Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Aktualności
Relacja z 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials
5 grudzień 2020
0

Konferencja Mechatronic Systems and Materials jest corocznym, międzynarodowym forum organizowanym kolejno przez: Politechnikę Białostocką, Vilnius Gediminas Technical University, Politechnikę Opolską oraz Kaunas University of Technology.

W dniach 1 i 2 lipca 2020 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się po raz pierwszy w formie wirtualnej jej piętnasta edycja.

Naukowcy zgłosili 150 tematów, z których organizatorzy wybrali 62 do prezentacji.

146 autorów z 14 krajów – Niemiec, Danii, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Grecji, Francji, Indii, Mołdawii, Serbii, Anglii, USA, i Polski przedstawiło 8 wystąpień plenarnych i 62 referaty.

182 recenzentów z 28 krajów: Niemcy, Dania, Estonia, Litwa, Białoruś, Ukraina, Grecja, Francja, Indie, Mołdawia, Serbia, Anglia, USA, Hiszpania, Austria, Australia, Portugalia, Rosja, Słowacja, Korea, Turcja i Polska recenzowało prace, które zostaną  opublikowane w bazie IEEE Xplore.

Konferencja MSM2020 była prowadzona z otwartym dostępem dla wszystkich autorów, członków komitetów oraz pracowników PB.

Jak podkreśla dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, prof. PB, przewodniczący konferencji jest to ważna platforma wymiana wiedzy i doświadczeń.

Uczestnicy konferencji wysłuchali referatów na temat m.in. sterowania systemów mechatronicznych, materiałów inteligentnych, robotyki przemysłowej i usługowej, dronów i biomateriałów.

Konferencja została odebrana z bardzo dużym zainteresowaniem w kraju i za granicą

W kolejnym roku konferencja MSM2021 zostanie zorganizowana przez Uniwersytet Techniczny w Wilnie.

https://www.msm2020.pb.edu.pl/

311 2 5 12 40 22 19 30 15  43 42