Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Konferencja WZEE’2019 Zakopane 8-10.12.2019r.

Konferencja WZEE'2019 Zakopane 8-10.12.2019 r.

 

W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO XV KONFERENCJI “WYBRANE ZAGADNIENIA ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI” (WZEE 2019) ORGANIZOWANEJ PRZEZ ODDZIAŁ KRAKOWSKI PTETIS dziękuję za nadesłane do tej pory zgłoszenia oraz uprzejmie przypominam, że termin zgłoszeń referatów został wydłużony do 31.08.2019 r.


Tegoroczna edycja jak poprzednio obejmuje interdyscyplinarną tematykę z zakresu wybranych zagadnień elektrotechniki, elektroniki, automatyki oraz mechatroniki, a w szczególności:

  • modelowanie matematyczne elementów i układów elektromechanicznych, elektrycznych i elektronicznych,
  • nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe w elektrotechnice i elektronice,
  • systemy generacji, przetwarzania i dystrybucji energii elektrycznej,
  • sterowanie maszyn i napędów elektrycznych,
  • modelowanie i analizy pól elektromagnetycznych,
  • modele elementów i układów energoelektronicznych,
  • przetwarzanie i kondycjonowanie sygnałów,
  • współczesne problemy elektromobilności,
  • problematyka systemów mechatronicznych i infotronicznych.

Tegoroczna konferencja WZEE 2019 odbędzie się w dniach 8 - 10 GRUDNIA 2019 R. W ZAKOPANEM.


Artykuły należy przygotować w języku angielskim według wzoru, zgodnego z IEEE Xplore. Artykuły po kwalifikacji zostaną przekazane do opublikowania w bazie IEEE Xplore.


Nasza konferencja ponadto będzie miała szczególny charakter z uwagi na rozpoczęcie połączone z coroczną tradycyjną Wieczerzą Wigilijną PTETiS.


Szczegółowe informacje na temat konferencji będzie można wkrótce znaleźć na stronie: www.wzee2019.pk.edu.pl


Komunikat informacyjny WZEE 2019


Karta zgloszenia WZEE19


Łączę Pozdrowienia,
Arkadiusz Duda
Sekretarz Komitetu Organizacyjnego WZEE 2019