Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Aktualności
Ś. P. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski
19 listopad 2016
0

pfor-zakrzewskiZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 września 2016 r., odszedł od nas na zawsze, przeżywszy 78 lat
Ś. P. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski
emerytowany profesor zwyczajny, doctor honoris causa Politechniki Opolskiej, były Prodziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej,
były wieloletni Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych, honorowy przewodniczący Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk,
członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie,
członek honorowy Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, członek komitetów naukowych konferencji międzynarodowych i krajowych, wspaniały dydaktyk i przyjaciel młodzieży akademickiej, wybitny uczony i humanista, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.
Pamięć o Nim pozostanie na zawsze w naszych sercach.
Nabożeństwo żałobne rozpocznie się w dniu 16 września 2016 roku o godzinie 13:00 w kościele św. Jana Chrzciciela w Łodzi, ul. Artylerzystów 4, ul. Artylerzystów 4, po czym o godz. 14:30 nastąpi odprowadzenie do grobu na Cmentarzu pw. św. Antoniego (Mania),w Łodzi przy ulicy Solec 11.

oraz  LAUDACJA PROFESORA ZWYCZAJNEGO DR HAB. INŻ. KAZIMIERZA ZAKRZEWSKIEGO

Przeczytaj więcej o Ś. P. Prof. dr hab. inż. Kazimierzu Zakrzewskim