Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Referaty historyczne

Historia i pamięć. Włodzimierz Krukowski (1887-1941). Twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawą książką pt.
Historia i pamięć. Włodzimierz Krukowski (1887-1941). Twórca lwowskiej szkoły pomiarów elektrycznych.
Praca zbiorowa pod redakcją prof. PO Jerzego Hickiewicza.

prof_Krukowski_książka_notatka

prof_Krukowski_książka

 

 

Sympozjum Historia Elektryki
Gdańsk, 29–30 czerwca 2015

 

 

Przegląd Zachodniopomorski
www.przegladzachodniopomorski.pl
Zeszyty Problemowe KOMEL
www.komel.katowice.pl