Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Patron roku

Patron roku 2018

Profesor Jerzy Jaczewski

Zasłużony pracownik Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, był wybitnym znawcą w dziedzinie energoelektroniki i automatyki napędu. Autor podręczników i artykułów naukowych. Znakomity dydaktyk i wychowawca młodzieży akademickiej, promotor i recenzent kilkudziesięciu prac dyplomowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz wniosków o tytuły profesora. Prowadził wykłady w Politechnice Gdańskiej, a także na uniwersytetach technicznych we Francji i Zairze. Kierownik Zakładu Automatyki Napędu, Zakładu elektrotechniki Przemysłowej w Instytucie Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej Politechniki Gdańskiej. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki, Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN. Korespondent zagraniczny Académie des Sciences w Tuluzie. Przewodniczący Oddziału Gdańskiego PTETiS i jego członek honorowy. Inicjator współpracy Wydziału Elektrycznego z ośrodkami naukowymi w Grenoble, Tuluzie, Lozannie i Rostocku. Ekspert UNESCO w misji do Uniwersytetu Narodowego w Zairze. Profesor Jerzy Jaczewski zmarł 25 grudnia 2000 roku. Czytaj więcej...

 

 

 

Patron roku 2017

Władysław Pełczewski

(ur. 12 grudnia1917 w Charkowie, zm. 19 grudnia2006 w Łodzi) – polski uczony i inżynier, jeden ze współtwórców Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Na tym Wydziale Profesor wykształcił ponad 40 roczników młodzieży akademickiej, rozwijał swoje twórcze i pionierskie badania naukowe oraz kreował kadrę naukową w uprawianych przez siebie specjalnościach. Temu Wydziałowi wreszcie poświęcił Profesor swoją wiedzę, umiejętności i zdolności organizacyjne. Był założycielem, twórcą Katedry Napędu Elektrycznego, Katedry Automatyki, a później Instytutu Automatyki, dziekanem Wydziału Elektrycznego oraz przez cały czas swej pracy przewodniczącym lub członkiem licznych komisji, zespołów i ciał kolegialnych.Czytaj więcej...

 

 

 

Patron roku 2016

Władysław Latek

Ostatnią, obszerniej charakteryzowaną postacią, której upływ czasu przydał już atrybuty historyczności, a którego wielu z jego wychowanków i współpracowników znakomicie pamięta, jest Władysław Latek. Do niewielu osób powracamy, po upływie lat, myślą tak serdeczną jak do Naszego Profesora - Władysława Latka. Powoli upływa już druga dekada od chwili ostatecznego z Nim pożegnania. Czytaj więcej...

 

 

 

Patron roku 2015

Alfons Hoffmann 1885-1963

Do pobrania

pobraneAlfons Hoffmann urodził się 12 listopada 1885 roku w Grudziądzu. W latach 1905 – 1911 studiował w Königliche Technische Hochschule zu Danzig, następnie zdobywał praktykę w przemyśle niemieckim, m.in. w zakładach Garbe Lahmeyer i Siemens Schuckert oraz w elektrowni Koronowo. Po odzyskaniu niepodległości, jako pierwszy w kraju zbudował w 1923 roku elektrownię wodną w Gródku. Również jako pierwszy zbudował linię przesyłową napowietrzną Gródek-Toruń, na niestosowane dotąd napięcie 60 kV. To napięcie później się rozpowszechniło w budowanych w kraju pozostałych liniach przesyłowych. Pobudował następnie elektrownie w Żurze i Gdyni, przedłużył linie 60 kV do Gdyni, a dalej linią 15 kV zasilał Władysławowo i Juratę. Połączył się z pracującymi już elektrowniami w Grudziądzu i Toruniu, tworząc tym samym pierwszy w kraju jednolity, wojewódzki system elektroenergetyczny. Nie tylko budował, ale także znakomicie kierował utworzoną w 1924 roku Pomorską Elektrownią Krajową Gródek S.A., której kapitał zakładowy wynosił
6 mln zł. Alfons Hoffmann, rozstając się w 1938 roku z PEK Gródek, po 18-letniej pracy, pozostawił spółkę W latach 1932-33 zbudował w Gródku nowoczesną Fabrykę Grzejników Elektrycznych. Przy pracy tej fabryki oparł się na dostawach od znanych i renomowanych producentów drutów grzejnych Kanthal, jak i izolacji (rurki wg patentu Baeckera). Fabryka produkowała kuchenki domowe i duże kuchnie. Produkowano też grzejniki, żelazka W 1938 roku Hoffmann przechodzi do Śląskich Zakładów Elektroenergetycznych jako Naczelny Dyrektor. Przedstawia wizję budowy nowoczesnego koncernu, składa zamówienie na największy wówczas w kraju turbozespół o mocy 50 MVA. W czasie wojny ukrywał się u swojego przyjaciela dyr. Kazimierza Szpotańskiego, pracował w kuźni, brał udział w pracach konspiracyjnych. Po wojnie przystępuje do odbudowy elektrowni wodnych w Bielkowie i Łapinie (Kaszuby). W 1946 roku skierowano go do odbudowy elektrowni wodnej, całkowicie zdemontowanej przez Armię Czerwoną. Po przekazaniu dokumentacji turbin stronie radzieckiej, zostaje w 1949 roku zwolniony z pracy. Przeniósł się na Politechnikę Gdańską, gdzie w latach 1949 – 1953 pracował w Katedrze Energetyki u prof. Kazimierza Kopeckiego, prowadząc wykłady z elektrowni wodnych, sieci elektrycznych i grzejnictwa. W 1953 roku rozpoczął pracę jako generalny projektant w Biurze Studiów Gospodarki Wodnej, a potem jako kierownik Zakładu Konstrukcji Wodnych i Śródlądowych w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Tam też w 1957 roku otrzymał nominację na profesora. Ważną domeną owocnej działalności Alfonsa Hoffmanna była praca społeczna, był on urodzonym społecznikiem. Już jako student drugiego roku dyrygował chórem Lutnia w Gdańsku. Zakładał ogniska śpiewacze w Kartuzach, Wejherowie i Gdańsku. W grudniu 1918 roku wstąpił do Stowarzyszenia Techników w Poznaniu. W 1921 roku założył Toruńskie Koło SEP i był w latach 1921-1931 jego pierwszym prezesem. Alfons Hoffmann zmarł 30 grudnia 1963 roku.

