Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

WZEE 2023 Rejestracja

logo_WZEE2023

W celu rejestracji proszę uzupełnić poniższy formularz

 

Tytuł naukowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Miejsce pracy:

Nazwa (wymagane)

Adres (wymagane)

Tel/Fax (wymagane)

Adres email (wymagane)

NIP (wymagane)

Adres do korespondencji (gdy inny niż do pracy)

Rezerwacja pobytu w dniach: (wymagane)
Od: do:

Wybieram pokój:  jednosobowy dwuosobowy

Oświadczam, że przekażę kwotę: PLN* (wymagane)

*Wysokość opłaty:
1180 zł - pokój dwuosobowy
1380 zł - pokój jednoosobowy

Oświadczam, że moje uczestnictwo w konferencji WZEE 2023 finansowane jest: (wymagane)
 w całości ze środków publicznych
 w co najmniej 70% ze środków publicznych
 z innych środków

 Dołączam artykuł

PDF

DOC

Bardzo prosimy o wybór preferowanego czasopisma (możliwość wyboru wielokrotnego):
** wymagany dodatkowy zewnętrzny proces recenzji oraz dopłata do publikacji po akceptacji artykułu

Oświadczenie RODO

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym konferencji WZEE-2023 organizowanej przez Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (OCz PTETiS) dla potrzeb organizacji uczestnictwa w konferencji WZEE-2023 oraz procesu recenzowania i publikacji. Jednocześnie oświadczam, że został-am/-em poinformowan-a/-y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych tego wydarzenia.