Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-11
PES-11_1 Od organizatorów  Oddział Warszawski PTETiS wraz z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz Instytutem Elektrotechniki zawiadamia, że w dniach 26 czerwca - 01 lipca 2016 r. organizuje

XI Ogólnopolską Konferencję

Naukowo-Techniczną

„Postępy w Elektrotechnice Stosowanej” PES-11

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowo-badawczych, doktorantów, projektantów, konstruktorów oraz wytwórców wdrażających nowe rozwiązania w zakresie elektrotechniki stosowanej. Konferencja ta, organizowana tradycyjnie przez Oddział Warszawski PTETiS, jest jedną z nielicznych konferencji podkreślających użytkowy charakter elektrotechniki. Pragniemy, by proponowana przez nas forma sprzyjała efektywnej promocji elektrotechniki, integracji oraz wymianie doświadczeń środowisk naukowych z obszaru całego kraju. Niesłabnąca popularność konferencji PES jest dla nas źródłem radości oraz czynnikiem motywującym do dalszego działania. Rozpoczynając nową dekadę z konferencją PES, chcemy nieco uatrakcyjnić jej formę poprzez publikację wszystkich pozytywnie zrecenzowanych referatów w bazie IEEE X-plore. Tradycyjnie zapewniamy 5 dniowy pobyt u wrót Doliny Kościeliskiej, urozmaicony program naukowy i imprez towarzyszących oraz koleżeńską atmosferę sprzyjającą otwartej wymianie myśli i doświadczeń.

Zaproszenie pragniemy szczególnie skierować do Młodych Pracowników Nauki i Techniki. Możliwość prezentacji swoich dokonań oraz ich weryfikacja w gronie Znakomitych Profesorów jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość i szybkość realizacji zadań naukowych.

  Tematyka  Zakres tematyczny konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień współczesnej elektrotechniki:
 • nowe rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i metrologiczne z zakresu elektrotechniki;
 • metody oraz narzędzia modelowania i symulacji;
 • przetwarzanie i obróbkę sygnałów;
 • automatykę i sterowanie procesami;
 • oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko;
 • praktyczną realizację układów, podzespołów i ich zastosowań oraz badań.
 Referaty nadesłane do dnia 30.03.2016 r., przygotowane w języku angielskim zgodnie z wymaganiami IEEE zostaną - po otrzymaniu pozytywnych recenzji zagranicznych - nieodpłatnie opublikowane w bazie IEEE X-plore. Pozostałe prace niespełniające tych wymagań poddane zostaną recenzji wydawniczej z możliwością publikacji w Pracach IEL. Prace wyróżnione przez Komitet Naukowy zostaną opublikowane w znaczących periodykach o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym: Przeglądzie Elektrotechnicznym, Elektronice, a także w Archives of Electrical Engineering. Informacje dla uczestników Karty zgłoszenia uczestnictwa wraz z krótkim streszczeniem referatu (do ½ stronicy A4) prosimy przysłać do dnia 20.02.2016 r. na adres: Oddział Warszawski PTETiS Instytut Elektroenergetyki ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa lub drogą e-mailową: ptetis@ee.pw.edu.pl Formularz rejestracji dostępny jest również na stronie ptetis II Zawiadomienie o sposobie przygotowania referatów będzie przesłane tylko do osób, które nadeślą streszczenia. Wszyscy Uczestnicy otrzymają III Zawiadomienie wraz z Programem Konferencji. Informacje o przebiegu przygotowań konferencji będą umieszczane na stronie internetowej PTETiS: ptetis.pl. Opłaty konferencyjne Opłata konferencyjna obejmuje:
 • druk materiałów konferencyjnych,
 • druk wyróżnionych referatów w czasopismach naukowo-technicznych,
 • koszty noclegów,
 • koszty wyżywienia,
 • obsługę konferencji,
 • imprezy towarzyszące,
i wynosi 1400 zł dla członków PTETiS lub 1450 zł dla pozostałych osób, które dokonają opłaty do dnia 25.03.2016 r. oraz 1500 zł dla wszystkich po tym terminie. Opłatę należy wnieść po otrzymaniu rachunku od organizatorów. Miejsce konferencji Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Kościelisku k. Zakopanego. Wiodącym ośrodkiem będzie "Gazdówka pod Lasem", ul. Strzelców Podhalańskich 56, 34-511 Kościelisko.