Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Referaty historyczne

I Sympozjum Historia Elektryki
Gdańsk, 29–30 czerwca 2015

Przegląd Zachodniopomorski
www.przegladzachodniopomorski.pl
Zeszyty Problemowe KOMEL
www.komel.katowice.pl