Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

WZEE_2023_Komitet_Organizacyjny

logo_WZEE2023

Za organizację konferencji WZEE odpowiedzialni są:

Mariusz Najgebauer (Oddz. Częstochowski PTETiS) – przewodniczący

Ewa Łada-Tondyra (Oddz. Częstochowski PTETiS)