Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

WZEE 2023 Autorzy

logo_WZEE2023

Szanowni Autorzy,

Serdecznie zachęcamy do publikacji Waszych prac podczas konferencji WZEE. Do wygłoszenia referatów wymagane jest przesłanie pełnych tekstów lub rozbudowanych streszczeń podczas rejestracji (poprzez FORMULARZ) lub na adres e-mail: mariusz.najgebauer@gmail.com w terminie do 15 listopada 2023 r.
Materiały pokonferencyjne

Rozszerzone wersje referatów prezentowanych na konferencji WZEE’2023, po procesie recenzyjnym, zostaną opublikowane w czasopismach Przegląd Elektrotechniczny oraz Elektronika. Druk referatów
w czasopismach jest dodatkowo płatny, zgodnie z cennikiem czasopism.