Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Srebrne odznaki

Nr

Kandydat

Wioskujący
Oddział lub ZG

Rok nadania

1. Janina Fleszar Kielecki 2000
2. Danuta Śliwińska Kielecki 2000
3. doc. Zofia Cichowska Gliwicki 2001
4. dr Anna Skrzywan- Kosek Gliwicki 2001
5. prof. Zdzisław Pogoda Gliwicki 2001
6. dr Jadwiga Krych Gliwicki 2001
7. p. Kazimiera Chmielewska Warszawski 2001
8. p. Danuta Skupieńska Warszawski 2001
9. p. Eligia Zakrzewska Warszawski 2001
10. dr Krystyna Maria Zielińska Gdański 2001
11. prof. Jerzy Wodziński Łódzki 2001
12. dr Wanda Gryglewicz-Kacerka Łódzki 2001
13. dr Hanna Morawska-Koraszewska Łódzki 2001
14. mgr Krystyna Horemska Poznański 2002
15. dr Elżbieta Niewiedział Poznański 2002
16. dr Zbigniew Szymański Poznański 2002
17. prof. Bogdan Kosmowski, 2005 Gdański 2005
17a prof. Kazimierz Jakubiak, 2005 Gdański 2005
17b dr inż. Lech Hasse, 2005 Gdański 2005
18. dr Wiesław Myrcha Warszawski 2003
19. prof. Zdzisław Trzaska Warszawski 2003
20. dr Józef Jełowicki Warszawski 2007
21. doc. dr hab. inż. Zdzisław Tarnowski Wrocławski 2007
22. prof. dr hab. inż. Jacek Malko Wrocławski 2007
23. dr inż. Krzysztof Ludwinek Kielecki 2008
24. dr hab. inż. Andrzej Kapłon Kielecki 2008
25. dr inż. Jan Staszak Kielecki 2008
 26. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skubis Gliw-Opol 2008
27. dr inż. Zbigniew Wysocki Gliw-Opol 2008
28. dr Renata Frączek Gliw-Opol 2008
29. prof. dr hab. inż. Janusz Halawa Wrocławski 2008
30. dr inż. Romuald Nowakowski Szczeciński 2008
31. dr inż. Barbara Kopeć Rzeszowski 2008
32. dr hab. inż. Ryszard Nowicz Łódzki 2008
33. dr hab. inż. Zygmunt Rutka Lubelski 2008
34. dr inż. Paweł Surdacki Lubelski 2008
35. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska Lubelski 2008
36. prof. dr hab. inż. Adam Stanisław Jagiełło Krakowski 2008
37. dr inż. Czesław Grzbiela Krakowski 2008
38. prof. dr hab. inż. Andrzej Grono Gdański 2008
39. prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki Gdański 2008
40. dr hab. inż. Zbigniew Goryca ZG 2008
41. prof. dr hab. inż. Ryszard Borowski  (pośmiertnie) ZG 2008
42. pani Bożena Bahdaj ZG 2009
 43. prof. dr hab. Jan Stępień ZG 2009
44. mgr inż. Jacek Faltynowicz, ELEKTROBUDOWA S.A. ZG 2009
45. mgr inż. Jan Żyła, Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. Gliwice ZG 2009
46. dr inż. Zbigniew Ławrowski, Energotest-Diagnostyka Sp. z o.o. Opole ZG 2009
47. mgr inż. Krzysztof Białkiewicz, Energoefekt Sp z o.o. Ruda Śląska ZG 2009
48. Zofia Wilk ZG 2010
49. dr hab. inż. Wojciech Jarzyna O/Lubelski 2011
50. prof. dr hab. Andrzej Wac-Włodarczyk O/Lubelski 2011
51. dr hab. inż. Adam Kempski O/Z-Górski 2011
52. prof. dr hab. Wojciech Lipiński O/Szczeciński 2011
53. dr inż. Stanisław Kosiorowski O/Krakowski 2011
 54. dr inż. Anna Wasiewicz-Poręba O/Krakowski 2011
55. dr hab. inż. Andrzej Dębowski O/Łódzki 2012
56. dr inż. Sylwia Kozłowska O/Łódzki 2012
57. dr inż. Jadwiga Płoszyńska O/Rzeszowski 2013
58. dr inż. Damian Mazur O/Rzeszowski 2013
59. dr inż. Jacek Kusznier O/Białostocki 2014