Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Aktualności
Pracownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych uhonorowany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
30 marzec 2017
0

Szanowna Pani Profesor i Panowie Profesorowie,

Pracownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych uhonorowany
nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dnia 09 grudnia 2016 roku, z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Jarosława Gowina, nagrodę za osiągnięcia w opiece naukowej i
dydaktycznej otrzymał DR HAB. INŻ. MIECZYSŁAW RONKOWSKI, PROF. NADZW.
PG. Uroczystość odbyła się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w
Warszawie, w obecności kilkudziesięciu wybitnych naukowców z całej
Polski.

Serdecznie gratulujemy

M. Łukaniszyn

Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego

 


 

 

 

Wybitni polscy naukowcy są gwarantem budowy prawdziwie innowacyjnej gospodarki – powiedział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas uroczystości wręczania Nagród Ministra za 2016 rok.
Na piątkowej uroczystości, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, szef resortu nauki podkreślił, że laureaci zgromadzeni na sali stanowią o przyszłości kraju. – Przedmiot Państwa badań ma konstytutywny sens nie tylko dla naszego społeczeństwa, ale i dla człowieczeństwa – podkreślił Gowin.
Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
Kandydatów do nagród zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Pracownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych uhonorowany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dnia 09 grudnia 2016 roku, z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, nagrodę za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej otrzymał dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG. Uroczystość odbyła się Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w obecności kilkudziesięciu wybitnych naukowców z całej Polski

Naukowcy PG zdobyli nagrody MNiSW
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrody wybitnym naukowcom, w tym także pracownikom Politechniki Gdańskiej. Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG otrzymała nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia, z kolei dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG został wyróżniony za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Prof. Wolszczak-Derlacz jest kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Otrzymała nagrodę za osiągnięcia naukowe będące podstawą do nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego.
– W przewodzie habilitacyjnym wskazałam dwa cykle publikacji powiązanych tematycznie: „Konwergencja płac i cen” oraz „Efektywność i produktywność szkół wyższych”. W pierwszym cyklu (12 publikacji w tym 4 artykuły indeksowane na liście JCR) weryfikowałam postulaty alternatywnych modeli, dotyczące prawa jednej ceny oraz procesów zbieżności cen czynników produkcji (płac). W ramach drugiego cyklu (8 publikacji, w tym 3 artykuły w czasopismach indeksowanych w JCR, 1 w czasopiśmie z bazy ERIH oraz 1 monografia autorska) powstały prace dotyczące aspektów związanych z pomiarem oraz oceną efektywności i produktywności szkół wyższych – mówi prof. Wolszczak-Derlacz.
Laureatka przyznaje, że nagroda jest dla niej wielkim wyróżnieniem i powodem do radości. – Cieszę, się tym bardziej, że nagroda została przyznana w ekonomii, dyscyplinie często pomijanej przy takich okazjach – dodaje.
Prof. Mieczysław Ronkowski, który pracuje w Katedrze Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, podkreślił, iż bardzo ceni nagrodę za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
– Można zaryzykować twierdzenie, że nasze osiągnięcia naukowe z czasem przeminą, stracą na znaczeniu, bo ciągle jesteśmy na początku poznawania świata. Natomiast nasze osiągnięcia jako nauczycieli i wychowawców mają szansę trwać wiecznie. Myślę, że dobrym przykładem jest na pewno słynny, kwantowy człowiek – Richard Feynman, którego osiągnięcia w dynamice kwantowej z czasem przeminą, ale nie przeminą jego osiągnięcia jako znakomitego nauczyciela akademickiego, znanego ze swoich słynnych wykładów z fizyki – mówi prof. Ronkowski.
Działalność prof. Ronkowskiego ma wymiar międzynarodowy. Wypromował 7 doktorów. Dwie rozprawy doktorskie zrealizowane pod jego kierunkiem miały charakter projektów polsko-francuskich. Do tej pory był opiekunem ponad 50 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, w tym wielu zrealizowanych za granicą lub we współpracy z zagranicznymi ośrodkami. W latach 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003 był profesorem wizytującym w Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT). Od roku 2001 jest pełnomocnikiem rektora PG ds. współpracy z INPT. W ramach tej współpracy realizowane są m.in. dwusemestralne studia w INPT dla magistrantów i doktorantów z Politechniki Gdańskiej, jak również staże wakacyjne na PG dla studentów z INPT oraz wspólne projekty doktorskie. Prof. Ronkowski był opiekunem ponad 15 dyplomantów, którzy otrzymali zarówno dyplomy INPT, jaki i PG. Większość prac była realizowana w ramach staży przemysłowych w przedsiębiorstwach francuskich. Od roku 2014 profesor współorganizuje współpracę dydaktyczną między naszą uczelnią a Purdue University Polytechnic Institute, West Lafayette, USA.
Laureaci odebrali nagrody z rąk ministra Jarosława Gowina podczas uroczystości, która odbyła się 9 grudnia 2016 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Więcej informacji znajduje się na stronie nauka.gov.pl.