Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Aktualności
Uroczyste nadanie godności Doktora Honoris Causa prof. Marianowi Kaźmierkowskiemu
16 listopad 2018
0

prof. Kaźmierowski

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Henrykę D. Stryczewską, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, nadał prof. dr. hab. inż. dr h.c. multi Marianowi Piotrowi Kaźmierkowskiemu tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Lubelskiej Uchwałą Nr 8/2018/II z dnia 15 marca 2018 r.
Uroczystość miała miejsce dnia 15 maja 2018 r. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Lubelskiej, z okazji Święta Uczelni.

Laudację wygłosiła prof. dr hab. inż. Henryka D. Stryczewska.

Wykład pt. „Układy energoelektroniczne w elektromobilności” wygłosił prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski.

Profesor Marian Piotr Kaźmierkowski, członek rzeczywisty PAN, doktor honoris causa Uniwersytetu w Aalborgu w Danii (2004), Narodowego Instytutu Politechnicznego w Tuluzie we Francji (2010), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2012) i Politechniki Białostockiej (2017), IEEE Life Fellow. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej z 1968 r. W roku 1972 obronił rozprawę doktorską i został zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1981 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, natomiast tytuł profesora nauk technicznych w 1991 r. Od 1996 r. jest również konsultantem w IEL. Prof. Marian P. Kaźmierkowski jest uczonym o uznanym międzynarodowym autorytecie. Kierunki Jego prac badawczych i aplikacyjnych są innowacyjne w skali światowej. W 2017 r. został uhonorowany medalem IEEE za pionierskie prace nad rozwojem przekształtników energoelektronicznych i systemów sterowania napędem elektrycznym. Jego dorobek naukowy został zaprezentowany w publikacjach i monografiach wydanych przez prestiżowe wydawnictwa: Springer-Verlag, Academic Press, CRC Taylor & Francis, Elsevier. Opublikował ponad 150 artykułów w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Liczba cytowań Jego prac, według bazy Web of Science sięga 5 000, a indeks Hirscha wynosi 22. Jest współtwórcą 17 patentów w zakresie automatyki napędu i energoelektroniki. Prof. Marian P. Kaźmierkowski pełni ważne funkcje w krajowych i międzynarodowych instytucjach naukowych. W latach 1999-2001 był zastępcą przewodniczącego IEEE Industrial Electronics Society. Od 1994 r. jest członkiem rady programowej czasopisma naukowego IEEE „Transactions on Industrial Electronics”, a w latach 2004-2006 był jego redaktorem naczelnym. Od 1996 r. Profesor jest członkiem międzynarodowej rady Power Electronics and Motion Control (PEMC) w Budapeszcie. W latach 1994-2007 był organizatorem i pierwszym przewodniczącym oddziałów Industrial Electronics oraz Power Electronics w Polskiej Sekcji IEEE. Pełnił również funkcję przewodniczącego Polskiej Sekcji IEEE w latach 2002-2005. Jako członek Polskiej Akademii Nauk, w kadencji 2011-2014, był Dziekanem Wydziału Nauk Technicznych PAN oraz członkiem Prezydium PAN. W 2003 r. uruchomił Europejskie Centrum Doskonałości w zakresie Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation (PELINCEC). Prof. Marian P. Kaźmierkowski jest twórcą uznanej w kraju i za granicą szkoły naukowej energoelektroniki i napędu elektrycznego. Jest autorem podręczników, które stanowią cenną bazę do kształcenia inżynierów. Wypromował ponad 30 doktorów, z których wielu pracuje w uczelniach zagranicznych i placówkach badawczych koncernów elektrotechnicznych. Profesor jest laureatem prestiżowych, międzynarodowych oraz krajowych nagród i wyróżnień, w tym fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 2 nagród IEEE Industrial Electronics Society, nagrody badawczej Siemensa, 5 nagród MNiSW, w tym nagrody za całokształt osiągnięć w 2013 r.