Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
XII Konferencja w Kielcach
XII Konferencja Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki w Kielcach
WZEE’2015
XII Konferencja – Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki w Kielcach
Kielce, 17-19 wrześ›nia 2015
pod Honorowym Patronatem
JM Rektora Politechniki Śšwię™tokrzyskiej
Prof. dr hab. inż. Stanisława Adamczaka, dr h.c.
Więcej informacji na stronie konferencji www.wzee2015.tu.kielce.pl
Prezentacja WZEE 2015 do pobrania