Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Aktualności

V Sympozjum Historii Elektryki odbyło się w terminie od 9 do 10 listopada 2020 roku. Jest to cykliczna konferencja, której poprzednie edycje odbywały się w Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie. W tym roku gospodarzem konferencji był Białystok. Organizacja wydarzenia była doskonałą okazją do upamiętnienia jubileuszy: 70-lecia Politechniki […]

Aktualności

Konferencja Mechatronic Systems and Materials jest corocznym, międzynarodowym forum organizowanym kolejno przez: Politechnikę Białostocką, Vilnius Gediminas Technical University, Politechnikę Opolską oraz Kaunas University of Technology. W dniach 1 i 2 lipca 2020 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej odbyła się po raz pierwszy w formie […]

Doktor honoris causa Tytuł doktora honoris causa dla Profesora Andrzeja Demenko, wybitnego naukowca z zakresu elektrotechniki i maszyn elektrycznych, twórcy szkoły naukowej w dziedzinie komputerowych metod analizy i syntezy pola elektromagnetycznego oraz polowych modeli przetworników elektromagnetycznych. Tytuł doktora honoris causa jest najwyższą godnością nadawaną przez […]

Aktualności

Senat Politechniki Lubelskiej oceniając dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny jako wybitny, na podstawie opinii wyrażonej przez prof. dr hab. inż. Henrykę D. Stryczewską, promotora przewodu, oraz uwzględniając opinie Senatów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, nadał prof. dr. hab. inż. dr h.c. multi Marianowi Piotrowi […]

Aktualności

Profesor Marian Pasko, Lesław Gołębiowski i Profesor Jerzy Lewicki Profesorami Honorowymi Politechniki Rzeszowskiej W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Profesora Honorowego Politechniki Rzeszowskiej: Profesorowi Marianowi Pasko z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Profesorowi Lesławowi Gołębiowskiemu, Profesorowi Jerzemu Lewickiemu. Uznając liczne zasługi […]

Aktualności

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, iż w dniu  23 kwietnia 2017 roku,  w wieku 86 lat,  zmarł Ś.P. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Ciok Emerytowany profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz były prorektor Politechniki Warszawskiej. Wybitny znawca w zakresie Aparatów Elektrycznych i Techniki Łączenia. Nauczyciel akademicki, […]

Aktualności

Szanowna Pani Profesor i Panowie Profesorowie, Pracownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych uhonorowany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dnia 09 grudnia 2016 roku, z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, nagrodę za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej otrzymał DR HAB. INŻ. […]

Aktualności

Szanowni Członkowie Zarządu Głównego, Sznowni Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Szanowni Członkowie Komisji Młodych Pracowników Nauki, Po zakończeniu Jubileuszu 55-lecia PTETiS oraz Uroczystej Sesji na Politechnice Warszawskiej podjęto decyzję o dokumentacji tych wydarzeń poprzez publikację materiałów o nich w dostępnych czasopismach. W załączniku przesyłam tekst Przewodniczącego […]