roku uzyskał dyplom inż. elektryka z postępem bardzo dobrym. Czytaj więcej

WSPOMNIENIE O PROFESORZE TADEUSZU ZAGAJEWSKIM

 

 

 

 

pfor-zakrzewskiZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2016 r., odszedł od nas na zawsze, przeżywszy 78 lat
Ś. P. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski
emerytowany profesor zwyczajny, doctor honoris causa Politechniki Opolskiej, były Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej,
były wieloletni Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, honorowy przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk,
członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie,
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek komitetów naukowych konferencji międzynarodowych i krajowych, wspaniały dydaktyk i przyjaciel młodzieży akademickiej, wybitny uczony i humanista, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Pamięć o Nim pozostanie na zawsze w naszych sercach.
Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w dniu 16 września 2016 roku o godzinie 13:00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Łodzi, ul. Artylerzystów 4, ul. Artylerzystów 4, po czym o godz. 14:30 nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu pw. św. Antoniego (Mania),w Łodzi przy ulicy Solec 11.

oraz  LAUDACJA PROFESORA ZWYCZAJNEGO DR HAB. INŻ. KAZIMIERZA ZAKRZEWSKIEGO

Przeczytaj więcej o Ś. P. Prof. dr hab. inż. Kazimierzu Zakrzewskim

 


 

 


 

zenonkietlinskiZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu
7 listopada 2009 roku zmarł w wieku 64 lat nasz kolega dr inż. Zenon Kietlińskiczłonek Oddziału Warszawskiego PTETiS.

Był wieloletnim nauczycielem akademickim Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, autorem skryptów, prac naukowych i wdrożeń z zakresu automatyki. Wychowawca wielu pokoleń studentów.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PTETiS

 

 

 

 

wladyslawwasiluk

Prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk (1926 – 2009)

28 stycznia 2009 roku zmarł prof. dr hab. inż. Władysław Wasiluk – ceniony nauczyciel akademicki, specjalista z zakresu elektroenergetyki przemysłowej, ekspert i rzeczoznawca w zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych, działacz SEP i PTETiS.

 

 

 

 

Foto Cholewicki

Prof. Tadeusz CHOLEWICKI (1907 – 1988)

Profesor T. Cholewicki urodził się 23 października 1907 r. w Warszawie.

Po ukończeniu ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego wstąpił w 1925 r. na Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1930 r. jako magister filozofii w zakresie matematyki. Po odbyciu służby wojskowej podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na którym w 1935 r. uzyskał dyplom inżyniera elektryka w zakresie prądów silnych.Czytaj więcej

 

 

 

foto SzporProf. dr hab. inż. Stanisław SZPOR (1908 – 1981)

Praca i nauka były jego głównym celem, a życiową dewizą nie umniejszanie swoich osiągnięć poprzez dążenie do zaszczytów i korzyści.

Współtwórca elektryki polskiej, wybitny pedagog, uczony i konstruktor o rozgłosie międzynarodowym, specjalista z techniki wysokich napięć, elektryczności atmosferycznej i aparatów elektrycznych. Profesor dr hab. inż. Stanisław Szpor urodził się 5 kwietnia 1908 r. we Lwowie. Gimnazjum rozpoczyna we Lwowie, a kończy w Warszawie. Po ukończeniu studiów w 1931 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej pracuje w Uczelni do 1933 r. pod kierunkiem prof. Drewnowskiego.Czytaj więcej

 

 

 

Foto Sochor

Prof. Bronisław Sochor (1909 – 1989)

Profesor Bronisław Sochor urodził się 15 marca 1909 r. w Stanisławowie. Studia na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej ukończył w roku 1933. Po studiach przez krótki okres czasu pracował w Miejskiej Elektrowni w Stanisławowie oraz w Dyrekcji Okręgowej PKP w Warszawie przy elektryfikacji warszawskiego węzła kolejowego. Następnie rozpoczął pracę w Fabryce Urządzeń Termotechnicznych inż. J. Zubko w Warszawie, którą kontynuował do roku 1944.Czytaj więcej

 

 

 

 

3 Foto 1Urbanski

Dr Wojciech URBAŃSKI (1820 – 1903)

Niemal zapomniana postać jak i dorobek Wojciecha Urbańskiego zasługują na przypomnienie, zarówno ze względu na osiągnięcia naukowe, jak również na jego zasługi społeczne. Okoliczności, w jakich działał w XIX wieku we Lwowie oraz w Wiedniu zaważyły na losach jego publikacji, ważnych zwłaszcza dla elektryków w Polsce zajmujących się teorią i zastosowaniem pola elektromagnetycznego. Czytaj więcej

 

 

 

 
Foto Kożuchowskiprof. Jan Kożuchowski (1911 – 1994)

Profesor Jan Kożuchowski urodził się 19 V 1911 w Łodzi jako syn Bronisława, naczelnika ruchu w Dojazdowej Komunikacji Tramwajowej w Łodzi i Jadwigi z Wąsowskich. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach o kierunku matematyczno-przyrodniczym. W trakcie nauki działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Po ukończeniu Gimnazjum w 1931 r, podjął studia w Wyższej Szkole  Handlowej w Warszawie, uzyskując dyplom jej ukończenia w 1936 r. Od 1932 r. studiował jednocześnie na Wydziale Elektrycznym, Oddziale Prądów Silnych, Politechniki Warszawskiej, które ukończył jako inż. elektryk w 1938 r. W czasie studiów związał się z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, działającym przy kościele akademickim św. Anny w Warszawie. Czytaj więcej