Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Aktualności
Relacja z V Sympozjum Historii Elektryki, Białystok 9-10 listopada 2020 r.
5 grudzień 2020
0

V Sympozjum Historii Elektryki odbyło się w terminie od 9 do 10 listopada 2020 roku. Jest to cykliczna konferencja, której poprzednie edycje odbywały się w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie. W tym roku gospodarzem konferencji był Białystok. Organizacja wydarzenia była doskonałą okazją do upamiętnienia jubileuszy: 70-lecia Politechniki Białostockiej oraz Wydziału Elektrycznego PB, 110-lecia Energetyki Białostockiej oraz 15-lecia powstania Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej i zbliżającego się 75-lecia powołania Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

V SHE zostało objęte patronatami: JM Rektor Politechniki Białostockiej, Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Zarządu Głównego PTETiS, oraz Wiadomości Elektrotechnicznych.

Organizacji V Sympozjum Historii Elektryki podjęły się wspólnie Wydział Elektryczny PB oraz Oddziały Białostockie PTETiS i SEP.

W związku z trudną sytuacją epidemiczną sympozjum odbywało się z wykorzystaniem platformy internetowej. Uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w czterech sesjach naukowych obejmujących historię: szkolnictwa technicznego, energetyki, przemysłu i zastosowań elektryki oraz przedstawiających sylwetki wybitnych elektryków i ich działalność w ramach stowarzyszeń technicznych i naukowych. Ze względu na zdalny charakter realizacji wydarzenia odbyliśmy filmową podróż przez historię Białegostoku, Wydziału Elektrycznego i całej Uczelni.

V SHE cieszyło się wysokim zainteresowaniem pracowników uczelni i stowarzyszeń polskich i ukraińskich. Uczestników konferencji, podkreślając wagę wydarzenia przywitali: JM Rektor PB dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, w imieniu Prezesa PTETiS prof. dr hab. inż. Krzysztofa Kluszczyńskiego Sekretarz ZG PTETiS dr hab. inż. Marcin Wesołowski oraz Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski. Prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak w uznaniu zasług odznaczył Przewodniczącego Komitetu Naukowego, dr hab. inż. Dariusza Świsulskiego, prof. PG złotą odznaką SEP, a członków Komitetu Organizacyjnego medalami im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

Gospodarzy wydarzenia reprezentowali w imieniu Przewodniczącego Oddziału Białostockiego PTETiS prof. dr hab. inż. Andrzeja Sikorskiego Prorektor dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB oraz Prezes Oddziału Białostockiego SEP mgr inż. Paweł Mytnik i Dziekan WE PB dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB.

W pierwszym dniu czynny udział w sesjach naukowych wzięło 61, a drugim dniu 42 uczestników, którzy mogli zapoznać się z 24 ciekawymi artykułami. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w numerze 70 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, który został udostępniony na stronie konferencji.

V Sympozjum Historii Elektryki było również doskonałą okazją do zaprezentowania historii i osiągnięć 7-dekad Wydziału Elektrycznego i Politechniki Białostockiej oraz środowiska elektryków skupionego w Oddziałach Białostockich PTETiS i SEP.

Na zakończenie V Sympozjum uczestnicy umawiali się już na spotkanie w ramach kolejnej edycji, która planowana jest w Katowicach.

Zapraszam do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi na stronie https://she2020.pb.edu.pl/

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

V Sympozjum Historii Elektryki

dr hab. inż. Jacek Kusznier

Zapraszam do krótkiej fotorelacji z V Sympozjum Historii Elektryki

f

a

i c d b e MB h