Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
XV KRAJOWA KONFERENCJA ELEKTRONIKÓW

Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej odbędzie się w dniach 06.06 – 10.06.2016 roku w Darłówku Wschodnim. Konferencja objęta jest patronatem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

Uczestnicy Konferencji zostaną powitani w niedzielę 5 czerwca w godzinach popołudniowych (od 1500). Mamy nadzieję na liczny udział naukowców i inżynierów reprezentujących różne typy instytucji zajmujących się elektroniką. Szczególnie gorąco zapraszamy młodych Elektroników, dla których przewidujemy wyróżnienie najlepszych prac w konkursie „Młodzi pracownicy nauki”. Tak jak w poprzednich latach, na Konferencji odbędą się Sesje Specjalne, będzie prezentacja kilka referatów plenarnych prezentowanych przez znanych naukowców. Referaty zwykłe przewidziane do prezentacji w formie ustnej lub plakatowej będą podzielone na grupy tematyczne. Sesje plakatowe zorganizowane będą podobnie jak podczas XIV KKE. Językami konferencyjnymi są jak poprzednio język polski i angielski. Komitet Naukowy zamierza, podobnie jak w latach ubiegłych, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach. Materiały prezentowane na XIV KKE zostały rekomendowane do druku w następujących czasopismach:

- „Elektronika”

- „Przegląd Elektrotechniczny”

- „Metrology and Measurement System”

- „Bulletin of the Polish Academy of Scinces”

- „Archives of Electrical Engineering”

- „Optoelectronics Review”

- „International Journal of Electronics and Telecommunications”

Informacje o Konferencji można znaleźć na stronie internetowej:

http://kke.man.koszalin.pl/strona/konferencja/o-konferencji