 

Patron roku 2014

w_kolekWładysław Kołek (1914-1992) członek-załozyciel PTETiS,
kierownik Katedry
Maszyn Elektrycznych, dwukrotnie Dziekan Wydziału EGiH AGH,
twórca „krakowskiej szkoły maszyn elektrycznych”. Czytaj więcej

Patron roku 2013

romandzieslewskiRoman DZIEŚLEWSKI (1863-1924)
Pierwszy polski profesor elektrotechniki w historii elektryki, nestor – twórca nauczania elektrotechniki na poziomie akademickim. Autor polskiego, akademickiego po
dręcznika elektrycznego oraz pierwszego uczelnianego laboratorium elektrotechnicznego. Organizator pierwszego Oddziału Elektrotechnicznego kształcącego inżynierów elektryków. Jeden z pierwszych twórców polskiego słownictwa elektrotechnicznego. Wybitny działacz społeczny i samorządowy.

Uchwała PTETiS: W 150 rocznicę urodzin uchwałami Zarządów Głównych Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (z dnia 28 września 2012 roku) oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich (z dnia 10 października 2012 roku) został uznany przez polskich elektryków za Patrona Roku 2013.

Czytaj więcej

 

Patron roku 2012

Foto 3 prof Zagajewski

Prof. TADEUSZ ZAGAJEWSKI (1912-2010)

Tadeusz Zagajewski urodził się 16 grudnia 1912 roku we Lwowie jako syn Karola, doktora filozofii – germanisty, tłumacza z języka niemieckiego i holenderskiego, profesora gimnazjalnego, wizytatora szkół,  lektora UJK we Lwowie i Marii ze Zborowskich. W 1930 roku zdał egzamin dojrzałości i rozpoczął studia na Oddziale Elektrotechnicznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. W 1935 roku uzyskał dyplom inż. elektryka z postępem bardzo dobrym. Czytaj więcej

Patron roku 2011

kozuchRok 2011 rokiem Prof. Jana Kożuchowskiego
Jan Wiktor Kożuchowski (1911-1994) Członek Honorowy PTETiS.  Czytaj więcej

Patron roku 2010

WUrbanskiPatronem roku 2010 jest Prof. Wojciech Urbański
XIX wieczny badacz zjawisk elektrycznych.
Czytaj artykuł Prof. Mirosława Dąbrowskiego  o niesłusznie zapomnianej postaci. Czytaj więcej

Patron roku 2009

sochorUchwałą z dnia 22 września 2008 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej proklamował rok 2009 Rokiem profesora Bronisława Sochora (1909-1989) w setną rocznicę Jego urodzin. W realizacji tej idei PTETiS współdziała z Zarządem Głównym SEP oraz wydziałem Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. (26-II-2009; WM)

Czytaj więcej

Patron roku 2008

Szpor

Uchwałą z dn 26 listopada 2007 Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej proklamuje rok 2008 Rokiem Profesora Stanisława Szpora – w 100. rocznicę Jego urodzin. W realizacji tej idei PTETiS będzie współdziałało z Oddziałem Gdańskim SEP oraz Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Czytaj więcej

Więcej o Profesorze

Patron roku 2007

Foto Cholewicki

Prof. Tadeusz CHOLEWICKI (1907 - 1988)

Profesor T. Cholewicki urodził się 23 października 1907 r. w Warszawie.

Po ukończeniu ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego wstąpił w 1925 r. na Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1930 r. jako magister filozofii w zakresie matematyki. Po odbyciu służby wojskowej podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, na którym w 1935 r. uzyskał dyplom inżyniera elektryka w zakresie prądów silnych.Czytaj więcej